Parapijos skelbimai

2019-02-17 | Klebonas
Skelbimai

Padėka 

Dėkoju visiems, ypač Mykolo Antanaičio gimnazijos bendruomenei ir Kultūros centrui, kurie vasario 16 dieną šv. Mišiose, kartu meldėmės už Tėvynė Lietuvą ir jos žmones, taipogi prisiminėme šaulius ir bazilikos gynėjus.

Nukeliamas atviras - ataskaitinis parapijos pastoracinės ir ekonominės tarybos posėdis

Dėl tam tikrų aplinkybių susiklostymo atšaukiamas atviras pastoracinės ir ekonominės tarybų  posėdis, numatytas  vasario 17 dieną. Posėdis nukeliamas į kovo 10 dieną, sekmadienį,  11 val. prieš šv. Mišias parapijos namuose. Posėdžio metu išgirsime apie nuveiktus darbus, aptarsime šių metų sielovados planus, atsakysime į susirinkusių klausimus. Visus, kam rūpi mūsų parapijos praeitis, dabartis ir ateitis – kviečiame dalyvauti!

Naujas „Po Bazilikos skliautais“ numeris

Jau išleistas naujas „Po Bazilikos skliautais“ laikraštėlio numeris. Kviečiame skaityti internete arba pasidovanoti pasiimant popierinę versiją bazilikos gale.

Šv. Mišios Krekenavos ligoninėje

Vasario 20 d., trečiadienį,  15 val. šv. Mišios bus aukojamos Krekenavos slaugos ligoninėje.

Šv. Rašto studijos

Vasario 20 dieną, trečiadienį, 18 val. parapijos namuose,  įvyks Šv. Rašto studijos,  kurias pradėsime šv. Mišiomis parapijos namuose. Kviečiame dalyvauti!

Nauja paroda

Parapijos namuose veikia nauja tapybos darbų paroda „Spalvų kalba“. Parodos autorė- Rūta Grybienė, kuri taip pat vadovauja Panevėžio Parkinsono liga sergančiųjų organizacijos skyriui, kurio veiklą galite paremti apsilankę parodoje ir pagal galimybes palikę auką aukų dėželėje. Taip pat už auką galima įsigyti spalvingų autorės rankų darbo atvirukų. Kviečiame apsilankyti! Susitikimas su autore numatomas kovo 17 dieną, sekmadienį, po  šv. Mišių parapijos namuose.

 

 

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.