Sekmadienio Evangelijos komentaras

Evangelija pagal Joną (VI Velykų sekmadienis, C)

2016-05-01

Pagrindinė mintis. „Tenebūgštauja jūsų širdys ir tenebijo“ (Jn 14, 27)

Evangelijos tekstas Jn 14, 23–29

Evangelija pagal Joną (V Velykų sekmadienis, C)

2016-04-24

Pagrindinė mintis. „Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“ (Jn 13, 35).

Evangelijos tekstas Jn 13, 31–35

Evangelija pagal Joną (II Velykų sekmadienis (Atvelykis), Dievo Gailestigumo šventė)

2016-04-03

Pagrindinė mintis. „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“ (Jn 20, 29)

Evangelijos tekstas Jn 20, 19–31

Evangelija pagal Luką (Velyknaktis, C)

2016-03-27

Pagrindinė mintis.Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų?“ (Lk 24, 5)

Evangelijos tekstas Lk 24, 1–12

Evangelija pagal Luką (Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis, C)

2016-03-20

Pagrindinė mintis. „Ramybė danguje, šlovė aukštybėse!“ (Lk 19, 38)

Evangelijos tekstas Lk 19, 28–40

Evangelija pagal Joną (V gavėnios sekmadienis, C)

2016-03-13

Pagrindinė mintis.Niekas tavęs nepasmerkė?“ Ji atsiliepė: „Niekas, Viešpatie“ (Jn 8, 10–11)

Evangelijos tekstas Jn 8, 1–11

Evangelija pagal Luką (IV gavėnios sekmadienis (Laetare), C)

2016-03-06

Pagrindinė mintis. „Reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado!“ (Lk 15, 32)

Evangelijos tekstas Lk 15, 1–3. 11–32

Evangelija pagal Luką (III gavėnios sekmadienis, C)

2016-02-28

Pagrindinė mintis. „Aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių“ (Lk 13, 7)

Evangelijos tekstas Lk 13, 1–9

Evangelija pagal Luką (II gavėnios sekmadienis, C)

2016-02-21

Pagrindinė mintis. „...užkopė į kalną melstis“ (Lk 9, 28).

Evangelijos tekstas Lk 9, 28–36

Evangelija pagal Luką (Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas)

2015-12-27

Pagrindinė mintis. „Jie nesuprato jo žodžių“ (Lk 2, 50).

Evangelijos tekstas Lk 2, 41–52

Evangelija pagal Luką (IV advento sekmadienis, C)

2015-12-20

Pagrindinė mintis.Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“ (Lk 1, 45).

Evangelijos tekstas Lk 1, 39–45

Evangelija pagal Luką (III advento sekmadienis (Gaudete), C)

2015-12-13

Pagrindinė mintis.Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi“ (Lk 3, 16).

Evangelijos tekstas Lk 3, 10–18

Evangelija pagal Luką (II advento sekmadienis, C)

2015-12-06

Pagrindinė mintis. „...skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti“ (Lk 3, 3)

Evangelijos tekstas Lk 3, 1-6

Evangelija pagal Luką (I advento sekmadienis, C)

2015-11-29

Pagrindinė mintis.Todėl visą laiką budėkite ir melskitės“ (Lk 21, 36).

Evangelijos tekstas Lk 21, 25–28. 34–36

Evangelija pagal Joną (Kristus, Visatos valdovas, B)

2015-11-22

Pagrindinė mintis.Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą“ (Jn 18, 37).

Evangelijos tekstas Jn 18, 33–37

Evangelija pagal Morkų (XXXIII eilinis sekmadienis, B)

2015-11-15

Pagrindinė mintis. „Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.“ (Mk 13, 31)

Evangelijos tekstas Mk 13, 24–32

Evangelija pagal Morkų (XXXII eilinis sekmadienis, B)

2015-11-08

Pagrindinė mintis. Ką reiškia būti mokiniu?

Evangelijos tekstas Mk 12, 38–44

Evangelija pagal Matą (Visi Šventieji)

2015-11-01

Pagrindinė mintis. „Jūsų laukia gausus atlygis danguje“ (Mt 5, 12)

Evangelijos tekstas Mt 5, 1–12

Evangelija pagal Morkų (XXX eilinis sekmadienis, B)

2015-10-25

Pagrindinė mintis. „Ko nori, kad tau padaryčiau?“ (Mk 10, 51)

Evangelijos tekstas Mk 10, 46–52

Evangelija pagal Morkų (XXIX eilinis sekmadienis, B)

2015-10-18

Pagrindinė mintis.Žmogaus Sūnus atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį“ (Mk 10, 45).

Evangelijos tekstas Mk 10, 35–45

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu) (rugsėjo–gegužės mėn.)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 11–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.