Parapijos skelbimai

2018-08-12 | Klebonas
kbherbas g64
Savanorių stovykla

Nuo pirmadienio, rugpjūčio 13 d., visų Didžiųjų Žolinės atlaidų metu parapijoje vyks vaikų ir jaunimo grupės „Žolynėlis“ savanorių stovykla. Stovyklos dalyviai pagelbės piligrimams, atvykstantiems į atlaidus, rūpinsis patalpomis, jų švara, geriamu vandeniu ir visais kitais dalykais, reikalingais svetingai priimti visus atvykstančius. 

 

Vainikų pynimas Žolinės atlaidams

Rugpjūčio 13 d. (pirmadienį) Irmos Rudienės namų kieme laukiame pagalbininkų vainikų pynimui. Kviečiame, kas turite ir galite, padovanoti smidrų. Juos galima pristatyti iki pirmadienio ryto Irmai Rudienei arba palikti pas Akveliną Pogužinskienę.

 

Šarvojimas Didžiųjų Žolinės atlaidų metu

Didžiųjų Žolinės atlaidų metu dėl parapijos namų salių užimtumo nebus galima šarvoti „Vilties“ salėje. Laidotuvių šv. Mišios būtų aukojamos įprasta tvarka.

 

Šeimų ir parapijinių bendruomenių diena

Rugpjūčio 19 d. (sekmadienis) – Didžiųjų Žolinės atlaidų Šeimos ir parapijinių bendruomenių diena. 12 val. šv. Mišias aukos Apaštališkasis popiežiaus nuncijus Lietuvoje – arkivyskupas Pedro Lopez Quintana. Nuncijaus sutikimas vyks 11.30 val. prie bazilikos vartų. Po šv. Mišių bazilikos aikštėje – Panevėžio lėlių vežimo teatro spektaklis. Kviečiame švęsti Viešpaties sekmadienį drauge!!! Bazilikos aikštėje veiks pripučiamas batutas, bus prekiaujama ledais, bandelėmis, kava ir užkandžiais.

 

„Po Bazilikos skliautais“

Naujas laikraštėlio numeris su atlaidų programa >

 

Akvarelių paroda parapijos namuose

Parapijos namuose galite aplankyti naują akvarelių parodą „Diena kaip aguona“. Jos autorė – kaunietė rašytoja, poetė, dailininkė-dizainerė, dailės ir dizaino pedagogė-ekspertė Violeta Židonytė. Akvareles taip pat galima ir įsigyti.

 

Patogi galimybė

Bazilikoje auką už aukojamas šv. Mišias ir kitus patarnavimus galima palikti, atsiskaitant banko kortele bazilikos gale ar parapijos raštinėje. Jūsų patogumui, galite tokiu pačiu būdu palikti ir sekmadienio rinkliavos auką.

 

Palydėjome amžinybėn

Antanas Romualdas Mataitis, 66 m.
Amilija Aldona Ratkevičienė, 85 m.

 

Nauji Bažnyčios nariai

Simas Fedotovas

 

Priėmė Santuokos sakramentą

Simas Morkūnas ir Erika Kerbelytė

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu) (rugsėjo–gegužės mėn.)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 11–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.