Įvykiai

Svarbu žinoti, kas mes esame

2015-04-19 plačiau >

Velykų slėpinys – ne ant stalo, o sieloje

2015-04-05 plačiau >

Kovo mėnuo Krekenavos parapijoje

2015-04-01 plačiau >

Kad Dievas laimintų naują derlių...

2015-03-30 plačiau >

Quo vadis, Domine?

2015-03-15

2015 m. vasario 26 – kovo 5 dienomis dalis parapijos aktyvaus jaunimo kartu su klebonu lankėsi Amžinajame mieste – Romoje...

plačiau >

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinį posėdį

2015-03-14 plačiau >

Vasario mėnuo Krekenavos parapijoje

2015-03-03

2015 m. vasario mėnesio apžvalga Krekenavos parapijoje.

plačiau >

Gavėnios pasiryžimai

2015-02-22 plačiau >

Partizanų atminimo keliu

2015-02-21

2015 m. vasario 21 d., šeštadienį, vyko studentų iniciatyva surengtas minėjimas, kuriame buvo pagerbti Skilvionių mūšyje ir ne tik jame žuvę Krekenavos ir kitų apylinkių partizanai. Švenčiuliškių kapinėse prie antkapinio paminklo buvo pagerbtas partizanų atminimas, VDU magistrantas Deimantas Ramanauskas skaitė paskaitą „Lietuva 1944–1953 m.”.

plačiau >

Sausio mėnuo Krekenavos parapijoje

2015-02-06

2015 m. sausio mėnesio apžvalga Krekenavos parapijoje.

plačiau >

Kalėdų švenčių atgarsiai

2015-01-14 plačiau >

Vyskupo Kalėdų laiškas

2014-12-25 plačiau >

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinį posėdį

2014-12-05 plačiau >

BAŽNYČIA MELDŽIASI UŽ PAŠVĘSTĄJĮ GYVENIMĄ

2014-11-30

Pirmąjį advento sekmadienį, 2014 m. lapkričio 30 d., drauge su naujaisiais liturginiais metais Visuotinė Bažnyčia pradeda Pašvęstojo gyvenimo metus

Pagrindiniai faktai apie Pašvęstojo gyvenimo metus Lietuvoje
Svetainė: www.vitaconsecrata.lt
Facebook`e: www.facebook.com/vienuoliai

plačiau >

Vytauto Švarlio vitražai

2014-11-26 plačiau >

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.