DĖMESIO! Keičiasi pamaldų tvarka

2016-04-15 | Klebonas
Skelbimai

Jau kurį laiką pastebėjau, kad mūsų kaimiškoje bendruomenėje nebeliko didelio poreikio kasdienėms šv. Mišioms. Nebe vieną mėnesį Krekenavos bazilikoje šv. Mišias aukoju kartu su parapijos personalo darbuotojais. Niekam nepriekaištauju, tik matau ir jaučiu Dvasios vedimą, kad miesto parapijose yra didžiulis kasdienių šv. Mišių poreikis, nes ten kasdien laidojama po du tris ir daugiau žmonių, lydima į kapines, atliekami kiti patarnavimai, ir vis mažėjantis dar galinčių dirbti miesto kunigų skaičius su džiaugsmu priimtų pagalbą iš rajone esančių kunigų. Todėl pasitarus su parapijos pastoracinės ir ekonominės tarybų nariais buvo priimtas sprendimas keisti šv. Mišių aukojimo laiką. Nuo balandžio 17 dienos Krekenavos parapijoje šv. Mišios bus aukojamos:

penktadieniais – 18 val. (kartu su vaikais ir jaunimu);
šeštadieniais ir sekmadieniais – 12 val.;
proginės ir laidotuvių šv. Mišios – 12 val. (išskyrus pirmadienius);
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną – 10 ir 12 val.;
šv. Mišios sudėtine intencija už mūsų mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val.

Tikiuosi iš jūsų visų supratingumo ir geranoriškumo. Be to, Krekenavos bazilikoje bus vykdomi elektros instaliacijos, žaibosaugos, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemų įrengimo bei remonto darbai, todėl sumažėjęs oficialių Mišių skaičius padės tuos darbus lengviau įgyvendinti, netrukdant mūsų maldai.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.