Pastoracinės ir ekonominės tarybų posėdis

2014-10-22 | Rita Juozėnaitė
Skelbimai

2014 m. spalio 21 dieną, antradienį, po vakarinių šv. Mišių parapijos namuose įvyko paskutinis šios kadencijos pastoracinės ir ekonominės tarybų posėdis. Jo metu pasidžiaugta sėkmingo 3 metų bendradarbiavimo vaisiais, klebonas padėkojo už nuveiktus darbus, paramą tiek sielovadiniuose, tiek ūkiniuose reikaluose.

Vienas svarbiausių susirinkimo klausimų buvo skolos už parapijos namų renovaciją padengimas. Dėl papildomų renovacijos darbų ir pastato paruošimo eksploatacijai skola peržengė 100 000 Lt ribą, o šiuo metu tesurinkta 70 000 Lt. Kadangi parapijos namai jau atidaryti ir naudojami, gali susidaryti įspūdis, kad už viską jau sumokėta, todėl šiam reikalui aukojama kaip niekad vangiai. Pasiūlyta keletas variantų reikalingų lėšų surinkimui, tačiau šis rūpestis didžiąja dalimi atiteks jau naujajai pastoracinei tarybai.

Naujosios tarybos, kurią sudarys 15 žmonių, sudėtis paaiškės iki advento, t.y. lapkričio 30 dienos. Nuo spalio 26 d., sekmadienio, iki lapkričio 3 dienos bazilikos gale jums patogiu metu galėsite pareikšti nuomonę dėl tinkamų kandidatų įmesdami užpildytą balsavimo lapelį į tam skirtą dėžutę. Iš pasiūlytų kandidatų klebonas atrinks parapijiečius, įeisiančius į naujosios tarybos sudėtį.

Kviečiame aktyviai dalyvauti pastoracinės tarybos rinkimuose!

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.