Įvykiai

Grįžtant į Žolinės atlaidus...

2014-08-27 plačiau >

Garbingiausia Marijos šventė Krekenavoje

2014-08-26 plačiau >

Vyskupo kreipimasis Didžiųjų Žolinės atlaidų proga

2014-08-15 plačiau >

Odė Marijai

2014-08-14

Juliaus Gvergždžio eiliuotos mintys Švč. Dievo Motinos Marijos garbei, įkvėptos Švč. Mergelės Marijos litanijos.

plačiau >

Viešnagė Marijampolės bazilikoje

2014-07-17 plačiau >

Mintys, sugrįžus iš piligriminės kelionės „Tas, kuris tiki...“

2014-07-01

2014 m. birželio 23–25 dienomis Krekenavos jaunieji piligrimai kartu su klebonu ėjo pėsčiomis į žygį Krekenava–Ramygala–Vadokliai–Lėnas.

plačiau >

Apdovanoti poezijos konkurso „Lino žiedas“ dalyviai

2014-06-26 plačiau >

Tradicinė laužo šviesa skautų stovyklavietėje

2014-06-23 plačiau >

Ko išmokome per mokslo metus

2014-06-11 plačiau >

Atlaidai Vadaktėliuose

2014-05-18 plačiau >

Parapijos jaunųjų piligrimų išvyka į Kryžių kalną

2014-05-17

Krekenavos parapijos vaikai, besiruošiantys Eucharistijos (Pirmosios Šv. Komunijos) sakramentui, drauge su parapijos klebonu kunigu Gediminu, katechete mokytoja Svajone ir keliais „Žolynėlio“ nariais, 2014 m. gegužės 17 d. dalyvavo piligriminėje kelionėje į Kryžių kalną.

plačiau >

Folkloras sujungė tris kartas

2014-04-28 plačiau >

Bazilikoje atidengtas šv. Jono Pauliaus II paveikslas

2014-04-27 plačiau >

Velyknaktis Krekenavoje

2014-04-22

2014 m. šv. Velykų šventės

plačiau >

Išgyvenus Kristaus Prisikėlimo džiaugsmą...

2014-04-22

2014 m. šv. Velykų šventės

plačiau >

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu) (rugsėjo–gegužės mėn.)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 11–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.