Pasiruošimas sakramentams

2016-09-15 |
kbherbas g64

Vaikų pasiruošimas Atgailos ir Eucharistijos (Pirmosios Šv. Komunijos) sakramentams tęsis iki birželio mėnesio. Katechezės susitikimai vyks grupelėmis kas antrą sekmadienį. Vaiko ir bent vieno iš jo tėvelių (ar globėjų) dalyvavimas kiekvieno sekmadienio šv. Mišiose ir grupelės susitikimuose yra privalomas. Gavėnios metu (2017 m. kovo 1 d. – balandžio 15 d.) vaikai, individualiai pagal savo pasiruošimą, atliks pirmąją išpažintį ir priims Atgailos (Sutaikinimo) sakramentą. Pirmosios Šv. Komunijos priėmimas numatomas 2017 m. birželio 3 d.

Pasiteirauti įvairiais dominančiais pasiruošimo sakramentams klausimais galima paskambinus telefonu 8 615 53708 (Svajonei Lapiniauskienei, religinio ugdymo vadovei).

Parapijos bendruomenė įsipareigoja su meile ir pagarba priimti kiekvieną pasiruošimo Atgailos ir Eucharistijos (Pirmosios Šv. Komunijos) sakramentams katechezėje dalyvaujantį vaiką bei jo šeimą, taip pat padėti rūpintis jo tikėjimo ugdymu.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu) (rugsėjo–gegužės mėn.)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 11–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.