Norinčių ruoštis sakramentams žiniai!

2018-08-25 |
Skelbimai

Vaikus, turinčius 9 ir daugiau metų bei norinčius ruoštis Sutaikinimo ir Eucharistijos (Pirmosios Šv. Komunijos) sakramentų priėmimui, ir tų vaikų tėvelius (ar globėjus) kviečiame rugpjūčio 27 – rugsėjo 16 d. užsiregistruoti parapijos raštinėje jos darbo valandomis, taip pat atnešti reikalingus dokumentus: vaiko Krikšto pažymėjimo kopiją ir užpildytą registracijos anketą-susitarimą, kurį nurodytu laiku taip pat bus galima gauti ir raštinėje. Pirmasis bendras susitikimas su vaikais ir jų tėveliais (ar globėjais) vyks bazilikoje rugsėjo 16 d. (sekmadienį) po 12 val. šv. Mišių.

Vaikų pasiruošimas šiems sakramentams tęsis iki 2019 m. birželio mėnesio. Katechezės susitikimai vyks grupelėmis kas antrą sekmadienį. Vaiko ir bent vieno iš jo tėvelių (ar globėjų) dalyvavimas kiekvieno sekmadienio šv. Mišiose ir grupelės susitikimuose kas antrą sekmadienį yra privalomas. Gavėnios laikotarpiu (2019 m. kovo 6 – balandžio 20 d.) vaikai, individualiai pagal savo pasiruošimą, atliks pirmąją išpažintį (t. y., priims Sutaikinimo sakramentą). Pirmosios Šv. Komunijos priėmimas numatomas 2019 m. birželio 8 d.

***

Jaunuolius, 15 metų ir vyresnius, apsisprendusius ruoštis Sutvirtinimo sakramentui, kviečiame rugpjūčio 27 – rugsėjo 16 d. užsiregistruoti parapijos raštinėje jos darbo valandomis, taip pat atnešti reikalingus dokumentus: savo Krikšto pažymėjimo kopiją, Pirmosios Šv. Komunijos pažymėjimo kopiją ir užpildytą registracijos anketą-susitarimą, kurį nurodytu laiku taip pat bus galima gauti ir raštinėje. Pirmasis bendras susitikimas su norinčiais ruoštis Sutvirtinimo sakramentui vyks bazilikoje rugsėjo 30 d. (sekmadienį) po 12 val. šv. Mišių.

Pasiruošimo šiam sakramentui programa tęsis iki 2019 m. birželio mėn.

***

Pasiteirauti įvairiais dominančiais pasiruošimo sakramentams klausimais galima, paskambinus telefonu 8 615 53708 (Svajonei Lapiniauskienei, parapijos religinio ugdymo vadovei).

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.