Klebonijos perkėlimas į altariją

2018-11-03 |
Skelbimai

Rugsėjo 12 d. parapijos namuose vyko pastoracinės ir ekonominės tarybų posėdis. Jame tarybos nariai išreiškė nuomonę, jog ekonomiškai naudingas sprendimas parapijai būtų iškelti kleboniją į altarijos patalpas. Panevėžio rajono savivaldybė yra skyrusi paramą dalinai finansuoti altarijos stogo apšiltinimo ir dengimo darbams, tad pakeitus stogą, būtų tikslinga naudotis mažesnėmis patalpomis klebonijai šiame pastate. Vis tik, kad patalpos būtų gyvenamos, reikalinga įvesti šildymo sistemą ir įrengti bent minimalią virtuvę. Tarybos nariai, inicijavę tokį pasiūlymą, siūlė kreiptis paramos į parapijos bendruomenę, kad iki lapkričio mėnesio būtų galima įsikelti klebonijai į altariją. Klebonijos pastatas bazilikos renovavimo metu bus naudojamas kaip pagalbinės patalpos saugoti ir sandėliuoti daiktams, vėliau pastato likimas spręsis priklausomai nuo parapijos poreikių. Prašome prisidėti prie klebonijos įrengimo altarijoje darbų savo auka.

Aukas galite palikti raštinėje, savanoriams bazilikos gale, įmesti į tam skirtą aukų dėžutę arba atlikti bankinį pervedimą:

Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija;
Kodas: 191260418;
Bankas AB „Swedbank“;
A. s. LT457300010002378753;
Paskirtis – auka klebonijos remontui.

Tikimės, kad toks pasikeitimas padės sumažinti pastatų išlaikymo kaštus ir esančios patalpos bus naudojamos ekonomiškiau.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.