Įvykiai

Naujasis Apaštalinis Nuncijus Lietuvoje Arkivyskupas Pedro López Quintana

2014-03-08

Skaitykite >

plačiau >

Malda už žemdirbius ir verslininkus

2014-02-22

2014 m. vasario 15 d. Krekenavos bazilikos atlaiduose meldėmės už ir kartu su Panevėžio rajono žemdirbiais, verslininkais ir jų šeimomis.

plačiau >

„Žolynėlio“ atvirų durų diena

2014-02-12 plačiau >

Kai džiaugsmas virsta skausmu

2014-02-10

Krekenavos Marijos Legiono prezidiumo pirmininkės Aldonos Juozapaitienės mintys prisimenant šv. Mišias slaugos ligoninėje 2014 sausio 3 d.

plačiau >

Parapijos vaikų įspūdžiai po išvykos į Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro spektaklį „Anė iš Žaliastogių“

2014-01-31

Sausio 21 d. Krekenavos parapijos jaunimo grupelė lankėsi Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre. Čia mes žiūrėjome dviejų dalių romantinę dramą „Anė iš Žaliastogių“, sukurtą pagal to paties pavadinimo Liusės Modė Montgomeri kūrinį.

plačiau >

Kelionė, prasidėjusi nuo mažo žingsnelio – Taizė jaunimo susitikimas Strasbūre 2013-2014 m.

2014-01-22

Prisiminimai iš kelionės į Taizė jaunimo susitikimą Strasbūre, vykusį 2013 gruodžio 28 d. – 2014 sausio 1 d. 

plačiau >

Informacija apie pasibaigusią pagalbos nukentėjusiesiems Filipinuose akciją

2014-01-21

Skaitykite >

 

plačiau >

Didingos žiemos šventės buvo sutiktos šiltai

2014-01-06 plačiau >

PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS GANYTOJO KALĖDINIS LAIŠKAS

2013-12-25

Skelbiu jums didį džiaugsmą >

plačiau >

Parapijos jaunimo rekolekcijos Panevėžyje

2013-12-14

2013 m. gruodžio 14–15 d. mūsų parapijos jaunimo grupelė „Žolynėlis“ dalyvavo Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos Tarnaičių Kongregacijos vienuolyne Panevėžyje vykusiose rekolekcijose „Stipriau už neapykantą“.

plačiau >

Pastoracinės tarybos posėdis

2013-12-09

2013 m. gruodžio 9 d. vyko parapijos Pastoracinės tarybos posėdis, kurio metu susirinkę tarybos nariai surašė savo atsakymus į popiežiaus Pranciškaus pateiktą klausimyną dėl šeimos institucijos situacijos pasaulyje...

plačiau >

LIETUVOS VYSKUPŲ LAIŠKAS, skirtas prasidedantiems Šeimos metams

2013-12-01

LIETUVOS VYSKUPŲ LAIŠKĄ SKAITYKITE >

plačiau >

Marijos Legionui „Malonių Versmė“ vieneri metai

2013-11-20

Greit prabėgo metai nuo Marijos legiono „Malonių Versmė“ susikūrimo. Su baime ir nedrąsiai žengėme pirmuosius žingsnius. Abejonės, svarstymai, įvairios replikos ar pajėgsime, ar sugebėsime gyventi kaip reikalauja Marijos Legiono sistema, taisyklės. Supratome, kad kiekvieno mūsų asmeninis įsipareigojimas bus skleisti ir atgaivinti tikėjimą ir pasišventimą, su Marijos dvasia ir rūpestingumu tarnauti kiekvienam žmogui ir Kristui, nueiti pas kiekvieną, kuris laukia, kuriam reikia, kad ateitum, kuris tiesiog nedrįsta susieti savo gyvenimą su Dievu, ar atitrūko ir jaučiasi nepatogiai...

plačiau >

„Žolynėlio“ išvyka į Dievo Apvaizdos seserų vienuolyną

2013-11-20

Ankstyvą šeštadienio rytą mes, „Žolynėlio“ nariai, pakviesti sesers Loretos, išvykome į vienuolyną Panevėžyje. Kadangi daugelis iš mūsų niekada nebuvo lankęsi vienuolyne, ši kelionė mums tapo puikia galimybe susipažinti su seserų gyvenimu bei jų užsiimama veikla...

plačiau >

Švč. M. Marijos atlaidai bazilikoje

2013-11-15

Lapkričio 15 d., kaip ir kiekvieno mėnesio 15-ąją, Švč. M. Marijos dieną, Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje buvo švenčiami atlaidai. Valandą prieš šv. Mišias procesijos dalyvės ir beveik visus bazilikos suolus užpildę tikintieji adoravo Jėzų Švč. Sakramente. Šv. Mišių aukai vadovavo J. E. Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo kan. Petras Budriūnas. Vargonavo ir giedojo vargonininkė Virginija Kavaliauskienė, saksofonu kūrinius Švč. M. Marijai atliko Krekenavos gimnazistas Arnas Vasiliauskas.

plačiau >

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.