Parapijos skelbimai

2018-04-15 | Klebonas
kbherbas g64
Parapijos namai pasipuošė Lietuvos istorine vėliava

Praėjusį penktadienį, balandžio 13 d. mūsų bazilikoje buvo meldžiamasi už rajono ūkininkus, jų šeimas ir jų verslo partnerius. Šv. Mišių metu „Skandagros“ ir vietos ūkininkų iniciatyva lenktyninkas Benediktas Vanagas padovanojo Lietuvos istorinę Vyčio vėliavą, kuri po šv. Mišių buvo iškelta prie parapijos namų. Vėliau vyko graži šventė, kurios metu surinktos aukos bus skirtos parapijos namų didžiosios salės kėdėms įsigyti. Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios jau tradicija tapusios gražios iniciatyvos naujo derliaus metus pradėti su malda ir gerų darbų darymu.

 

Rinkliava kunigų seminarijai

Ateinančio sekmadienio rinkliava bus skirta kunigų seminarijos ir ten besimokančių seminaristų išlaikymui. Kiekviena parapija turi pareigą kasmet prisidėti prie šios rinkliavos. Ačiū už Jūsų aukas ir maldas ruošiant ateities kunigus. 

 

Sutvirtinamųjų susitikimas

Balandžio 22 d. (sekmadienį) po 12 val. šv. Mišių parapijos namuose įvyks jaunuolių, besiruošiančių Sutvirtinimo sakramentui, susitikimas. Kviečiame dalyvauti!

 

Nauja paroda

Kviečiame jus aplankyti parapijos namuose vykstančią kaunietės dailininkės Inos Adomaitienės tapybos darbų parodą „Mãna“. Parodos autorė yra palikusi kelis savo tapybos darbus, kuriuos norintys gali įsigyti.

 

Galimybė skirti 2% GPM parapijai

2017 metais, skirdami 2% gyventojų pajamų mokesčio, Krekenavos parapiją parėmėte 1 949,92 Eur, Vadaktėlių parapiją – 45,71 Eur. Nuoširdžiai dėkodami kviečiame ir šiemet tokiu būdu svariai prisidėti prie parapijų gyvavimo. Tai galite padaryti keliais būdais: mokesčių inspekcijoje; internetinės bankininkystės pagalba prisijungdami prie Valstybinės mokesčių inspekcijos EDS sistemoje; užpildydami FR0512 formą po sekmadienio šv. Mišių mūsų bazilikos gale, kreipdamiesi į mūsų savanorius; ar parapijos raštinėje jos darbo metu. Atvykdami turėkite savo asmens dokumentą.

 

Šventojo Rašto studijos

Kviečiame tapti Šventojo Rašto studijų studentu! Studijos vyksta kiekvieną trečiadienį parapijos namuose nuo 18.30 val. Yra galimybė prieš jas dalyvauti ten pat 18 val. aukojamose šv. Mišiose.

 

Patogi galimybė

Bazilikoje auką už aukojamas šv. Mišias ir kitus patarnavimus galima palikti, atsiskaitant banko kortele bazilikos gale ar parapijos raštinėje. Jūsų patogumui, galite tokiu pačiu būdu palikti ir sekmadienio rinkliavos auką.

 

Popiežiaus vizitas Lietuvoje 2018 m. rugsėjo 22–23 d.

Priėmęs atsakingųjų valstybės vadovų ir vyskupų kvietimą, Jo Šventenybė Popiežius Pranciškus 2018 m. rugsėjo 22–25 dienomis vyks į apaštalinę kelionę Baltijos šalyse ir aplankys Vilniaus ir Kauno miestus Lietuvoje, Latvijoje Rygą ir Agluoną ir Talino miestą Estijoje. Kelionės programa bus publikuota netrukus.

Melskime Visagalį Dievą, kad savo tėviška globa lydėtų popiežiaus Pranciškaus apaštalinę kelionę į mūsų kraštą, o mums padėtų tinkamai pasirengti jį priimti ir atvira širdimi išgirsti jo nešamą tikėjimo, vilties ir meilės žinią.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu) (rugsėjo–gegužės mėn.)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 11–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.