Norinčių ruoštis sakramentams žiniai!

2017-08-24 |
kbherbas g64

Vaikus, turinčius 9 ir daugiau metų bei norinčius ruoštis Sutaikinimo ir Eucharistijos (Pirmosios Šv. Komunijos) sakramentų priėmimui, ir tų vaikų tėvelius (ar globėjus) kviečiame rugsėjo 1–16 d. užsiregistruoti parapijos raštinėje jos darbo valandomis, taip pat atnešti reikalingus dokumentus: vaiko Krikšto pažymėjimo kopiją ir užpildytą registracijos anketą-susitarimą, kurį nurodytu laiku galima gauti raštinėje arba atsisiųsti čia > Pirmasis bendras susitikimas su vaikais ir jų tėveliais (ar globėjais) vyks bazilikoje rugsėjo 17 d. (sekmadienį) po 12 val. šv.  Mišių.

Vaikų pasiruošimas šiems sakramentams tęsis iki birželio mėnesio. Katechezės susitikimai vyks grupelėmis kas antrą sekmadienį. Vaiko ir bent vieno iš jo tėvelių (ar globėjų) dalyvavimas kiekvieno sekmadienio šv. Mišiose ir grupelės susitikimuose yra privalomas. Gavėnios laikotarpiu (2018 m. vasario 4 – kovo 31 d.) vaikai, individualiai pagal savo pasiruošimą, atliks pirmąją išpažintį. Pirmosios Šv. Komunijos priėmimas numatomas 2018 m. birželio 2 d.

***

Jaunuolius, 15 metų ir vyresnius, apsisprendusius ruoštis Sutvirtinimo sakramentui, kviečiame rugsėjo 1–20 d. užsiregistruoti parapijos raštinėje jos darbo valandomis, taip pat atnešti reikalingus dokumentus: savo Krikšto pažymėjimo kopiją, Pirmosios Šv.  Komunijos pažymėjimo kopiją ir užpildytą registracijos anketą-susitarimą, kurį nurodytu laiku galima gauti raštinėje arba atsisiųsti čia > Pirmasis susitikimas – pokalbis su parapijos klebonu – vyks asmeniškai su kiekvienu jaunuoliu sutartu laiku.

Pasiruošimo šiam sakramentui programa tęsis 2017 m. spalio – 2018 m. birželio mėn. Katechezės susitikimų laikas, patogus pasiryžusiems siekti šio sakramento, bus derinamas pagal daugumos užimtumo galimybes.

***

Pasiteirauti įvairiais dominančiais pasiruošimo sakramentams klausimais galima paskambinus telefonu 8 615 53708 (Svajonei Lapiniauskienei, parapijos religinio ugdymo vadovei).

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu) (rugsėjo–gegužės mėn.)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 11–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.