Sekmadienio Evangelijos komentaras

Evangelija pagal Luką (IV advento sekmadienis, C)

2015-12-20

Pagrindinė mintis.Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“ (Lk 1, 45).

Evangelijos tekstas Lk 1, 39–45

Evangelija pagal Luką (III advento sekmadienis (Gaudete), C)

2015-12-13

Pagrindinė mintis.Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi“ (Lk 3, 16).

Evangelijos tekstas Lk 3, 10–18

Evangelija pagal Luką (II advento sekmadienis, C)

2015-12-06

Pagrindinė mintis. „...skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti“ (Lk 3, 3)

Evangelijos tekstas Lk 3, 1-6

Evangelija pagal Luką (I advento sekmadienis, C)

2015-11-29

Pagrindinė mintis.Todėl visą laiką budėkite ir melskitės“ (Lk 21, 36).

Evangelijos tekstas Lk 21, 25–28. 34–36

Evangelija pagal Joną (Kristus, Visatos valdovas, B)

2015-11-22

Pagrindinė mintis.Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą“ (Jn 18, 37).

Evangelijos tekstas Jn 18, 33–37

Evangelija pagal Morkų (XXXIII eilinis sekmadienis, B)

2015-11-15

Pagrindinė mintis. „Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.“ (Mk 13, 31)

Evangelijos tekstas Mk 13, 24–32

Evangelija pagal Morkų (XXXII eilinis sekmadienis, B)

2015-11-08

Pagrindinė mintis. Ką reiškia būti mokiniu?

Evangelijos tekstas Mk 12, 38–44

Evangelija pagal Matą (Visi Šventieji)

2015-11-01

Pagrindinė mintis. „Jūsų laukia gausus atlygis danguje“ (Mt 5, 12)

Evangelijos tekstas Mt 5, 1–12

Evangelija pagal Morkų (XXX eilinis sekmadienis, B)

2015-10-25

Pagrindinė mintis. „Ko nori, kad tau padaryčiau?“ (Mk 10, 51)

Evangelijos tekstas Mk 10, 46–52

Evangelija pagal Morkų (XXIX eilinis sekmadienis, B)

2015-10-18

Pagrindinė mintis.Žmogaus Sūnus atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį“ (Mk 10, 45).

Evangelijos tekstas Mk 10, 35–45

Evangelija pagal Morkų (XXVIII eilinis sekmadienis, B)

2015-10-11

Pagrindinė mintis. „Vaikeliai, kaip sunku patekti į Dievo karalystę!“ (Mk 10, 24) ir „Kas tada galės išsigelbėti?“ (Mk 10, 26)

Evangelijos tekstas Mk 10, 17–30

Evangelija pagal Joną 15, 9–17 (VI Velykų sekmadienis, B)

2015-05-10

Pagrindinė mintis. „Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.“ (Jn 15, 12)

Evangelija pagal Joną 15, 1–8 (V Velykų sekmadienis, B)

2015-05-03

Pagrindinė mintis. „...nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti.“ (Jn 15, 5)

Evangelija pagal Joną 10, 11–18 (IV Velykų sekmadienis, B)

2015-04-26

Pagrindinė mintis. „Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę.“ (Jn 10, 11)

Evangelija pagal Luką 24, 35–48 (III Velykų sekmadienis, B)

2015-04-19

Evangelija pagal Morkų 14, 1–72; 15, 1–47 (Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienis)

2015-03-29

Viešpaties kančia (I dalis – Mk 14, 1–21)

Viešpaties kančia (II dalis – Mk 14, 22–65; 15, 1–15)

plačiau >

Evangelija pagal Joną 12, 20–33 (V gavėnios sekmadienis, B)

2015-03-22

Pagrindinė mintis. „Gerbiamasis, mes norėtume pamatyti Jėzų!“ (Jn 12, 21)

plačiau >

Evangelija pagal Joną 3, 14–21 (IV gavėnios sekmadienis (Laetare), B)

2015-03-15

Pagrindinė mintis. „Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas“ (Jn 3, 17).

plačiau >

Evangelija pagal Morkų 9, 2–10 (II gavėnios sekmadienis, B)

2015-03-01

Evangelijos tekstas Mk 9, 2–10

Pagrindinė mintis.Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!“ (Mk 9, 7)

plačiau >

Evangelija pagal Morkų 1, 12–15 (I gavėnios sekmadienis, B)

2015-02-22

Evangelijos tekstas Mk 1, 12–15

Pagrindinė mintis.Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ (Mk, 1, 15)

plačiau >

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Su vaikais ir jaunimu: 
Penktadieniais- 18 val.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. penktadienį 19–20 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.