Parapijos skelbimai

2017-10-15 | Klebonas
kbherbas g64
Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

Spalio mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos rožiniui. Mūsų bazilikoje rožinis yra kalbamas kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį prieš šv. Mišias, 11.15 val.

                                                                       

Išpažinčių klausymo tvarka bazilikoje

Bazilikoje išpažinčių klausoma: penktadieniais nuo 17.30 iki 17.55 val. bazilikos zakristijoje, šeštadieniais nuo 11.30 iki 11.55 val. klausykloje bazilikoje, sekmadieniais nuo 11.15 iki 11.55 val. klausykloje bazilikoje. Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių. Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje. 

 

Keičiasi adoracijos laikas bazilikoje

Švenčiausiojo Sakramento adoracija bazilikoje vyks pirmąjį mėnesio ketvirtadienį nuo 20 iki 21 val. ir kiekvieno mėnesio 15 dieną nuo 11 iki 12 val. Adoracijos metu bus klausomasi išpažinčių.

 

Šventojo Rašto studijos

Trečiadieniais parapijos namuose vyksta Šventojo Rašto  studijos. Esate kviečiami prisijungti, net jeigu nedalyvavote pirmuose susitikimuose. Jūsų laukiame šv. Mišiose 18 val. parapijos namų salėje, kur vėliau vyks Šventojo Rašto egzegezė.

 

Piligriminė-pažintinė kelionė į Trakus

Spalio 19 d. (ketvirtadienį) organizuojama piligriminė kelionė į Trakus, kur lankysime ir melsimės Trakų naujai paskelbtoje bazilikoje prie stebuklingojo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo. Grįždami sustosime Vilniuje Prano Gudyno restauravimo centre, kur aplankysime mūsų Marijos paveikslą ir susipažinti su jo restauracija.

 

Piligriminė kelionė į Šventąją Žemę

Spalio 21–28 d. grupė parapijiečių kartu su klebonu kun. Gediminu išvyksta į piligriminę kelionę į Šventą Žemę. Šiuo laikotarpiu kleboną pavaduos kun. Eugenijus Styra. Visais klausimais kreipkitės į raštinę ir skambinkite nurodytu telefonu. Prašome jus lydėti maldoje piligrimus, o mes savo ruožtu melsimės už parapijiečius, būdami Šventojoje Žemėje.

 

Šaltojo sezono ypatumai

Dėl avarinės situacijos šaltuoju metų laiku nebebus atrakinamos šoninės bazilikos durys iš miestelio pusės ir dėl šalto oro nebebus varstomos didžiosios pagrindinės durys. Mūsų visų patogumui į baziliką ir iš jos eisime pro šonines duris, esančias dešinėje bazilikos pusėje.

 

Naujas „Po Bazilikos skliautais“ numeris

Jau yra išleistas naujas „Po Bazilikos skliautais“ laikraštėlio numeris, kuriame rasite daug įdomios ir svarbios informacijos.

 

Patogi galimybė

Už aukojamas Mišias ir kitus patarnavimus galima sumokėti banko kortele bazilikos gale.

Jūsų patogumui galite taip pat palikti ir sekmadienio rinkliavos auką.

 

Palydėjome amžinybėn

Eugenijus Rimaitis, 57 m.

 

Jau veikia registracijos sistema

Dėl techninių kliūčių liepos–rugsėjo mėn. parapijos svetainėje neveikė registravimosi gauti kassavaitines naujienas sistema. Visus, kurie bandėte registruotis svetainėje, bet naujienų negaunate, kviečiame registruotis dar kartą, arba atsiųsti savo elektroninio pašto adresą el. paštu info@krekenavosbazilika.lt.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu) (rugsėjo–gegužės mėn.)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 11–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.