Įvykiai

Vytauto Švarlio vitražai

2014-11-26 plačiau >

Vyskupijos choristų ir vargonininkų šventė

2014-11-22 plačiau >

Piligrimai jautėsi kaip viena šeima

2014-11-15 plačiau >

Skautų rudens ekologinė stovykla „Mokomės gyventi sveikai“

2014-11-03 plačiau >

Pašventinta ir atidaryta „Vilties“ salė

2014-11-02

2014 m. spalio 26 dieną, paskutinį mėnesio sekmadienį, po šv. Mišių parapijos namuose buvo pašventinta ir atidaryta šarvojimui skirta „Vilties“ salė.

plačiau >

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinį posėdį

2014-11-01 plačiau >

Pastoracinės ir ekonominės tarybų posėdis

2014-10-22 plačiau >

Būk matomas – būsi saugus

2014-10-20 plačiau >

Memorandumas dėl bandymo įteisinti medikamentinį abortą

2014-09-29 plačiau >

JĖZAU, ESI ŠVIESA...

2014-09-09 plačiau >

Kan. Petro Budriūno paskyrimas į Kristaus Karaliaus katedrą

2014-08-29 plačiau >

Grįžtant į Žolinės atlaidus...

2014-08-27 plačiau >

Garbingiausia Marijos šventė Krekenavoje

2014-08-26 plačiau >

Vyskupo kreipimasis Didžiųjų Žolinės atlaidų proga

2014-08-15 plačiau >

Odė Marijai

2014-08-14

Juliaus Gvergždžio eiliuotos mintys Švč. Dievo Motinos Marijos garbei, įkvėptos Švč. Mergelės Marijos litanijos.

plačiau >

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu) (rugsėjo–gegužės mėn.)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 11–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.