KVIETIMAS vargonininkams, chorų vadovams, choristams

2015-05-04 |
atlaidu chorams

Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilika garsėja stebuklinguoju Dievo Motinos su Kūdikiu ant rankų paveikslu, čia kasmet vyksta Didieji Žolinės atlaidai, kiekvieno mėnesio 15 dieną taip pat gausiai renkasi piligrimai iš visos Lietuvos. Kviečiame atvykti su savo parapijų chorais ir papuošti šią nuostabią Aukštaitijos šventovę savo giesme ir malda.

Atlaidų šv. Mišios vyks kovo–gruodžio mėnesių 15 dienomis 10 ir 12 val. Taip pat rugpjūčio 14 d. 18 val. ir rugpjūčio 16 d. 10 ir 12 val. Gegužės 15 d. 12 val. Mišiose kviesime giedoti vaikų ir jaunimo chorus pagal bendrą repertuarą. Kviečiame pasirinkti Jums patogų laiką ir registruotis el. paštu krekenavosbazilika@gmail.com, laiške nurodant choro pavadinimą, vadovą, narių skaičių, datą ir laiką, kada ketinate atvykti, kontaktinius duomenis. Telefonas pasiteiravimui – 8 620 20989.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.