Pasvalio maldininkai įžengė pro atvertas Gailestingumo duris

2015-12-23 | Vlada Čirvinskienė, Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio vadovė
rugsejis17

2015 m. gruodžio 15 d. Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio maldininkai, geradario Petro Karoblio rūpesčiu išvykome į Švč. Mergelės Marijos atlaidus Krekenavoje. Aktyvūs šioje kelionėje buvo piligrimai iš Pasvalio, ypač iš Pušaloto, parapijų. Visų didžiausias noras buvo aplankyti Krekenavos mažąją baziliką ir įeiti pro jau atvertas Gailestingumo duris bei dalyvauti šv. Mišiose.

Krekenavos mažoji bazilika mus pasitiko iškilmingai pasipuošusi. Maloniai nuteikė pakabintas vainikas ant durų. Nukryžiuotąjį Kristų ir net indelį su švęstu vandeniu taip pat puošė su meile nupinti vainikėliai.

 

Visi dvasiškai nusiteikėme votyvos šv. Mišioms. Jas aukojo bazilikos klebonas kun. Gediminas Jankūnas, pasveikinęs visus į Švč. Mergelės Marijos atlaidus atvykusius maldininkus su Gailestingumo metais.

Homilijos pradžioje klebonas paklausė visų tikinčiųjų, ar sunku pasakyti „Nenoriu“, „Ne“ arba „Taip“, remdamasis tos dienos Evangelija (Mt 21, 28–32). Pasakojime tėvui pirmojo sūnaus mestas atžarus „Nenoriu“ pavertė jį „blogiuku“. Šeima tikriausiai tikėjosi, kad sūnus dirbs vynuogyne. Tačiau pasakojimas nesibaigia „Ne“. Nors sūnus nė nepamąstęs atmetė tėvo prašymą, po kiek laiko, kai apsigalvojo, jis galėjo tėvo lūkesčiui ištarti „taip“ ir imtis vykdyti jo prašymą. Tarsi niekada nebūtų nė sakęs „Ne“. Išėjo netgi geriau, nes jo ryšys su tėvu buvo atnaujintas.

Klebonas kalbėjo, kad tas pats galioja ir mums. „Ne“ neturi būti galutinis tavo atsakymas. Nors galbūt ištarei Dievui „Ne“, Jis tau neatsuko nugaros. Niekada nevėlu apsigalvoti, atsiprašyti, atgailoti ir tarti „Taip“. Visada turi galimybę pradėti iš naujo. Homilijos pabaigoje klebonas kun. Gediminas padrąsino ir paragino tikinčiuosius nebijoti tvirtai ištarti „Taip“, o kartais tam tikriems dalykams ir „Ne“.

Po votyvos visi jungėmės bendrai rožinio maldai, kuriai vadovavo Krekenavos parapijos maldininkai.

Pagrindines šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Jų metu meldėmės už Krekenavos parapijos Marijos legiono narius. Homilijos metu vyskupas emeritas pasidžiaugė Gailestingumo metų durų atvėrimu Lietuvoje bei Panevėžio vyskupijoje. Daug dėmesio skyrė Švč. Mergelei Marijai ir per ją gautoms malonėms įvairiuose visuomenės sluoksniuose, pateikė pavyzdžių iš neseniai rodyto filmo „Marijos žemė“, katalikiškos literatūros bei šiuolaikinio gyvenimo. Baigdamas homiliją vyskupas emeritas ragino tikinčiuosius džiūgauti bei daryti gerus darbus žmonių kūnui ir sielai. Palinkėjo, kad šalia esantys silpni, kenčiantys ir klystantys susilauktų daug Viešpaties malonių bei Švč. Mergelės Marijos užtarimo.

Pasibaigus šv. Mišioms klebonas Gediminas nuoširdžiai padėkojo vyskupui emeritui Jonui, visiems tikintiesiems už dalyvavimą šiose iškilmėse bei pakvietė į parapijos namus sušilti ir pabendrauti prie adventinės sriubos dubenėlio.

Padėkoję Dievui ir Švč. Mergelei Marijai, su rožinio malda grįžome pro Mikoliškį ir Pušalotą į Pasvalį. Atsisveikinant, kiekvienam maldininkui buvo įteiktas paveikslėlis „Jėzau, pasitikiu Tavimi“, kuris primins Dievo gailestingumą bei mūsų konkrečius darbus.

< atgal į sąrašą

Karantino metu šv. Mišių transliaciją galite stebėti Krekenavos bazikos Facebook puslapyje

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Trečiadieniais – 18 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Iš anksto susisiekus telefonu

Intencijas šv. Mišioms galite ir toliau užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >