Gailestingumo Motinos atlaidai Vilniuje

2015-12-02 | Irena Sakalauskienė
Ausros Vartu

2015 m. lapkričio 19-osios rytą autobusas su grupele mokinukų, parapijos piligrimų ir klebonu, lydimi geros nuotaikos ir rožinio maldos pajudėjo sostinės link, dalyvauti Didžiuosiuose Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaiduose. Šią dieną meldėmės už mokinius, mokytojus ir katechetus, kurių buvo ir mūsų grupelėje. Pasimeldę šv. Mišiose Šv. Teresės bažnyčioje susirinkome bendrai maldai prie Marijos paveikslo Aušros Vartų koplyčioje. Apstojus lyti, klebonas kun. Gediminas pakvietė visus drauge praleisti popietę vaikščiojant po Vilnių. Leisdamiesi žemyn gatvele pasukome į Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčią, kuriai vadovauja dvasininkas ukrainietis. Gidė, pamačiusi mūsų kleboną, pakvietė mus užeiti, papasakojo daug įdomaus apie Vilniaus Bazilijonų ordino vienuolyną ir bažnyčią, apie šv. Juozapatą, kuris čia gyvenęs, o dabar jo palaikai, po ilgų kelionių ilsisi Romoje, Šv. Petro bazilikoje. Ukrainiečių dvasininkas palaimino mūsų grupelę rusų kalba, o mes lietuviškai sugiedojome giesmę „Marija, Marija“.

Klebono rūpestingumo dėka jau buvo sutarta, kur pietausime, todėl skubėjome į Bernardinų istorinio ansamblio patalpas, esančias šalia grakščios Šv. Onos bažnyčios, kur buvome laukiami. Išgėrėme arbatos, sušilome, pasidalijome savo lauknešėliais. Agapės metu piligrimas Audrius padeklamavo tinkančias mūsų kelionei Just. Marcinkevičiaus eiles „Pasigailėjimo sonetas“.

Po to kelias valandas gidė mus vedžiojo, rodė ir pasakojo apie Bernardinų bažnyčios ir vienuolyno istoriją. Tai brolių pranciškonų valdos. Požemiuose matėme besiilsinčius, neperlaidotus, žemėmis apipiltus kūnus – taip čia jie buvo laidojami. Bažnyčios viduje prisilietėme prie atkuriamų XV a. freskų. Užlipę 74 laipteliais į bažnyčios palėpę radome keturių Lietuvos menininkų parodą „Minimum“. Stoge esantys langeliai atvėrė mums vienoje pusėje Vilniaus bažnyčių bokštų ir senamiesčio stogelių panoramą, kitoje – Gedimino pilies ir Trijų Kryžių kalno vaizdus.

Popietę užbaigėme šv. Faustinos namelio muziejuje Antakalnyje, kuriame atkurtas autentiškas vienuolės kambarys. Koplytėlėje, kur saugoma šv. Faustinos relikvija – jos piršto kaulelis, sukalbėjome Dievo gailestingumo vainikėlį už šeimas, bendruomenę, pasaulį. Namo pajudėjome sutemus, kad ir nuvargę, vienijami rožinio maldos, į kurią garsiau ir drąsiau prisijungė ir jaunimas.

Kelionės metu buvome draugiški, paslaugūs vieni kitiems. Nors Krekenavoje iš autobuso išlipome į tamsą, bet mūsų dvasinis pasaulis žibėjo. Už bendrystę, suorganizuotą kelionę, sumanumą, dovanotus įspūdžius dėkojome gerbiamam mūsų sielų ganytojui kun. Gediminui. O mus klebonas įpareigojo atsilyginti tik gerais darbais. Ačiū Jums, bet mes dar turime mokytis būti ir gailestingi.

< atgal į sąrašą

Karantino metu šv. Mišių transliaciją galite stebėti Krekenavos bazikos Facebook puslapyje

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Trečiadieniais – 18 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Iš anksto susisiekus telefonu

Intencijas šv. Mišioms galite ir toliau užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >