Įvykiai

Pasirengimo arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijai gairės

2017-03-26 plačiau >

Vasario mėnuo Krekenavos parapijoje

2017-03-24 plačiau >

Apsisprendimas – geriau mirti!

2017-03-09 plačiau >

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinį posėdį

2017-03-08 plačiau >

Žodis yra dovana. Kitas asmuo yra dovana

2017-03-01

Popiežiaus Pranciškaus Žinia 2017 m. gavėnios proga >

plačiau >

Sausio mėnuo Krekenavos parapijoje

2017-02-18 plačiau >

Popiežius paskyrė lietuvio beatifikacijos iškilmių datą

2017-02-15 plačiau >

Eucharistija persmelktas gyvenimas

2017-02-01 plačiau >

Vienybės ilgesys Teofiliaus tarnystėje

2017-01-18

Šiais Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais į dvasinę „Kelionę su Teofiliumi“ kviečia mons. dr. Algirdo Jurevičiaus pirmoji ciklo meditacija  „Vienybės ilgesys Teofiliaus tarnystėje“, skirta ekumenizmo temai.

plačiau >

Gruodžio mėnuo Krekenavos parapijoje

2017-01-12 plačiau >

Tiesa padarys jus laisvus! (Jn 8, 32)

2016-12-24

Ganytojiškasis laiškas šv. Kalėdų proga ir skelbiant Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus Lietuvoje

plačiau >

Lapkričio mėnuo Krekenavos parapijoje

2016-12-20 plačiau >

Ateik, bus faina

2016-12-14 plačiau >

Arkivysk. Teofilius Matulionis bus skelbiamas palaimintuoju

2016-12-02 plačiau >

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinį posėdį

2016-11-24 plačiau >

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu) (rugsėjo–gegužės mėn.)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 11–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.