Pasiruošimas sakramentams

2016-09-15 |
Skelbimai

Vaikų pasiruošimas Atgailos ir Eucharistijos (Pirmosios Šv. Komunijos) sakramentams tęsis iki birželio mėnesio. Katechezės susitikimai vyks grupelėmis kas antrą sekmadienį. Vaiko ir bent vieno iš jo tėvelių (ar globėjų) dalyvavimas kiekvieno sekmadienio šv. Mišiose ir grupelės susitikimuose yra privalomas. Gavėnios metu (2017 m. kovo 1 d. – balandžio 15 d.) vaikai, individualiai pagal savo pasiruošimą, atliks pirmąją išpažintį ir priims Atgailos (Sutaikinimo) sakramentą. Pirmosios Šv. Komunijos priėmimas numatomas 2017 m. birželio 3 d.

Pasiteirauti įvairiais dominančiais pasiruošimo sakramentams klausimais galima paskambinus telefonu 8 615 53708 (Svajonei Lapiniauskienei, religinio ugdymo vadovei).

Parapijos bendruomenė įsipareigoja su meile ir pagarba priimti kiekvieną pasiruošimo Atgailos ir Eucharistijos (Pirmosios Šv. Komunijos) sakramentams katechezėje dalyvaujantį vaiką bei jo šeimą, taip pat padėti rūpintis jo tikėjimo ugdymu.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.