Skautų rudens ekologinė stovykla „Mokomės gyventi sveikai“

2014-11-03 | Mokytoja Ilona Dauderienė
2013 10 25 skautai

2014 m. palio 26–28 dienomis kasmetinėje skautų rudens ekologinėje stovykloje „Mokomės gyventi sveikai“, kuri vyko Naujamiesčio vidurinėje mokykloje, laukė turininga ir įdomi programa. Stovyklavo Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos, Naujamiesčio vidurinės mokyklos ir Panevėžio Minties gimnazijos skautai. Kasdien jaunimas turėjo vis kitokios veiklos: mokėsi kurti laužą, inscenizavo pasakas, deklamavo ir dainavo. Prisiminė sveikos gyvensenos pagrindus. Iš rudens gėrybių spaudė sultis, kepė blynus. Smagūs buvo vakaro žaidimai ir naktiniai pašnekesiai. Po šv. Mišių Naujamiesčio bažnyčioje keliavome į šiaudinių skulptūrų parką. Susikaupę ir daug ką apgalvoję rašėme padėkos ir atsiprašymo laiškus artimiesiems žmonėms, nes kaip tik artėjo mirusiųjų paminėjimo diena – Vėlinės.

Kaip visada sunku buvo išsiskirti, bet susitarėme vėl susitikti.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Su vaikais ir jaunimu: 
Penktadieniais- 18 val.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. penktadienį 19–20 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.