Parapijos skelbimai

2018-10-21 | Klebonas
Skelbimai
Premjero vizitas Krekenavoje

Praėjusį trečiadienį buvome informuoti, kad spalio 19 d. (penktadienį) Panevėžio rajone lankysis Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis. Vizito metu buvo išreikštas pageidavimas apsilankyti Krekenavoje: bazilikoje, parapijos namuose ir Krekenavos Slaugos ligoninėje. Apžiūrėjus baziliką ir trumpai supažindinus su jos istorija bei dabarties klausimais, stabtelėta prie senosios klebonijos, kur rajono meras Povilas Žagūnis priminė nesėkmingas ilgametes pastangas rasti lėšų atstatyti pastatą, kuriame trejus metus gyveno Maironis. Ilgiausiai svečias pabuvojo parapijos namuose, kur apžiūrėjo ten veikiančią parodą, susipažino su patalpomis ir jų paskirtimi. Vietos veiklos grupės pirmininkė Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja pristatė prieš 5 metus sėkmingai kartu su parapija ir vietos bendruomene „Tiltas“ įgyvendintą parapijos namų remonto ir įrengimo projektą. Ministras Pirmininkas parapijos namų administratorei Akvilinai Pogužinskienei įteikė Lietuvos trispalvę vėliavą. Pusvalandžio vizitas baigėsi prie naujos skulptūrinės kompozicijos „Šv. Pranciškus ir Gubio vilkas“. 

 

Šv. Mišios slaugos ligoninėje

Spalio 24 d., trečiadienį, 15 val. šv. Mišios bus aukojamos Krekenavos slaugos ligoninėje.

 

Šventojo Rašto studijos

Spalio 24 d., trečiadienį, vyks Šventojo Rašto studijos. 18 val. parapijos namuose bus aukojamos šv. Mišios, po jų vyks Šventojo Rašto egzegezė. Laukiame visų!

 

Rožinio malda bazilikoje

Visą spalio mėnesį mūsų bazilikoje bus kalbamas rožinis, pusvalandį prieš šv. Mišias šeštadieniais ir sekmadieniais, taip pat penktadieniais prieš šv. Mišias su vaikas ir jaunimu. Popiežius Pranciškus prašo tikinčiuosius visame pasaulyje spalio mėnesį kiekvieną dieną kalbėti Rožančių ir melstis, kad Švenčiausioji Mergelė Marija ir šv. Arkangelas Mykolas gintų Bažnyčią nuo velnio, siekiančio mus atskirti nuo Dievo ir supriešinti vienus su kitais. Šventasis Tėvas taip pat kviečia kalbėti popiežiaus Leono XIII sukurtą maldą arkangelui Mykolui: „Šventasis Arkangele Mykolai, gink mus kovoje ir saugok nuo velnio niekšybės ir žabangų. Nuolankiai meldžiame, kad Dievas jį sutramdytų, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, šėtoną ir visas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.“

 

Klebonijos perkėlimas į altariją

Dėkojame visiems jau prisidėjusiems ir prašome dar galinčius tą padaryti, savo auka prisidėti prie klebonijos įrengimo altarijoje darbų. Aukas galite palikti raštinėje, savanoriams bazilikos gale, įmesti į tam skirtą aukų dėžutę ar atlikti bankinį pervedimą, paskirtyje įrašius kaip auką altarijos įrengimui.

Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija;
Kodas: 191260418;
Bankas AB „Swedbank“
A. s. LT457300010002378753

 

Vėlinių pamaldų tvarka

Lapkričio 1 d. (ketvirtadienis) – Visų Šventųjų iškilmė

Šv. Mišios bus aukojamos:

10 val. Upytės bažnyčioje
12 val. Krekenavos bazilikoje
14 val. Vadaktėlių bažnyčioje
18 val. Krekenavos bazilikoje (už mirusiuosius su geduline procesija bazilikoje)

Lapkričio 2 d. (penktadienis) – Mirusiųjų paminėjimo diena (Vėlinės)

Šv. Mišios bus aukojamos:

10 val. Upytės bažnyčioje
18 val. Krekenavos bazilikoje

Primename, kad svarbiausia mirusiems yra nuoširdi jūsų malda, o ne žvakės ir gėlės ant kapo. Kviečiame saikingai naudoti materialias gėrybes, o panaudojus – tinkamai jas sutvarkyti.

 

Patogi galimybė

Bazilikoje auką už aukojamas šv. Mišias ir kitus patarnavimus galima palikti, atsiskaitant banko kortele bazilikos gale ar parapijos raštinėje. Jūsų patogumui, galite tokiu pačiu būdu palikti ir sekmadienio rinkliavos auką.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.