Kalėdinis TAPATI numeris – jau gruodžio 9 d.

2016-12-01 |
Tapati virselis 2016 ziema

Naujo numerio tema – Paradoksai mūsų gyvenime. 

Žurnale kalbėsimės su Janina Breineizeriene – moterimi, kuri vaikystėje patyrė prievartą, nekentė savęs, manė, kad yra nešvari ir netyra, naudojo narkotikus ir atsigręžusi į Dievą atrado visą pasaulį, ėmė tarnauti neįgaliesiems, buvo apdovanota prezidentės. Ir joje žmonės mato Jėzų.

Stačiatikių kunigas Vitalijus Mockus savo liudijime „Kai šypsodamiesi keliaujame į prarają“ dalinasi savo patirtimi, kaip pažino gyvąjį Dievą ir kalba apie nuodėmę mūsų gyvenime, apie ryšį su Dievu, apie nuolankumą ir išdidumą.

Straipsnyje „Žmogiškumo kelyje“ kviečiame skaityti apie krikščionių ir musulmonų gyvenimą Libane, pabėgėlių stovykloje. Kaip visiškai skirtingi žmonės gyvena kartu ir padeda vieni kitiems. Kaip musulmonų vaikai lanko krikščionių mokyklą.

Kviečiame paskaityti ištrauką iš TAPATI neseniai išleistos knygos „Intymumo Dievas“, kur kalbama apie paklusimą vienas kitam santuokoje, nuolankumą. Nes tas, kuris šeimoje reikalauja valdžios, kažką daro ne taip. Laimingose santuokose niekada neiškyla klausimas, kas vadovauja...

Julius Kvedarauskas kviečia „Rašyti ir išgyventi paradoksą“ – jei sergate kokia liga, nesiskųskite, o parašykite jai padėkos laišką. Tikrai paradoksalu, tačiau veikia!

Gražina Bielousova savo straipsnyje kalbės apie mus – nusidėjėlius, kuriuos atpirko Kristus. Ir apie tai, kad kartais mes, paprasti nusidėjėliai, juk esam geresni, ar ne? Juk taip norisi būti geresniam, patikėti, kad esu labiau vertas dangaus karalystės, negu Kristų atradęs narkomanas. Nes jis tai juk pats kaltas... O gal nėra viskas taip paprasta?...

Turėsime progos pažvelgti į Janušo Korčako gyvenimą. Gydytojo, vaikų gynėjo, rašytojo, kuris nesutiko palikti žydų vaikų, kuriuos vedė į dujų kamerą mirčiai. Nors jam kareiviai siūlė gelbėtis, nes pažino šį puikų rašytoją, tačiau jis liko su savo vaikais iki galo. 
Dar daug straipsnių naujame TAPATI.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.