Sekmadienio Evangelijos komentaras

Evangelija pagal Luką (XXXII eilinis sekmadienis, C)

2016-11-06

Pagrindinė mintis. „O kad mirusieji prisikels, mini ir Mozė pasakojime apie krūmą, kur jis Viešpatį vadina Abraomo Dievu, Izaoko Dievu ir Jokūbo Dievu.“ (Lk 20, 37)

Evangelijos tekstas Lk 20, 27–38

Evangelija pagal Luką (XXXI eilinis sekmadienis, C)

2016-10-30

Pagrindinė mintis. „Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę.“ (Lk 19, 10)

Evangelijos tekstas Lk 19, 1–10

Evangelija pagal Luką (XXX eilinis sekmadienis, C)

2016-10-23

Pagrindinė mintis. „Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas.“ (Lk 18, 14)

Evangelijos tekstas Lk 18, 9–14

Evangelija pagal Luką (XXVIII eilinis sekmadienis, C)

2016-10-09

Pagrindinė mintis.Vienas iš jų, pamatęs, kad išgijo, sugrįžo atgal, balsu šlovindamas Dievą.“ (Lk 17, 15)

Evangelijos tekstas Lk 17, 11–19

Evangelija pagal Luką (XXVII eilinis sekmadienis, C)

2016-10-02

Pagrindinė mintis. „Taip ir jūs, atlikę visa, kas buvo pavesta, sakykite: 'Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti'“ (Lk 17, 10)

Evangelijos tekstas Lk 17, 5–10

Evangelija pagal Joną (Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės), C)

2016-05-15

Pagrindinė mintis. „Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius“ (Jn 14, 16)

Evangelijos tekstas Jn 14, 15–16. 23b–26

Evangelija pagal Luką (Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės), C)

2016-05-08

Pagrindinė mintis. „Yra parašyta“ (Lk 24, 46)

Evangelijos tekstas Lk 24, 46–53

Evangelija pagal Joną (VI Velykų sekmadienis, C)

2016-05-01

Pagrindinė mintis. „Tenebūgštauja jūsų širdys ir tenebijo“ (Jn 14, 27)

Evangelijos tekstas Jn 14, 23–29

Evangelija pagal Joną (V Velykų sekmadienis, C)

2016-04-24

Pagrindinė mintis. „Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“ (Jn 13, 35).

Evangelijos tekstas Jn 13, 31–35

Evangelija pagal Joną (II Velykų sekmadienis (Atvelykis), Dievo Gailestigumo šventė)

2016-04-03

Pagrindinė mintis. „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“ (Jn 20, 29)

Evangelijos tekstas Jn 20, 19–31

Evangelija pagal Luką (Velyknaktis, C)

2016-03-27

Pagrindinė mintis.Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų?“ (Lk 24, 5)

Evangelijos tekstas Lk 24, 1–12

Evangelija pagal Luką (Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis, C)

2016-03-20

Pagrindinė mintis. „Ramybė danguje, šlovė aukštybėse!“ (Lk 19, 38)

Evangelijos tekstas Lk 19, 28–40

Evangelija pagal Joną (V gavėnios sekmadienis, C)

2016-03-13

Pagrindinė mintis.Niekas tavęs nepasmerkė?“ Ji atsiliepė: „Niekas, Viešpatie“ (Jn 8, 10–11)

Evangelijos tekstas Jn 8, 1–11

Evangelija pagal Luką (IV gavėnios sekmadienis (Laetare), C)

2016-03-06

Pagrindinė mintis. „Reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado!“ (Lk 15, 32)

Evangelijos tekstas Lk 15, 1–3. 11–32

Evangelija pagal Luką (III gavėnios sekmadienis, C)

2016-02-28

Pagrindinė mintis. „Aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių“ (Lk 13, 7)

Evangelijos tekstas Lk 13, 1–9

Evangelija pagal Luką (II gavėnios sekmadienis, C)

2016-02-21

Pagrindinė mintis. „...užkopė į kalną melstis“ (Lk 9, 28).

Evangelijos tekstas Lk 9, 28–36

Evangelija pagal Luką (Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas)

2015-12-27

Pagrindinė mintis. „Jie nesuprato jo žodžių“ (Lk 2, 50).

Evangelijos tekstas Lk 2, 41–52

Evangelija pagal Luką (IV advento sekmadienis, C)

2015-12-20

Pagrindinė mintis.Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“ (Lk 1, 45).

Evangelijos tekstas Lk 1, 39–45

Evangelija pagal Luką (III advento sekmadienis (Gaudete), C)

2015-12-13

Pagrindinė mintis.Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi“ (Lk 3, 16).

Evangelijos tekstas Lk 3, 10–18

Evangelija pagal Luką (II advento sekmadienis, C)

2015-12-06

Pagrindinė mintis. „...skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti“ (Lk 3, 3)

Evangelijos tekstas Lk 3, 1-6

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.