Įvykiai

Išsipildžiusios vilties laikas

2015-08-15

Arkivyskupo Liongino Virbalo SJ homilija Žolinės atlaiduose Krekenavos bazilikoje 2015 m. rugpjūčio 15 d.

plačiau >

„...Šį jausmą meile Gimtinei vadinam...“

2015-08-10 plačiau >

Liepos mėnuo Krekenavos parapijoje

2015-08-10 plačiau >

Mano viena vasaros diena

2015-07-29

2015 m. liepos 8, 15 ir 22 dienomis parapijos namuose veikė vaikų vasaros dienos stovykla. Jaunoji stovyklėlės dalyvė dalinasi savo įspūdžiais.

plačiau >

Birželio mėnuo Krekenavos parapijoje

2015-07-27 plačiau >

„Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12, 34)

2015-07-06

2015 m. birželio 27–28 d. Alytuje vyko Lietuvos jaunimo dienos, sukvietusios Lietuvos krikščionišką jaunimą drauge džiūgauti ir šlovinti Dievą.

plačiau >

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinį posėdį

2015-07-04 plačiau >

Malda Angelų Karalienei

2015-06-20 plačiau >

Gegužės mėnuo Krekenavos parapijoje

2015-06-19 plačiau >

Vyskupas Lionginas Virbalas paskirtas naujuoju Kauno Arkivyskupu

2015-06-11 plačiau >

Piligrimų įspūdžiai

2015-06-10 plačiau >

Kelionė su Šventuoju Raštu

2015-06-02 plačiau >

Atlaidai ir vyskupo vizitacija Vadaktėliuose

2015-06-02 plačiau >

Odė Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai

2015-06-01

Juliaus Gvergždžio eilės pagal Švenčiausiosios Jėzaus Širdies litaniją.

plačiau >

Balandžio mėnuo Krekenavos parapijoje

2015-05-04 plačiau >

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.