Birželio mėnuo Krekenavos parapijoje

2019-08-10 | Sonata Česevičienė

Birželio 1-ąją, Tarptautinę Vaikų gynimo dieną, parapijos vaikai ir jaunimas kartu su klebonu Gediminu Jankūnu keliavo į Kauną. Ten visi atidavė dalelę savo energijos šokinėdami batutų parke "Jump Space". Pasistiprinę skaniomis picomis, visi keliavo pasivaikščioti po Kauno senamiestį. Kelionę vainikavo apsilankymas Kauno kunigų seminarijoje.  Ši išvyka buvo padėka ministrantams už pagalbą patarnaujant Didžiosios savaitės apeigose ir Šv. Velykų iškilmėje.  Dar kartą didelis ačiū jums už šią nuostabią tarnystę parapijoje! Birželio 2 dieną, sekmadienį šv. Mišios buvo aukojamos Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje.

O Dvasia Viešpatie, nuženk! Savųjų sielose gyvenk, pripilk malonių iš dangaus krūtinę tikinčio žmogaus! Birželio 9 dieną šventėme Šventosios Dvasios atsiuntimą- Bažnyčios gimtadienį. Sekminių Šv. Mišių metu Pirmąją Šv. Komuniją priėmė Žibartonių miestelio vaikai, visus metus ruošęsi šiai svarbiai dienai kartu. Jų švente džiaugėsi ne tik tėveliai, bet ir šiam sakramentui padėjusios pasiruošti Žibartonių tikybos mokytoja Daiva Adamkevičienė ir Upytės sielovados pagalbininkė sesuo Ingrida Kazlauskaitė. Po iškilmių šventoriuje skanavome torto, o tuomet visus kvietėme susitikti netoliese esančioje Varnakalnio stovyklavietėje, kur kartu su dainomis ir šokiais pratęsėme šią džiugią dieną. Linksmybių ir Sekminių kiaušinienės niekam netrūko!

Birželio 13 dieną klebonas Gediminas dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Šiluvoje, kurios tema buvo „Švč. M. Marijos kultas globalizacijos kontekste: nuo tikėjimo iki turizmo“, kur skaitė pranešimą „Marijos apsireiškimų vaidmuo išganymo ekonomikoje“.

Kaip ir kiekvieno mėnesio 15-ąją dieną, bazilikoje šventėme kasmėnesinius atlaidus. Tądien sulaukėme gausaus piligrimų būrio iš Kamajų parapijos kartu su klebonu Audriumi Šukiu.  Šv. Mišias aukojo vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, giedojo Kamajų choristai. Po Eucharistijos susirinkome į parapijos namų salę, kur vyko naujos parodos pristatymas. Grafikė Viktorija Daniliauskaitė, kurios darbais pasipuošė mūsų erdvės, pristatė savo kūrybą ir susilaukė didelio svečių susidomėjimo darbais, kurie ant drobės prakalbino jūros bangų nuglūdintus akmenėlius.                      

Birželio 16-ąją bazilikoje vyko Šv. Antano atlaidai. Šv. Mišias aukojo brolis pranciškonas Rolandas Taučius, po jų bazilikos aikštėje linksminomės kartu su Berčiūnų liaudiškos muzikos kapela "Sanžyla", gaivinomės braškių kompotu. Gausiai tądien sulaukėme pranciškonų pasauliečių, kurie kasmet mus aplanko šių atlaidų metu.

Artėjant Didiesiems Žolinės atlaidams birželio 19 dieną į parapijos namus rinkosi pastoracinės ir ekonominės tarybų nariai, kurie kaip ir kasmet posėdžio metu pasiskirstė pareigomis ir atsakomybėmis, kad visos savaitės darbai vyktų sklandžiai. Įsipareigojimų tokiu įtemptu metu nepritrūksta visiems!

Priešpaskutinį mėnesio penktadienį parapijos vaikai ir jaunimas užbaigė metų susitikimų ciklą šv. Mišiomis bazilikos koplyčioje ir vaišėmis bazilikos aikštėje. Pikniko metu besivaišindami picomis kartu su klebonu Gediminu aptarė praėjusius metus ir artėjančią Žolinės savanorių stovyklą.

Birželio  23 dieną, praėjus devynioms savaitėms po Kristaus prisikėlimo - Šv. Velykų, minime Devintines. Tądien šventėme Eucharistijos slėpinį, kurį Jėzus paliko Paskutinės Vakarienės metu. Šv. Mišių metu dalyvavome išskirtinėje procesijoje, kuri nuo įprastinės eucharistinės procesi­jos skiriasi tuo, kad sustojama keturiose skirtingose bažnyčios vietose ir skaitomos visų ke­turių Evangelijų ištraukos.

Birželio 24 dieną  Krekenavos bazilikos choras giedojo atlaiduose Pociūnėlių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Kadangi tai tituliniai kaimyninės parapijos atlaidai, džiaugiamės galėję giesmėmis praturtinti Eucharistijos šventimą. Dėkojame parapijos klebonui Kęstučiui Švabinskui už svetingą priėmimą!

Birželio 28 dienos vakarą bazilikon rinkosi parapijiečiai į šv. Mišias, kurias aukojo kunigas Dainius Matiukas, meldėmės už amžiną atilsį ilgametį parapijos kleboną Petrą Povilą Budriūną. Tą patį vakarą parapijos personalas ir  jaunimas kartu su klebonu Gediminu vyko Panevėžį pasveikinti su diakonystės šventimais klieriką Normundą Figuriną.

Birželis baigėsi dar viena konferencija, kurioje dalyvavo mūsų parapijos klebonas. Paskutinį mėnesio sekmadienį Marijampolėje vyko šeimų kongresas, tema „Esame pašaukti laisvei“. Atlaidais ir šventėmis turtingas birželis buvo ne tik liturgijoje, pati bazilika ėmė puoštis nauju stogo „rūbu“, kurio žibėjimas saulės spinduliams krentant reikiamu kampu pasitinka iš visų pusių keliaujančius mūsų miestelin. Savo maldose prašykime, kad visi bazilikos renovacijos darbai vyktų sklandžiai!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.