Sekmadienio Evangelijos komentaras

5 klausimai, į kuriuos mėginame atsakyti pradėdami skaityti Šventąjį Raštą

2020-01-01

Šventąjį Raštą pradedame skaityti bandydami atsakyti į penkis klausimus:

  1. Kokia pagrindinė teksto mintis?
  2. Ko nesupratau?
  3. Kokie tarpusavio ryšiai su kitomis Šv. Rašto vietomis?
  4. Kas man patinka ir su kuo nesutinku?
  5. Kaip aš galiu atsiliepti į išgirstus Šv. Rašto žodžius asmeniškai ir kaip į juos gali atsiliepti bendruomenė, kurioje esu?
plačiau >

XIX eilinis sekmadienis (C)

2019-11-20

Evangelijos tekstas Lk 12, 32-48

 Pagrindinė mintis Lk 12, 32: "Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę!"

plačiau >

XVIII eilinis sekmadienis (C)

2019-11-13

Evangelijos tekstas Lk 12, 13-21

 Pagrindinė mintis Lk 12, 15: "... nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto."

plačiau >

XXIX eilinis sekmadienis (C)

2019-11-06

Evangelijos tekstas Lk 18, 1-8

 Pagrindinė mintis Lk 18, 1: "... kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti."

plačiau >

XVII eilinis sekmadienis (C) II dalis

2019-10-30

Evangelijos tekstas Lk 11, 5-13

 

plačiau >

XVII eilinis sekmadienis (C) I dalis

2019-10-23

Evangelijos tekstas Lk 11, 1-4

Pagrindinė mintis Lk 11, 4: "... Ir neleisk mūsų gundyti"

plačiau >

XVI eilinis sekmadienis (C)

2019-10-16

Evangelijos tekstas Lk 10, 38-42

Pagrindinė mintis Lk 10, 42"... geriausia dalis, kuri nebus atimta"

plačiau >

XIV eilinis sekmadienis (C)

2019-10-09

Evangelijos tekstas Lk 10, 1-12, 17-20

Pagrindinė mintis Lk 10,11"... bet vis tiek žinokite: Dievo karalystė jau čia pat!"

plačiau >

XIII eilinis sekmadienis (C)

2019-10-02

Evangelijos tekstas Lk 9, 51-62

Pagrindinė mintis Lk 9, 51:  "Jėzus ryžtingai nukreipė savo veidą į Jeruzalę." 

plačiau >

XXVI eilinis sekmadienis (C)

2019-09-25

Evangelijos tekstas Lk 16, 19-31

Pagrindinė mintis Lk 16, 26:  "... tarp mūsų ir jūsų žioji neperžengiama bedugnė..."

plačiau >

Švč. Trejybė

2019-05-15

Evangelijos tekstas Jn 16, 12-15

Pagrindinė mintis Jn 16, 13: "...ji ves į tiesos pilnatvę."

plačiau >

IV Velykų sekmadienis

2019-05-08

Evangelijos tekstas Jn 10, 27-30

Pagrindinė mintis Jn 10, 29: "...ir niekas jų neišplėš iš Tėvo rankos."

plačiau >

Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančia (V)

2019-04-16

Evangelijos tekstas Lk 23, 26–56

Pagrindinė mintis. „Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“ Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje“. (Lk 23, 42–43)

plačiau >

Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančia (IV)

2019-04-10

Evangelijos tekstas Lk 22, 66–23, 25

Pagrindinė mintis. „Aš nerandu šitame žmoguje jokios kaltės“ (Lk 23, 4)

plačiau >

Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančia (III)

2019-04-02

Evangelijos tekstas Lk 22, 39–65

Pagrindinė mintis. „Melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą!“ (Lk 22, 40)

plačiau >

Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančia (II)

2019-03-27

Evangelijos tekstas Lk 22, 21–38

Pagrindinė mintis. „Štai šėtonas pareikalavo persijoti jus tarsi kviečius.“ (Lk 22, 31)

plačiau >

Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančia (I)

2019-03-20

Evangelijos tekstas Lk 22, 14–20

Pagrindinė mintis. „Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.“ (Lk 22, 19)

plačiau >

II eilinis sekmadienis (C)

2019-03-13

Evangelijos tekstas Jn 2, 1-11

Pagrindinė mintis Jn 2,3: "Jie nebeturi vyno".

plačiau >

I gavėnios sekmadienis (C)

2019-03-06

Evangelijos tekstas Lk 4, 1-13

Pagrindinė mintis Lk 4,13: "Visokius gundymus baigęs, velnias atsitraukė nuo jo iki laiko.

plačiau >

VIII eilinis sekmadienis (C)

2019-02-27

Evangelijos tekstas Lk 6, 39–45

Pagrindinė mintis. „Kiekvienas mokinys bus gerai išlavintas, jei bus kaip mokytojas.“ (Lk 6, 40)

plačiau >

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.