Grįžtant į Žolinės atlaidus...

2014-08-27 | Rita Juozėnaitė
atlaidu savanoriai 2014

2014 m. rugpjūčio 27-oji. Trumpa tylos ir ramybės pauzė čia, ant bazilikos kalno, prieš prasidedant naujiems mokslo metams. Net sunku patikėti, kad vos prieš savaitę čia plūdo maldininkai iš visos Lietuvos, o žodis, malda ir giesmė iš po šventovės skliautų skambėjo ne tik čia susirinkusiems, bet ir toliausiuose kraštuose esantiems, žinantiems ir nežinantiems apie Krekenavą.

Atlaidų „maratono“ šurmulyje netrūko parapijai ir ne tik jai reikšmingų įvykių. Rugpjūčio 14 d. pašventinti ir atidaryti parapijos namai. Čia skambėjo padėkos visiems, įvairiais būdais prisidėjusiems prie rekonstrukcijos. Ypatingo dėmesio sulaukė nuolatiniai talkininkai ir pagalbininkai: Vincas Šatas, Angelė Pranaitytė, Bronius Perevičius, Juozas Valikonis, Gediminas Kaspariūnas, Daiva ir Eugenijus Adamkevičiai. Įteikdamas padėkas juos sveikino Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ. Visi svečiai turėjo galimybę iš arčiau pažvelgti į „Tvartelio“ rekonstrukcijos istoriją parapijos jaunimo parengtame filmuke, nuotraukų parodoje (aut. Kęstutis Lapiniauskas), bendraujant su nuolatiniais talkininkais ir klebonu. Parapijos namai – džiaugsmas, galimybė, netgi būtinybė tiek parapijos bendruomenei, tiek ir atvykstantiems. (Štai po atlaidų jau džiaugėsi ekskursijų dalyviai, radę jaukią pastogę sušilti prie arbatos puodelio...)

Rugpjūčio 15-oji – svarbiausia atlaidų diena, bazilikos paskelbimo 3-ųjų metinių minėjimas. Iškilmingas šv. Mišias 12 val. dalyvaujant gausiam maldininkų būriui aukojo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo dar 6 vyskupai. LRT televizijos tiesioginės transliacijos dėka, žinią iš Krekenavos galėjo išgirsti ir tądien neatvykusieji į atlaidus. Mišiose pašventintas dailininkės Aušros Ratkevičienės tapytas šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II atvaizdas. Po šv. Mišių Saulutė Genovaitė Markauskaitė trumpai pristatė savo neseniai pasirodžiusią knygą „Krekenava laiko tėkmėje“, klausytojus džiugino Judita Leitaitė. Net 59 atlaidų dalyviai dovanojo dalelę savęs Nacionalinio kraujo centro mobiliajame punkte. Tuo tarpu miestelio aikštėje šurmuliavo saugaus eismo projekto „Saugokime vieni kitus kelyje“ renginys.

Rugpjūčio 16-oji – ligonių ir Carito diena. Buvo minimas Carito atkūrimo 25 metų jubiliejus. Vakare norintieji galėjo dalyvauti vadinamosiose tridentinėse Mišiose, kurias aukojo kun. Arūnas Simonavičius, svečias iš Vilkaviškio vyskupijos. 17-oji – šeimų diena: 11 val. bazilikoje skambėjo Vilniaus šv. Juozapo (Pilaitės) parapijos choro giedamas himnas Akatistas – vienas gražiausių Bažnyčios kūrinių Dievo Motinos garbei. 12 val. Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ sakė šeimoms skirtą homiliją. Po šv. Mišių vyko spektakliai tiek suaugusiems, tiek vaikams, nors daugelį labiausiai viliojo ne jie, o bazilikos aikštėje atlaidų savanorių kepami blynai, bematant iššluoti vos pasirodymams pasibaigus. 19-oji – literatūrinės Lietuvos ir marijinių organizacijų diena. Po šv. Mišių maloniai nustebino Krekenavos kultūros centro saviveiklininkai gražiai pastatytu K. Donelaičio „Pavasario linksmybės“ spektakliu. 20 dieną bazilikoje rinkosi kunigai ir kiti pašvęstojo gyvenimo asmenys. Šv. Mišių aukai vadovavo apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Pedro Lopez Quintana. Galiausiai atlaidus užbaigė Jaunimo diena, kurioje be kitų maldininkų dalyvavo ir gausus dviračiais iš Panevėžio atkeliavusių piligrimų būrys. Jame pedalus mynė ir vyskupijos ganytojas. 12 val. šv. Mišias aukojo ir homiliją sakė Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, vėliau „Tvartelyje“ su susidomėjimu stebėjęs savanorių stovyklos „Žolynėlis“ paruoštą spektaklėlį „Tebūna šviesa“ (rež. Svajonė Lapiniauskienė), rinkęs „sėjėjo“ Dominyko išbertus grūdelius, su maldininkais mielai bendravęs agapėje.

Minėta atlaidų savanorių stovykla neapsiribojo spektaklėlio pastatymu. Visas šventės dienas, taip pat ir prieš bei po atlaidų jie ne tik patarnaudavo šv. Mišiose ar su stikline vandens pasitikdavo ištroškusius. Visiems, nuo pradinuko iki mokyklą jau senokai baigusio, teko imtis ir sunkiausių (dažnai neįvertinamų, nes, atrodo, jie „pasidaro patys“) darbų: pagalbos parkuojant automobilius, bazilikos plovimo, tualetų valymo, šiukšlių surinkimo. Šalia to dar reikėjo patiems maistą pasigaminti, o didesniesiems ir mažuosius globoti... Esame dėkingi vadovei Svajonei ir savanoriams: Rugilei, Rimutei, Julijai, Kęstučiui, Samantai, Žilvijai, Deimantei, Karolinai, Gvidui, Dominykui, Aimantui, Rasytei, Medai, Vismantui, Otilijai ir Jurgitai už triūsą, šypsenas ir bendrystę. Taip pat ir visiems suaugusiems talkininkams, skyrusiems laiko sau ir kitiems šią šventę padovanoti.

Plačiau apie atlaidų dienas (Pagrindinė Žolinės atlaidų diena rugpjūčio 15 d., Carito 25-metis rugpjūčio 16 d., Kunigų ir pašvęstojo gyvenimo diena rugjūčio 20 d., Jaunimo diena rugpjūčio 21 d.) galima paskaityti Panevėžio vyskupijos interneto svetainėje, kur taip pat įkelta ir dalis šventėje ganytojų sakytų homilijų (Arkiv. Sigito Tamkevičiaus SJ homilija (2014-08-15), Vysk. Liongino Virbalo SJ homilija (2014-08-17), Apaštalinio nuncijaus Lietuvoje arkiv. Pedro López Quintana homilija (2014-08-20) ). Visgi visų svarbiausia, jei pavyko atitrūkti nuo kasdienybės ir „praktiškų užsiėmimų“ ir, kam dieną, kam keletą, laiką skirti Dievo Motinos pagerbimui ir, pasak parapijos klebono kun. Gedimino, Jos pasveikinimui. Yra šviesios vilties, kad atlaidų dienų Eucharistija su Dievo žodžiu ir ganytojų mintimis primins, paskatins ir suteiks stiprybės eiti Marijos išminties keliu Dievo link.

< atgal į sąrašą

Karantino metu šv. Mišių transliaciją galite stebėti Krekenavos bazikos Facebook puslapyje

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Trečiadieniais – 18 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Iš anksto susisiekus telefonu

Intencijas šv. Mišioms galite ir toliau užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >