Įvykiai

Ar yra alternatyva reklamos draudimams?

2017-06-28 plačiau >

Gegužės mėnuo Krekenavos parapijoje

2017-06-17 plačiau >

Lietuvos vyskupų laiškas katechetams ir tikybos mokytojams

2017-06-06 plačiau >

Kreipimasis dėl alkoholio problemos Lietuvoje

2017-05-26 plačiau >

„Sekmadienį ne apie pamokslus“

2017-05-15

Kviečiame paskaityti Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto laikraštyje „Universiteto Žurnalistas“ publikuojamą Gabrielės Grinkaitės interviu su klebonu kun. Gediminu Jankūnu >

plačiau >

Balandžio mėnuo Krekenavos parapijoje

2017-05-12 plačiau >

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinį posėdį

2017-05-12 plačiau >

Velykinis ganytojiškas laiškas

2017-04-16 plačiau >

Kovo mėnuo Krekenavos parapijoje

2017-04-12 plačiau >

Malda prašant Mariją Kazimierą Kaupaitę paskelbti palaimintąja

2017-04-08 plačiau >

Pasirengimo arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijai gairės

2017-03-26 plačiau >

Vasario mėnuo Krekenavos parapijoje

2017-03-24 plačiau >

Apsisprendimas – geriau mirti!

2017-03-09 plačiau >

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinį posėdį

2017-03-08 plačiau >

Žodis yra dovana. Kitas asmuo yra dovana

2017-03-01

Popiežiaus Pranciškaus Žinia 2017 m. gavėnios proga >

plačiau >

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.