Parapijos skelbimai

2018-12-09 | Klebonas
Skelbimai

Šventojo Rašto studijos

Gruodžio 12 dieną, trečiadienį, 18 val. parapijos namuose vyks Šv. Rašto studijos, kurias pradėsime šv. Mišiomis parapijos namuose. Kviečiame dalyvauti!

Kalėdinės eglutės įžiebimas

Gruodžio 14 d., penktadienį, 16 val. Krekenavos miestelio aikštėje bus įžiebta šių metų Panevėžio rajono pagrindinė Kalėdinė Eglutė.

Sutaikinimo pamaldos

Gruodžio 14 dieną, penktadienį, 17 val. bazilikoje vyks Sutaikinimo pamaldos, jose bus galima atlikti išpažintį. Tai puiki proga advento laikotarpyje susitaikyti su Dievu ir pasiruošti Jo gimimui. Šv. Mišios bus aukojamos 18 val., dalyvaus svečias kunigas. 

Atlaidai

Gruodžio 15 dieną, šeštadienį, švęsime kasmėnesinius Švč. M. Marijos atlaidus. Šv. Mišias aukos Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, OFM, giedos Joniškėlio Švč. Trejybės parapijos choras. Kviečiame į bendrą maldą!

Nauja paroda

Parapijos namuose veikia nauja paroda. Tai spalvingi tautodailininkės Reginos Žvirblienės skiautiniai, kurie puoš mūsų parapijos namų sienas visą šventinį laikotarpį. Parodos autorė yra sertifikuota tautinio paveldo amatininkė, senųjų mezgimo ir siuvimo amatų puoselėtoja. Kviečiame apsilankyti!

Adventas

Adventas- pasirengimas Kalėdų iškilmėms, pagarbiai minint Dievo Sūnaus pirmąjį atėjimą pas žmones, tuo pačiu nepamirštant, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Tai džiugus maldingo laukimo metas. Šiuo laikotarpiu meldžiamasi Šventojo Tėvo intencija gruodžio mėnesiui: kad tikėjimo skleidimo tarnystėje dirbantys žmonės eidami į dialogą su kultūra, rastų šiems laikams tinkamą kalbą. Prieš šv. Mišias 11.30 val. advento laikotarpiu bazilikoje bus giedamos Švč. M.  Marijos valandos, kviečiame jungtis prie šios gražios advento tradicijos.  

Kalėdaičiai ir žvakelės

Kviečiame už auką pašventintų kalėdaičių ir ‚Carito“ žvakelių įsigyti jums patogiu metu raštinėje darbo metu arba bazilikos gale savaitgaliais prieš ir po šv. Mišių. Papuoškite žvakelėmis Advento vainikus, savo namus ar šventinį vaišių stalą, tuo pačiu paremdami ‚Carito“ vykdomas labdaringas veiklas.

Klebonijos perkėlimas į altariją

Dėkojame visiems jau prisidėjusiems ir prašome dar galinčius tą padaryti, savo auka prisidėti prie klebonijos įrengimo altarijoje darbų. Aukas galite palikti raštinėje, savanoriams bazilikos gale, ar atlikti bankinį pervedimą, paskirtyje įrašius kaip auką altarijos įrengimui (Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija; Kodas: 191260418; Bankas AB „Swedbank“ A. s. LT457300010002378753).

Patogi galimybė

Bazilikoje auką už aukojamas šv. Mišias ir kitus patarnavimus galima palikti, atsiskaitant banko kortele bazilikos gale ar parapijos raštinėje. Jūsų patogumui, galite tokiu pačiu būdu palikti ir sekmadienio rinkliavos auką.

Palydėjome amžinybėn:

Krekenavos parapijoje

Adėlija Jarmoškienė, 79 m.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.