Įvykiai

Piligrimų įspūdžiai

2015-06-10 plačiau >

Kelionė su Šventuoju Raštu

2015-06-02 plačiau >

Atlaidai ir vyskupo vizitacija Vadaktėliuose

2015-06-02 plačiau >

Odė Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai

2015-06-01

Juliaus Gvergždžio eilės pagal Švenčiausiosios Jėzaus Širdies litaniją.

plačiau >

Balandžio mėnuo Krekenavos parapijoje

2015-05-04 plačiau >

Svarbu žinoti, kas mes esame

2015-04-19 plačiau >

Velykų slėpinys – ne ant stalo, o sieloje

2015-04-05 plačiau >

Kovo mėnuo Krekenavos parapijoje

2015-04-01 plačiau >

Kad Dievas laimintų naują derlių...

2015-03-30 plačiau >

Quo vadis, Domine?

2015-03-15

2015 m. vasario 26 – kovo 5 dienomis dalis parapijos aktyvaus jaunimo kartu su klebonu lankėsi Amžinajame mieste – Romoje...

plačiau >

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinį posėdį

2015-03-14 plačiau >

Vasario mėnuo Krekenavos parapijoje

2015-03-03

2015 m. vasario mėnesio apžvalga Krekenavos parapijoje.

plačiau >

Gavėnios pasiryžimai

2015-02-22 plačiau >

Partizanų atminimo keliu

2015-02-21

2015 m. vasario 21 d., šeštadienį, vyko studentų iniciatyva surengtas minėjimas, kuriame buvo pagerbti Skilvionių mūšyje ir ne tik jame žuvę Krekenavos ir kitų apylinkių partizanai. Švenčiuliškių kapinėse prie antkapinio paminklo buvo pagerbtas partizanų atminimas, VDU magistrantas Deimantas Ramanauskas skaitė paskaitą „Lietuva 1944–1953 m.”.

plačiau >

Sausio mėnuo Krekenavos parapijoje

2015-02-06

2015 m. sausio mėnesio apžvalga Krekenavos parapijoje.

plačiau >

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu) (rugsėjo–gegužės mėn.)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 11–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.