Parapijos skelbimai

2018-02-18 | Klebonas
kbherbas g64
Kryžiaus kelias bazilikoje

Gavėnios laikotarpiu tradiciškai penktadieniais ir sekmadieniais bazilikoje bus einamas kryžiaus kelias pusvalandį prieš šv. Mišias. Penktadieniais kryžiaus keliui vadovaus parapijos vaikų ir jaunimo organizacija „Žolynėlis“, o sekmadieniais – įvairios parapijos grupės ir organizacijos:

02.25 – Šventojo Rašto studijų grupės studentai
03.04 – Marijos legiono, Gyvojo rožinio būrelio nariai
03.11 – Vaikai, besiruošiantys Pirmajai Šv. Komunijai, ir jų tėveliai
03.18 – Vaikų ir jaunimo grupė „Žolynėlis“ ir jaunuoliai, besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui

 

Šv. Mišios su vaikais ir jaunimu

Šv. Mišių su vaikais ir jaunimu vasario 23 d. (penktadienį) nebus. Tačiau visus galinčius kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelyje bazilikoje 17.30 val.

 

Rekolekcijos Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vasario 24 d. (šeštadienį) mūsų parapijos klebonas kun. Gediminas Jankūnas ves rekolekcijas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Rekolekcijų tema: „Švč. M. Marija, Dievo gimdytoja“. Kartu kviečiamas dalyvauti ir mūsų parapijos choras. Išvykstame 14 val.

 

Knygos sutiktuvės

Vasario 25 d. (sekmadienį) po šv. Mišių parapijos salėje įvyks knygos-rinktinės „Po Dievo dangumi – mano tauta“, skirtos pirmosios lietuviškos vienuolijos steigėjai, tikėjimo ir lietuvybės puoselėtojai s. Marijai Kazimierai Kaupaitei, pristatymas. Knygos-rinktinės sudarytojas – Ramygalos gimnazijos etikos mokytojas Mantas Masiokas. Meninę programą atliks Ramygalos kultūros centro teatro trupė „Ąžuolynė“ (rež. Audronė Palionienė) ir vokalinis ansamblis „Aušra“ (vad. Karolina Raziūnienė).

 

Šv. Mišios Vadaktėliuose

Anksčiau numatytos vasario 25 d. 14 val. šv. Mišios Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje nebus aukojamos. Sekantis numatytas sekmadienis šv. Mišioms šioje bažnyčioje – kovo 18 d., 14 val.

 

Galimybė slaugomam ligoniui

Parapijos „Caritas“ džiaugiasi galėdamas pasiūlyti daugiafunkcinę lovą, tinkamą slaugomam ligoniui, kuriam reikalinga nuolatinė priežiūra. Dėl pasinaudojimo tokia galimybe prašome kreiptis į Akveliną Pogužinskienę.

 

Galimybė skirti 2% GPM parapijai

2017 metais, skirdami 2% gyventojų pajamų mokesčio Krekenavos parapiją parėmėte 1 949,92 Eur, Vadaktėlių parapiją – 45,71 Eur. Nuoširdžiai dėkodami kviečiame ir šiemet tokiu būdu svariai prisidėti prie parapijų gyvavimo. Tai galite padaryti keliais būdais: mokesčių inspekcijoje, internetinės bankininkystės pagalba prisijungdami prie Valstybinės mokesčių inspekcijos EDS sistemoje, užpildydami FR0512 formą mūsų bazilikos gale po sekmadienio šv. Mišių gale ir parapijos raštinėje  jos darbo metu. Atvykdami turėkite asmens dokumentą.

Parapijų kodai:

Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija – 191260418
Upytės Šv. Karolio Boromiejaus parapija – 191261858
Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapija – 191262198

 

Patogi galimybė

Bazilikoje už aukojamas mišias ir kitus patarnavimus galima auką palikti banko kortele bazilikos gale.
Jūsų patogumui galite taip pat palikti ir sekmadienio rinkliavos auką.

 

Palydėjome į Amžinybę

Romualdas Jagneris, 80 m.

 

Sekmadienio homilija ir egzegezė

Kviečiame pasiklausyti I gavėnios sekmadienio Evangelijos egzegezės (2015 m.) ir šv. Mišių homilijos audioįrašų.

Praėjusios savaitės Šventojo Rašto studijų įrašas – X eilinis sekmadienis (B)

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu) (rugsėjo–gegužės mėn.)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 11–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.