Stebuklingojo paveikslo restauracija

2014-11-16 | Klebonas
krekenavosb_paveikslas-marijos01_vk.jpg

Krekenavos stebuklingasis paveikslas pagaliau sulaukė progos, kad būtų restauruotas. Dėkojame vyskupui Lionginui Virbalui, kuris įdėjo nemažai pastangų, kad tokia restauracija prasidėtų. Paveikslas yra išvežtas į Vilniaus Prano Gudyno restauracijos centrą, kur bus atliekami tyrimo, valymo ir atnaujinimo darbai. Šiuo metu Bazilikoje kabo paveikslo nuotrauka. Kaip ir visos nuotraukos, ji mums primena brangų ryšį, kurį turime su joje vaizduojamu asmeniu. Tegul Krekenavos stebuklingoji Dievo Motina ir toliau užtaria visus Jos besišaukiančius Krekenavos bazilikoje.  

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu) (rugsėjo–gegužės mėn.)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 11–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.