Įvykiai

PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS GANYTOJO VELYKINIS LAIŠKAS

2014-04-20

Skaitykime >

plačiau >

Parengti ekstraordinariniai Komunijos dalintojai

2014-04-06

2014 m. balandžio 6 d., penktąjį gavėnios sekmadienį, vyskupo siuntimą gavę mūsų parapijiečiai šv. Mišių metu buvo įvesdinti į šią ekstraordinarinių Komunijos dalintojų tarnystę. Tegul Dievas laimina jų pasiaukojimą, o šv. Eucharistija tampa visų mūsų gyvenimo duona.

plačiau >

ACIES šventė Krekenavoje

2014-04-02

2014 m. kovo 25 d. Krekenavos baziliką užpildė Marijos Legiono nariai ir svečiai iš visos vyskupijos. Įvyko kasmetinė ACIES šventė, kurios metu susirinkę legionieriai atnaujino savo ištikimybę Legiono Karalienei Marijai.

plačiau >

Šventojo Jono Bosko relikvijų pagerbimas

2014-03-18

2014 m. kovo 10 d. parapijos jaunimo grupė „Žolynėlis“ lankėsi Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, kur pagerbė šv. Jono Bosko relikvijas, keliaujančias po Lietuvą.

plačiau >

Knyga – tavo geriausias draugas

2014-03-17 plačiau >

Naujasis Apaštalinis Nuncijus Lietuvoje Arkivyskupas Pedro López Quintana

2014-03-08

Skaitykite >

plačiau >

Malda už žemdirbius ir verslininkus

2014-02-22

2014 m. vasario 15 d. Krekenavos bazilikos atlaiduose meldėmės už ir kartu su Panevėžio rajono žemdirbiais, verslininkais ir jų šeimomis.

plačiau >

„Žolynėlio“ atvirų durų diena

2014-02-12 plačiau >

Kai džiaugsmas virsta skausmu

2014-02-10

Krekenavos Marijos Legiono prezidiumo pirmininkės Aldonos Juozapaitienės mintys prisimenant šv. Mišias slaugos ligoninėje 2014 sausio 3 d.

plačiau >

Parapijos vaikų įspūdžiai po išvykos į Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro spektaklį „Anė iš Žaliastogių“

2014-01-31

Sausio 21 d. Krekenavos parapijos jaunimo grupelė lankėsi Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre. Čia mes žiūrėjome dviejų dalių romantinę dramą „Anė iš Žaliastogių“, sukurtą pagal to paties pavadinimo Liusės Modė Montgomeri kūrinį.

plačiau >

Kelionė, prasidėjusi nuo mažo žingsnelio – Taizė jaunimo susitikimas Strasbūre 2013-2014 m.

2014-01-22

Prisiminimai iš kelionės į Taizė jaunimo susitikimą Strasbūre, vykusį 2013 gruodžio 28 d. – 2014 sausio 1 d. 

plačiau >

Informacija apie pasibaigusią pagalbos nukentėjusiesiems Filipinuose akciją

2014-01-21

Skaitykite >

 

plačiau >

Didingos žiemos šventės buvo sutiktos šiltai

2014-01-06 plačiau >

PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS GANYTOJO KALĖDINIS LAIŠKAS

2013-12-25

Skelbiu jums didį džiaugsmą >

plačiau >

Parapijos jaunimo rekolekcijos Panevėžyje

2013-12-14

2013 m. gruodžio 14–15 d. mūsų parapijos jaunimo grupelė „Žolynėlis“ dalyvavo Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos Tarnaičių Kongregacijos vienuolyne Panevėžyje vykusiose rekolekcijose „Stipriau už neapykantą“.

plačiau >

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu) (rugsėjo–gegužės mėn.)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 11–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.