Įvykiai

Malda Angelų Karalienei

2015-06-20 plačiau >

Gegužės mėnuo Krekenavos parapijoje

2015-06-19 plačiau >

Vyskupas Lionginas Virbalas paskirtas naujuoju Kauno Arkivyskupu

2015-06-11 plačiau >

Piligrimų įspūdžiai

2015-06-10 plačiau >

Kelionė su Šventuoju Raštu

2015-06-02 plačiau >

Atlaidai ir vyskupo vizitacija Vadaktėliuose

2015-06-02 plačiau >

Odė Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai

2015-06-01

Juliaus Gvergždžio eilės pagal Švenčiausiosios Jėzaus Širdies litaniją.

plačiau >

Balandžio mėnuo Krekenavos parapijoje

2015-05-04 plačiau >

Svarbu žinoti, kas mes esame

2015-04-19 plačiau >

Velykų slėpinys – ne ant stalo, o sieloje

2015-04-05 plačiau >

Kovo mėnuo Krekenavos parapijoje

2015-04-01 plačiau >

Kad Dievas laimintų naują derlių...

2015-03-30 plačiau >

Quo vadis, Domine?

2015-03-15

2015 m. vasario 26 – kovo 5 dienomis dalis parapijos aktyvaus jaunimo kartu su klebonu lankėsi Amžinajame mieste – Romoje...

plačiau >

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinį posėdį

2015-03-14 plačiau >

Vasario mėnuo Krekenavos parapijoje

2015-03-03

2015 m. vasario mėnesio apžvalga Krekenavos parapijoje.

plačiau >

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu) (rugsėjo–gegužės mėn.)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 11–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.