Stebuklingojo paveikslo restauracija

2014-11-16 | Klebonas
krekenavosb_paveikslas-marijos01_vk.jpg

Krekenavos stebuklingasis paveikslas pagaliau sulaukė progos, kad būtų restauruotas. Dėkojame vyskupui Lionginui Virbalui, kuris įdėjo nemažai pastangų, kad tokia restauracija prasidėtų. Paveikslas yra išvežtas į Vilniaus Prano Gudyno restauracijos centrą, kur bus atliekami tyrimo, valymo ir atnaujinimo darbai. Šiuo metu Bazilikoje kabo paveikslo nuotrauka. Kaip ir visos nuotraukos, ji mums primena brangų ryšį, kurį turime su joje vaizduojamu asmeniu. Tegul Krekenavos stebuklingoji Dievo Motina ir toliau užtaria visus Jos besišaukiančius Krekenavos bazilikoje.  

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.