Įvykiai

Sausio mėnuo Krekenavos parapijoje

2017-02-18 plačiau >

Popiežius paskyrė lietuvio beatifikacijos iškilmių datą

2017-02-15 plačiau >

Eucharistija persmelktas gyvenimas

2017-02-01 plačiau >

Vienybės ilgesys Teofiliaus tarnystėje

2017-01-18

Šiais Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais į dvasinę „Kelionę su Teofiliumi“ kviečia mons. dr. Algirdo Jurevičiaus pirmoji ciklo meditacija  „Vienybės ilgesys Teofiliaus tarnystėje“, skirta ekumenizmo temai.

plačiau >

Gruodžio mėnuo Krekenavos parapijoje

2017-01-12 plačiau >

Tiesa padarys jus laisvus! (Jn 8, 32)

2016-12-24

Ganytojiškasis laiškas šv. Kalėdų proga ir skelbiant Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus Lietuvoje

plačiau >

Lapkričio mėnuo Krekenavos parapijoje

2016-12-20 plačiau >

Ateik, bus faina

2016-12-14 plačiau >

Arkivysk. Teofilius Matulionis bus skelbiamas palaimintuoju

2016-12-02 plačiau >

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinį posėdį

2016-11-24 plačiau >

Spalio mėnuo Krekenavos parapijoje

2016-11-12 plačiau >

Mama, tėtis ir vaikai – Europos piliečių iniciatyva santuokai ir šeimai apsaugoti

2016-11-05

Šiuo metu renkami parašai, kad Europos Sąjungos teisėje būtų aiškiai apibrėžti žodžiai „šeima“ ir „santuoka“. Kviečiame Jus parašu patvirtinti savo pritarimą, kad santuoka yra vyro ir moters sąjunga, o šeima yra pagrįsta santuoka ir (arba) giminyste. Pasirašyti galima tiek ant popieriaus lapų, tiek internetu. Norint pasirašyti Jums reikės nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą. Parašai Lietuvoje renkami iki gruodžio 9 d., tad kviečiame paskubėti. 

plačiau >

Litanija už mirusius

2016-11-01 plačiau >

Atsakingas elgesys (vartojimas) kapinėse

2016-10-28 plačiau >

Rugsėjo mėnuo Krekenavos parapijoje

2016-10-13 plačiau >

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.