Sekmadienio Evangelijos komentaras

Evangelija pagal Joną 1, 6–8. 19–28 (III advento sekmadienis (Gaudete))

2014-12-14

Pagrindinė mintis. „Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą“ (Jn 1, 8). 

plačiau >

Evangelija pagal Morkų 1, 1–8 (II advento sekmadienis, B)

2014-12-07

Pagrindinė mintis. „Jonas Krikštytojas, Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, Gerosios Naujienos pradžia“ (Mk 1, 1).

plačiau >

Evangelija pagal Morkų 13, 33–37 (I advento sekmadienis, B)

2014-11-30

Pagrindinė mintis. „Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas... kad, netikėtai sugrįžęs, nerastų jūsų miegančių“ (Mk 13, 35-36).

plačiau >

Evangelija pagal Matą 25, 31–46 (Kristus Karalius)

2014-11-23

Pagrindinė mintis. „Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą Karalystę!“ (Mt 25, 35)

plačiau >

Evangelija pagal Joną 19, 25–27 (Švč. M. Marija, Gailestingumo Motina)

2014-11-16

Pagrindinė mintis. „Paskui tarė mokiniui: Štai tavo motina!“ (Jn 19, 27)

plačiau >

Evangelija pagal Joną 2, 13–22 (Laterano bazilikos pašventinimas)

2014-11-09

Pagrindinė mintis. „Jis kalbėjo apie savo kūno šventovę“ (Jn 2, 21).

plačiau >

Evangelija pagal Joną 14, 1–6 (Mirusiųjų pagerbimo diena, Vėlinės)

2014-11-02

Pagrindinė mintis. „Tikite Dievą – tikėkite ir mane!.. kad jūs būtumėte ten, kur ir aš“ (Jn 14,1-3).

plačiau >

Evangelija pagal Matą 22, 34–40 (XXX eilinis sekmadienis, A)

2014-10-26

Pagrindinė mintis. „... koks įsakymas yra didžiausias?“ (Mt 22, 36).

plačiau >

Evangelija pagal Matą 22, 15–21 (XXIX eilinis sekmadienis, A)

2014-10-19

Pagrindinė mintis. „Atiduokite tad, kas ciesoriaus – ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“ (Mt 22, 21).

plačiau >

Evangelija pagal Matą 22, 1–14 (XXVIII eilinis sekmadienis, A)

2014-10-12

Pagrindinė mintis. „...daug pašauktų, bet maža išrinktų“ (Mt 22, 14).

plačiau >

Evangelija pagal Matą 21, 33–43 (XXVII eilinis sekmadienis, A)

2014-10-05

Pagrindinė mintis. „Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu“ (Mt 21, 43).

plačiau >

Evangelija pagal Matą 21, 28–32 (XXVI eilinis sekmadienis, A)

2014-09-28

Pagrindinė mintis. Jėzus klausia: „Katras iš jų įvykdė tėvo valią?“ ir atsako neišnaudojusiems savo pasirinkimo galimybės: „Muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo Karalystę“ (Mt 21, 31).

plačiau >

Evangelija pagal Joną 20, 19 – 23 (Sekminės, A)

2014-06-08

Pagrindinė mintis. Jėzus atėjo, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!.. Imkite Šventąją Dvasią“.

plačiau >

Evangelija pagal Matą 28, 16 – 20 (Kristaus Žengimas į dangų (Šeštinės), A)

2014-06-01

Pagrindinė mintis. „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“ (Mt 28, 19) – tai didysis Jėzaus įpareigojimas Jo apaštalams.

plačiau >

Evangelija pagal Joną 14, 15 – 21 (VI Velykų sekmadienis, A)

2014-05-25

 Pagrindinė mintis. „Aš paprašysiu Tėvą, ir Jis duos jums kitą Globėją“ (Jn 14, 16), – pažadėjo Jėzus savo mokiniams.

plačiau >

Evangelija pagal Joną 14, 1 – 12 (V Velykų sekmadienis, A)

2014-05-18

Pagrindinė mintis. „Kur aš einu, jūs žinote kelią“ (Jn 14, 4).

plačiau >

Evangelija pagal Joną 10, 1 – 10 (IV Velykų sekmadienis, A)

2014-05-11

Pagrindinė mintis. „Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas“ (Jn 10, 9), – sako Jėzus, pats perėjęs tuos vartus, ir, kaip Gerasis Ganytojas, vedantis paskui save savąsias avis.

plačiau >

Evangelija pagal Luką 24, 13 – 35 (III Velykų sekmadienis, A)

2014-05-04

Pagrindinė mintis. „Kokios nerangios jūsų širdys tikėti...“ (Lk 24, 25). Prisikėlusį Jėzų sutinkame savo tikėjimo (ar tik ėjimo) kelionėje, mūsų širdys „užsidega“, kai Jis kalba mums Šventojo Rašto žodžiais, o akys „atsiveria“, kai Jėzus atpažįstamas per duonos laužymą Šventojoje Eucharistijoje.

plačiau >

Evangelija pagal Joną 20, 19 – 31 (II Velykų sekmadienis)

2014-04-27

Pagrindinė mintis. „Jau nebebūk netikintis – būk tikintis“, – prisikėlęs Jėzus, Dievo Sūnus, kreipiasi į kiekvieną iš mūsų, kad tikėdami turėtume gyvenimą per Jo vardą.

plačiau >

Evangelija pagal Matą 28, 1 – 10 (šv. Velykos)

2014-04-20

Pagrindinė mintis? „O angelas tarė moterims: Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, Jis prisikėlė, kaip buvo sakęs“ (Mt 28, 5-6).

 

plačiau >

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu) (rugsėjo–gegužės mėn.)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 11–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.