Įvykiai

Vyskupijos choristų ir vargonininkų šventė

2014-11-22 plačiau >

Piligrimai jautėsi kaip viena šeima

2014-11-15 plačiau >

Skautų rudens ekologinė stovykla „Mokomės gyventi sveikai“

2014-11-03 plačiau >

Pašventinta ir atidaryta „Vilties“ salė

2014-11-02

2014 m. spalio 26 dieną, paskutinį mėnesio sekmadienį, po šv. Mišių parapijos namuose buvo pašventinta ir atidaryta šarvojimui skirta „Vilties“ salė.

plačiau >

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinį posėdį

2014-11-01 plačiau >

Pastoracinės ir ekonominės tarybų posėdis

2014-10-22 plačiau >

Būk matomas – būsi saugus

2014-10-20 plačiau >

Memorandumas dėl bandymo įteisinti medikamentinį abortą

2014-09-29 plačiau >

JĖZAU, ESI ŠVIESA...

2014-09-09 plačiau >

Kan. Petro Budriūno paskyrimas į Kristaus Karaliaus katedrą

2014-08-29 plačiau >

Grįžtant į Žolinės atlaidus...

2014-08-27 plačiau >

Garbingiausia Marijos šventė Krekenavoje

2014-08-26 plačiau >

Vyskupo kreipimasis Didžiųjų Žolinės atlaidų proga

2014-08-15 plačiau >

Odė Marijai

2014-08-14

Juliaus Gvergždžio eiliuotos mintys Švč. Dievo Motinos Marijos garbei, įkvėptos Švč. Mergelės Marijos litanijos.

plačiau >

Viešnagė Marijampolės bazilikoje

2014-07-17 plačiau >

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.