Kan. Petro Budriūno paskyrimas į Kristaus Karaliaus katedrą

2014-08-29 |

2014 m. rugpjūčio 29 d. Panevėžio vyskupo Liongino Virbalo SJ dekretu kan. Petras Budriūnas iki šiol ėjęs Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijoje altaristos tarnystę, perkeltas į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapiją.

 

Dėkojame kan. Petrui Budriūnui už ilgametę uolią ir pavyzdingą kunigišką tarnystę. Eidamas bet kurias pareigas visada paaukodavo visą save Dievui, Bažnyčiai ir Tėvynei. Už tai jam be galo dėkingi Krekenavos ir Vadaktėlių parapijų tikintieji. Kan. P. Budriūno patirtis ir darbai niekada neliks be atpildo, kurį mums žada Viešpats Jėzus Kristus. Telydi jo tolimesnę tarnystę Krekenavos Stebuklingoji Dievo Motina – Malonių Versmė ir mūsų maldos.

< atgal į sąrašą

Karantino metu šv. Mišių transliaciją galite stebėti Krekenavos bazikos Facebook puslapyje

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Trečiadieniais – 18 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Iš anksto susisiekus telefonu

Intencijas šv. Mišioms galite ir toliau užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >