Parapijos skelbimai

2019-04-21 | Klebonas
Skelbimai

Padėka

Nuoširdžiai dėkoju visiems savo tarnyste prisidėjusiems prie Didžiosios Savaitės pamaldų šventimo: parapijos personalui, chorui, patarnautojams, skaitovams, aukų rinkėjams, bazilikos ir kitų bažnyčių puošėjams ir prižiūrėtojams – visiems, kurie stengėsi, kad didieji mūsų Išganingo tikėjimo slėpiniai, būtų kuo gražiau ir prasmingiau paminėti. Tegul Prisikėlęs Kristus visus Jus myli ir lydi!

Ne Blusų turgaus aukos

Šiais metais parapijoje vykusiame tradiciniame Ne Blusų turguje, „Vilties“ salės atnaujinimo darbams buvo surinkta 420 euras. Tikimės, kad už tuos darbus galėsime apšiltinti vidines salės sienas ir jas nudažyti. Ačiū už prisidėjimą. Norintys paaukoti dar gali tą padaryti bazilikos raštinėje arba pavedimu į parapijos sąskaitą nurodant „Vilties salei.“

Piligriminė kelionė

Balandžio 23-30 dienomis grupė parapijiečių ir dalis parapijos personalo kartu su klebonu Gediminu Jankūnu bus išvykę į Piligriminę kelionę į Ispaniją „Šv. Teresės Avilietės ir Šv. Kryžiaus Jono keliais“. Parapijos raštinė dirbs įprastu ritmu, joje budės vargonininkas Mantas Masiokas, kviečiame kreiptis visais rūpimais klausimais raštinės darbo metu.  Šv. Mišių balandžio 27 dieną, šeštadienį, nebus, o balandžio 28 dieną, sekmadienį, šv. Mišias aukos Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.

Šv. Rašto studijos

Sekantis Šv. Rašto studijų susitikimas įvyks gegužės 8 dieną, trečiadienį 18 val. parapijos namuose. Kviečiame dalyvauti!

Naujas laikraštėlio „Po bazilikos skliautais“ numeris

Išleistas naujas balandžio mėnesio „Po bazilikos skliautais“ numeris, kviečiame pasidovanoti bazilikos gale arba skaityti elektroninėje erdvėje. Kviečiame taip pat įsigyti katalikiškos spaudos, taip prisidedant prie Dievo Žodžio skleidimo parapijoje.

2 procentų GPM parama bazilikai

2018 metais, skirdami 2% gyventojų pajamų mokesčio Krekenavos parapiją parėmėte 2136,64 Eur. Nuoširdžiai dėkodami kviečiame ir šiemet tokiu būdu svariai prisidėti prie parapijų gyvavimo. Tai galite padaryti keliais būdais:

1. Per internetinę bankininkystę prisijungdami prie Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemos ir užpildydami FR0512_4 formą. Šiuo atveju Jums tereikia žinoti parapijos juridinio asmens kodą:

Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija – 191260418

2. Užpildydami FR0512_4 formą ranka darbo laiku parapijos raštinėje arba sekmadieniais prieš ar po šv. Mišių bazilikos gale. Su savimi reikia turėti asmens dokumentą.

Nauji Bažnyčios nariai

Krekenavos parapijoje:

Gintarė Kristina Šulcaitė

Sniegė Kotryna Kumpinaitė

Kamilė Viktorija Kumpinaitė

Fausta Sofija Kumpinaitė

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Su vaikais ir jaunimu: 
Penktadieniais- 18 val.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. penktadienį 19–20 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.