Įvykiai

Viešnagė Marijampolės bazilikoje

2014-07-17 plačiau >

Mintys, sugrįžus iš piligriminės kelionės „Tas, kuris tiki...“

2014-07-01

2014 m. birželio 23–25 dienomis Krekenavos jaunieji piligrimai kartu su klebonu ėjo pėsčiomis į žygį Krekenava–Ramygala–Vadokliai–Lėnas.

plačiau >

Apdovanoti poezijos konkurso „Lino žiedas“ dalyviai

2014-06-26 plačiau >

Tradicinė laužo šviesa skautų stovyklavietėje

2014-06-23 plačiau >

Ko išmokome per mokslo metus

2014-06-11 plačiau >

Atlaidai Vadaktėliuose

2014-05-18 plačiau >

Parapijos jaunųjų piligrimų išvyka į Kryžių kalną

2014-05-17

Krekenavos parapijos vaikai, besiruošiantys Eucharistijos (Pirmosios Šv. Komunijos) sakramentui, drauge su parapijos klebonu kunigu Gediminu, katechete mokytoja Svajone ir keliais „Žolynėlio“ nariais, 2014 m. gegužės 17 d. dalyvavo piligriminėje kelionėje į Kryžių kalną.

plačiau >

Folkloras sujungė tris kartas

2014-04-28 plačiau >

Bazilikoje atidengtas šv. Jono Pauliaus II paveikslas

2014-04-27 plačiau >

Velyknaktis Krekenavoje

2014-04-22

2014 m. šv. Velykų šventės

plačiau >

Išgyvenus Kristaus Prisikėlimo džiaugsmą...

2014-04-22

2014 m. šv. Velykų šventės

plačiau >

PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS GANYTOJO VELYKINIS LAIŠKAS

2014-04-20

Skaitykime >

plačiau >

Parengti ekstraordinariniai Komunijos dalintojai

2014-04-06

2014 m. balandžio 6 d., penktąjį gavėnios sekmadienį, vyskupo siuntimą gavę mūsų parapijiečiai šv. Mišių metu buvo įvesdinti į šią ekstraordinarinių Komunijos dalintojų tarnystę. Tegul Dievas laimina jų pasiaukojimą, o šv. Eucharistija tampa visų mūsų gyvenimo duona.

plačiau >

ACIES šventė Krekenavoje

2014-04-02

2014 m. kovo 25 d. Krekenavos baziliką užpildė Marijos Legiono nariai ir svečiai iš visos vyskupijos. Įvyko kasmetinė ACIES šventė, kurios metu susirinkę legionieriai atnaujino savo ištikimybę Legiono Karalienei Marijai.

plačiau >

Šventojo Jono Bosko relikvijų pagerbimas

2014-03-18

2014 m. kovo 10 d. parapijos jaunimo grupė „Žolynėlis“ lankėsi Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, kur pagerbė šv. Jono Bosko relikvijas, keliaujančias po Lietuvą.

plačiau >

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Su vaikais ir jaunimu: 
Penktadieniais- 18 val.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. penktadienį 19–20 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.