Įvykiai

Palaiminti gailestingieji...

2016-05-20 plačiau >

Kodėl katalikams Lietuvoje mažai rūpi ekologija

2016-05-17

Kviečiame paskaityti parapijos vargonininkės ir referentės Ritos Juozėnaitės straipsnį Kodėl katalikams Lietuvoje mažai rūpi ekologija?

plačiau >

Balandžio mėnuo Krekenavos parapijoje

2016-05-16 plačiau >

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinį posėdį

2016-05-13 plačiau >

Komunikavimas ir gailestingumas – vaisingas susitikimas

2016-05-08 plačiau >

Kovo mėnuo Krekenavos parapijoje

2016-04-15 plačiau >

Pasiaukojimo Dievo Motinai šventė Krekenavoje

2016-04-14 plačiau >

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinį posėdį

2016-04-05 plačiau >

Velykinis vyskupo sveikinimas

2016-03-27 plačiau >

Pasvaliečiai trokšta patirti Dievo gailestingumą

2016-03-22 plačiau >

Vasario mėnuo Krekenavos parapijoje

2016-03-17 plačiau >

Artėjant ACIES šventei

2016-03-10 plačiau >

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinį posėdį

2016-02-25 plačiau >

Kun. Gedimino Jankūno pranešimas Ramygaloje

2016-02-16

Kun. dr. Gedimino Jankūno 2016 m. vasario 16 d. Panevėžio rajono savivaldybės iškilmingame posėdyje Ramygalos gimnazijoje skaitytas pranešimas >

plačiau >

Sausio mėnuo Krekenavos parapijoje

2016-02-14 plačiau >

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.