Naujo Altoriaus koncekracijos iškilmės

2021-07-18 | Sonata Česevičienė
IMG 0109
Šių metų liepos 18-oji diena bus įrašyta “auksinėmis” raidėmis į Krekenavos mažosios bazilikos istoriją. Tądien parapijiečiai, piligrimai ir garbūs svečiai buvo ypatingo įvykio liudininkais. Ypatingų apeigų metu buvo konsekruojamas naujasis bazilikos altorius. Iškilmėms vadovavo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, apeigų eiga rūpinosi Panevėžio- Krekenavos dekanas kun. Pawel Andžejevski, šv. Mišias konselebravo Panevėžio vyskupijos generalvikaras Eugenijus Styra, Marijos radijo programų direktorius kun. Saulius Bužauskas, bazilikos rektorius kun. Gediminas Jankūnas. Pirmiausia buvo pašventinta šv. Mišių vadovo sėdė, vėliau ambona.
Paties altoriaus konsekravimo apeigos susidėjo iš kelių dalių. Pirmiausia pašventintu krizmos aliejumi buvo padaryti kryžiaus ženklai keturiuose altoriaus kampuose ir centre, taip primenant penkias Kristaus žaizdas. Šventintu Krizmos aliejumi buvo įtrinamas visas altoriaus marmurinis paviršius. Tada taip pat penkiose vietose buvo statomi smilkalai, altorius smilkomas iš visų pusių. Galiausiai jis užtiesiamas baltomis drobinėmis staltiesėmis, kurios simbolizuoja Kristaus įkapių drobules, statomos septynios žvakės – Prisikėlimo šviesa. Taip įprasminama mūsų tikėjimo šerdis – Kristaus auka dėl žmonijos Išganymo ir vardan Prisikėlimo.
Ypatingų vyskupo Lino padėkų šiandien sulaukė altoriaus autorius skulptorius Henrikas Ratautas, vitražistas Vytautas Švarlys, mecenatai Egidija ir Kęstutis Vaicekauskai, Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis ir tarybos nariai. Šv. Mišių metu giedojo Krekenavos bazilikos choras, vadovaujamas vargonininko Manto Masioko, grojo pučiamųjų grupė “Sklepučini”, vadovaujama Vilmanto Vapsvos, savo balsu Eucharistiją papuošė operos solistas Liudas Mikalauskas, vėliau dovanojęs bazilikoje trumpą koncertą. Didelė padėka visiems, savo auka prisidėjusiems prie presbiterijos projekto! Telydi Jus Krekenavos Dievo Motinos, Malonių Versmės, globa ir užtarimas!
Daugiau nuotraukų > Galerija
< atgal į sąrašą

 

Pamaldų tvarka:

Pirmadieniais - nėra

Antradieniais, šeštadieniais
ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Trečiadieniais, ketvirtadieniais
ir penktadieniais - 18 val.

Ketvirtadieniais nuo 19 iki 20 val.
Švč. Sakramento adoracija.

Kiekvieno mėnesio 15-ą dieną ATLAIDAI:
Šv. Mišios – 12 val.

Išpažinčių klausoma:
Prieš šv. Mišias

Intencijas šv. Mišioms galite užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >