Vaižgantinės Vadaktėliuose

2021-09-21 | Rima Balčiuvienė
Vadakteliai2021
     Jau tradicija tapo kasmet, rugsėjo pradžioje, susitikti mažoje jaukioje Vadaktėlių bažnyčioje, kur XX a. pradžioje klebonavo Juozas Tumas-Vaižgantas, ir paminėti šio didžio tautos veikėjo gimtadienį. Šie metai taip pat sutraukė nemenką būrį dalyvių: kai kurie jau tapę pastoviais Vadaktėlių Šv. Jono Nepamuko bažnyčios lankytojais, kai kurie – dar tik atrandantys Vaižgantą, susipažįstantys su jo gyvenimo filosofija.

 

Vadakteliai2021 3

Kai lapai ima iš dangaus
   į žemę kristi,
       kai keičiasi diena į naktį
             ir daros rudenio graudu –
Čia, mažoj bažnyčioj,
    ant Vadakties krantų
          rudens spalva įgauna
                dar kitokį atspalvį -
     Jaukumo, beribės šilumos
               ir deimanto tyrumo,
Nes  dvidešimto amžiaus pradžioje
         šitoj miškų ir upių apsupty
                  savo kelius ir takelius
Didysis Tumas – Vaižgantas numynė....

 

    Šventąsias mišias aukojo kunigas Justas Jasėnas.  Apie rašytojo asmenybę, jo pažiūras pasakojo Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos abiturientės Paulina Lukoševičiūtė ir Judita Daunoravičiūtė, apie gyvenimą Kaune kalbėjo Juozo Tumo – Vaižganto buto-muziejaus direktorius Remigijus Jakulevičius, kuris ypač akcentavo rašytojo beribę meilę žmonėms, gebėjimą pastebėti jų gerąsias savybes, skatino pačius žmones neprarasti pasitikėjimo savimi ir Dievu. Giedojo Krekenavos Mažosios bazilikos choras, vadovaujamas Manto Masioko, visus maloniai nustebino mažoji kanklininkė Emilija Viliūtė (mokytoja Loreta Venslavičienė).  Žvarbią rugsėjo popietę po renginio šildė ne tik tarpusavio bendravimas, bet ir karšta arbata – ja pasirūpino Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos skautai, vadovaujami Ilonos Dauderienės.

Puslapis 1

Vadakteliai22021

< atgal į sąrašą

 

Pamaldų tvarka:

Pirmadieniais - nėra

Antradieniais, šeštadieniais
ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Trečiadieniais, ketvirtadieniais
ir penktadieniais - 18 val.

Ketvirtadieniais nuo 19 iki 20 val.
Švč. Sakramento adoracija.

Kiekvieno mėnesio 15-ą dieną ATLAIDAI:
Šv. Mišios – 12 val.

Išpažinčių klausoma:
Prieš šv. Mišias

Intencijas šv. Mišioms galite užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >