Apdovanoti poezijos konkurso „Lino žiedas“ dalyviai

2014-06-26 | „Po Bazilikos skliautais“ redakcija
Upytės žemė (Logotipo autorius Česlovas Rimgaudas Gnižinskas)

Jau ilgiau kaip pusmetį parapijos laikraštėlį „Po Bazilikos skliautais“ puošia „Upytės žemė“ bendruomenės organizuoto poezijos konkurso „Lino žiedas“ dalyvių eilės. 2014 m. birželio 21 d. Upytėje vykusioje šventėje pagerbti ir apdovanoti konkurso dalyviai ir nugalėtojai. Laureatais tapo Elvyra Gruzdevienė, Irena Mackevičiūtė ir Zenonas Kavaliauskas. Sveikiname nugalėtojus ir džiaugiamės tais, kurių poetiškos sielos skleidžiasi melsvais lino žiedais.

Jurgitos Zalatorienės straipsnis >

Konkurso dalyvių eilėraščiai >

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Su vaikais ir jaunimu: 
Penktadieniais- 18 val.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. penktadienį 19–20 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.