Atlaidai Vadaktėliuose

2014-05-18 | Raimundas Serdikevičius, Naujamiesčio – Krekenavos šaulių kuopos vadas
Vadakteliai atlaidai (fot. Vytautas Nefas)

2014 m. gegužės 18 dieną Vadaktėliuose šventėme šv. Jono Nepomuko atlaidus. Minėdami šventąjį kunigą mes, šauliai, kartu kvietėme prisiminti ir „Trimito“ būrio partizanus, kurie žuvo 1948 m. gegužės 15 dieną Viktariškio miške. Tada kažkas išdavė jų nakvynės vietą ir anksti ryte apsupus kariuomenei žuvo Jokūbas Gritėnas, Juozas Gauranskis ir Petras Deveikis. O Povilas Deveikis sužeistas buvo paimtas gyvas. Tačiau taip jau, matyt, Dievo buvo skirta, kad perėjęs visus tardymus, kalėjęs Sibiro lageriuose, galiausiai grįžo į Lietuvą, sulaukė Nepriklausomybės paskelbimo ir paskui dar ilgai vadovavo Šilutės šaulių kuopai, kur jam po grįžimo iš Sibiro buvo pavykę apsigyventi.

Šventose Mišiose dalyvavo Naujamiesčio – Krekenavos kuopos šauliai su savo vėliava, taip pat svečiai iš Panevėžio kuopos. Po šv. Mišių Vadaktėlių bendruomenės nariai paruošė vaišių stalą, prie kurio gardumynus ragavo visi susirinkusieji.

Vadakteliai sauliai

Fotografavo Vytautas Nefas

Tačiau dar prieš vaišes Naujamiesčio mokyklos moksleiviai Silvija Kuodytė ir Emilis Švoba žuvusių partizanų ir tuo pačiu viso partizaninio pasipriešinimo atminimui deklamavo Dianos Glemžaitės ir Bernardo Brazdžionio eiles.

Diana Glemžaitė, buvusi studentė, vėliau pati tapo partizane. Okupantai bijojo ne tik partizanų ginklų, tačiau ypač nekentė įkvepiančio, drąsinančio ir skatinančio tautą kovoje nepalūžti žodžio – partizanų spaudos. Diana Glemžaitė buvo poetė, viena iš tų ypač „medžiojamų“ žmonių. Okupantai visaip terorizavo, trėmė į Sibirą bent kiek labiau žinomų ir žmonių gerbiamų partizanų artimuosius, plėšė ir degino jų namus, net sodus išpjaudavo, kad tik neliktų jokios žymės, jokio atminimo...

Ir vis tik žiaurūs mūsų tautos skriaudėjai nebuvo visagaliai, o iš anų rūsčios kovos dienų mums ataidi poetės ant sąsiuvinio lapo beveik prieš pat tragišką žūtį parašyti žodžiai; „Mes mokėsim numirti, jei Tėvynė aukos reikalauja...“

Vadakteliai vaises

Fotografavo Vytautas Nefas

Kokia skaudi ir didinga mūsų tautos praeitis, o tuo pačiu ir įkvepianti, sutvirtinanti dvasią.

Po šv. Mišių ir eilių deklamavimo šauliai visiems norintiems dar pasiūlė pasivaržyti šaudymo oriniu šautuvu rungtyje. Kova čia vyko tikrai atkakli, vienodą taškų skaičių surinko net trys dalyviai, tačiau prizas buvo vienas. Tad pirmoji vieta, riteriškai sutinkant vaikinams, atiteko Krekenavos bažnyčios choristei Livijai Medeckytei, kuri, pasirodo, turi ne tik gražų balsą, bet ir taiklią akį.

Šventė įvyko, žmonės išsiskirstė atgal į namus, tačiau savo širdyse, tikėkimės, parsinešė visa jungiantį bendrystės pojūtį. Juk artimiau susipažinęs su savo praeitimi, tradicijomis ir šventėmis žmogus tarsi tvirčiau ir ant šios žemelės laikosi.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.