Sekmadienio Evangelijos komentaras

Evangelija pagal Joną (II eilinis sekmadienis, A)

2017-01-15

Pagrindinė mintis. „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!“ (Jn 1, 29)

Evangelijos tekstas Jn 1, 29–34

Evangelija pagal Matą (Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai))

2017-01-08

Pagrindinė mintis.Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi“ (Mt 2, 10).

Evangelijos tekstas Mt 2, 1–12

Evangelija pagal Luką (Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja)

2017-01-01

Pagrindinė mintis. „Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį“ (Lk 2, 17)

Evangelijos tekstas Lk 2, 16–21

Evangelija pagal Luką (Viešpaties Gimimas (Kalėdos))

2016-12-25

Pagrindinė mintis.Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“

Evangelijos tekstas Lk 2, 1–14

Evangelija pagal Matą (IV advento sekmadienis, A)

2016-12-18

Pagrindinė mintis. „Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai“ (Mt 1, 18).

Evangelijos tekstas Mt 1, 18–24

Evangelija pagal Matą (III advento sekmadienis (Gaudete), A)

2016-12-11

Pagrindinė mintis. „Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį“ (Mt 11, 11).

Evangelijos tekstas Mt 11, 2–11

Evangelija pagal Matą (II advento sekmadienis, A)

2016-12-04

Pagrindinė mintis. „Duokite tikrų atsivertimo vaisių!“ (Mt 3, 8)

Evangelijos tekstas Mt 3, 1–12

Evangelija pagal Matą (I advento sekmadienis, A)

2016-11-27

Pagrindinė mintis. „Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats“ (Mt 24, 42).

Evangelijos tekstas Mt 24, 37–44

Evangelija pagal Luką (Kristus, Visatos valdovas (Kristus Karalius), C)

2016-11-20

Pagrindinė mintis.Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“ (Lk 23, 42)

Evangelijos tekstas Lk 23, 35–43

Evangelija pagal Luką (XXXIII eilinis sekmadienis, C)

2016-11-13

Pagrindinė mintis. „Savo ištverme jūs išsaugosite savo gyvybę“ (Lk 21, 19)

Evangelijos tekstas Lk 21, 5–19

plačiau >

Evangelija pagal Luką (XXXII eilinis sekmadienis, C)

2016-11-06

Pagrindinė mintis. „O kad mirusieji prisikels, mini ir Mozė pasakojime apie krūmą, kur jis Viešpatį vadina Abraomo Dievu, Izaoko Dievu ir Jokūbo Dievu.“ (Lk 20, 37)

Evangelijos tekstas Lk 20, 27–38

Evangelija pagal Luką (XXXI eilinis sekmadienis, C)

2016-10-30

Pagrindinė mintis. „Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę.“ (Lk 19, 10)

Evangelijos tekstas Lk 19, 1–10

Evangelija pagal Luką (XXX eilinis sekmadienis, C)

2016-10-23

Pagrindinė mintis. „Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas.“ (Lk 18, 14)

Evangelijos tekstas Lk 18, 9–14

Evangelija pagal Luką (XXVIII eilinis sekmadienis, C)

2016-10-09

Pagrindinė mintis.Vienas iš jų, pamatęs, kad išgijo, sugrįžo atgal, balsu šlovindamas Dievą.“ (Lk 17, 15)

Evangelijos tekstas Lk 17, 11–19

Evangelija pagal Luką (XXVII eilinis sekmadienis, C)

2016-10-02

Pagrindinė mintis. „Taip ir jūs, atlikę visa, kas buvo pavesta, sakykite: 'Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti'“ (Lk 17, 10)

Evangelijos tekstas Lk 17, 5–10

Evangelija pagal Joną (Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės), C)

2016-05-15

Pagrindinė mintis. „Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius“ (Jn 14, 16)

Evangelijos tekstas Jn 14, 15–16. 23b–26

Evangelija pagal Luką (Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės), C)

2016-05-08

Pagrindinė mintis. „Yra parašyta“ (Lk 24, 46)

Evangelijos tekstas Lk 24, 46–53

Evangelija pagal Joną (VI Velykų sekmadienis, C)

2016-05-01

Pagrindinė mintis. „Tenebūgštauja jūsų širdys ir tenebijo“ (Jn 14, 27)

Evangelijos tekstas Jn 14, 23–29

Evangelija pagal Joną (V Velykų sekmadienis, C)

2016-04-24

Pagrindinė mintis. „Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“ (Jn 13, 35).

Evangelijos tekstas Jn 13, 31–35

Evangelija pagal Joną (II Velykų sekmadienis (Atvelykis), Dievo Gailestigumo šventė)

2016-04-03

Pagrindinė mintis. „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“ (Jn 20, 29)

Evangelijos tekstas Jn 20, 19–31

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.