Didingos žiemos šventės buvo sutiktos šiltai

2014-01-06 | Daiva Adamkevičienė, Pastoracinės tarybos narė
krekenavosb 20131224 25 0622 kl

Gruodžio 21-ąją minima žiemos saulėgrįža. Apie 9 paras saulė sustoja viename taške. Nuo tada dienos jau nebe trumpėja, o iki šv. Kalėdų jos išlieka vienodo ilgio. Keturias dienas esame žemiausiame taške, ir toji diena, kai viskas sustoja, jau ir rodo ateinančios šviesos gėrį, švenčių pradžią. Nuo šios datos, etnologų teigimu, prasideda didžiųjų metų švenčių minėjimas. Švenčių simbolių išraišką tiek namuose, tiek bendruomenėse kasmet siekiame atnaujinti, patobulinti. Šiandieninėje visuomenėje išskirtinis dėmesys turėtų būti nukreiptas į švenčių prasmę. Jose turime skirti vietos pamąstymams, dosnumui, geradarystei, pažvelgimui į savo sielą, senų nuoskaudų atsikratymui.

Šv. Kūčios, šv. Kalėdos – tai Kūdikėlio Jėzaus Gimimo šventė. Mes kiekvienas skirtingai palaikome gyvą laukimo viltį, bet svarbiausia, kad čia būtume visi drauge. Šiomis dienomis nepaprastai svarbu mūsų nusiteikimas. Juk ne kasdien susimąstome, kokią turime nuostabią Dievo dovaną – savo šeimą. Artėjant šioms šventėms, stengiamės susiburti į artimų žmonių ratą. Šv. Kūčių vakarui atėjus, visi kartu dengiame stalą, uždegame „Carito“ gerumo žvakę, laužiame kalėdaitį. O kaip svarbu nepamiršti pasveikinti su šiomis šventėmis ir Šventąją Šeimą Piemenėlių Mišiose naktį, ar Kalėdų rytą, ir palinkėti visiems šalia esantiems Viešpaties palaimos.

Naujųjų Metų išvakarės – tai šventė, kuri ne vieną mūsų kvietė pamąstyti apie savo gyvenimo duoną. Kokią ją pateikėme savo mintyse? Gal rupią, gal skalsią, gal gardžią? Ar pagalvojome apie duoną, kuri mums dovanoja amžinybę? Ar dažnas paklausėme savęs, kas mūsų laukia ateinančiais metais? Tikra tiesa, kad metų sandūra mums sukelia begalę klausimų. Bet palengvėja, kai į galvą „pasibeldžia“ mintis, kad gali Naujuosius Metus sutikti ramiai, dėkoti Dievui ir žmonėms, kurie nesigėdija gerumo, atveria širdis ir dalinasi žmoniškumu. Jau treti metai organizuojamos Padėkos šv. Mišios už praėjusius metus ir Naujųjų Metų sutikimas bazilikos aikštėje bei „Tvartelyje“. Džiugu, kad padėkas ir šventinį džiaugsmą stiprino katalikiško jaunimo grupė „Žolynėlis“, mūsų svečiai iš Upytės ir kitų apylinkių.

krekenavosb 20131224 25 0780 kl

Parapijiečių žiniai, bazilikoje sausio 5 dieną kasmet bus švenčiami Trijų Karalių atlaidai. Pasak Biblijos, prieš daugiau nei du tūkstančius metų užgimusį Kūdikėlį Jėzų Betliejuje aplankė trys karaliai, arba išminčiai, atnešę dovanų – aukso, smilkalų ir miros. Šią dieną bažnyčioje šventinama kreida, o grįžus virš namų durų užrašomi išminčių inicialai: +K+M+B. Kartu su išminčiais atsisveikinti su Kalėdų švenčių laikotarpiu buvo kviečiami ir patys mažiausieji mūsų parapijiečiai. Šventėje nestigo geros nuotaikos, dainų ir žaidimų.

Bet viskas gyvenime turi pradžią ir pabaigą, taip ir šventės vieną dieną baigiasi. Taigi, kalėdines ir naujametines šventes vainikavo Trijų Karalių apsilankymas bazilikoje ir „Tvartelyje“. Tą dieną nupuošėme eglutes, nuėmėme nuo langų girliandas, sudėjome į maišą kalėdines kepuraites. Tada ir suvokėme, kad šventinės linksmybės baigiasi ir laikas grįžti prie naujųjų metų darbų.

Džiugu, kad mūsų parapijoje didingos savo prasme šventės buvo sutiktos šiltai. Visų švenčių proga mūsų šventovė sulaukė daugybės svečių. Buvo miela matyti šiltus žvilgsnius ir jausti žmogišką šilumą ne tik savo parapijiečių, bet ir žmonių, kurie atvyko iš kaimyninių ar tolimesnių parapijų. Gera žinoti, kad turime tiek daug širdžių, kurioms svarbus bendrystės jausmas. Kiekvienas, kuris dalyvavome minėtuose renginiuose, jutome jaudulį širdyse, gėrį mintyse, o svarbiausia – mylinčio Dievo artumą. Visa tai – mūsų dvasinio vadovo kun. Gedimino Jankūno dėka. Kiekvienose šv. Mišiose girdime jo pamokslus, kuriuose esame kviečiami mintimis ir darbais iš širdies skleisti gerumą. Ir šitose dienose buvome raginami to nepamiršti, Tikėjimą, Viltį ir Meilę liudyti savo veikla. Klebono sveikinimuose buvo išsakyta daug gerų žodžių pastoracinės tarybos nariams, katalikiško jaunimo grupei „Žolynėlis“, jauniesiems skautams ir kitiems parapijiečiams bei parapijos veiklos rėmėjams, kurie, pritardami dvasinio vadovo iniciatyvai, nelaukdami jokio atlygio, nusprendė bendruomenę apdovanoti tokiomis prasmingomis, tikėjimą ir pasitikėjimą ugdančiomis šventėmis. Norisi, kad po tokių prasmingų renginių sielose karaliautų atleidimas, o ateinantys metai vėl visus sujungtų gražiems ir prasmingiems darbams.

Daugiau nuotraukų rasite galerijoje.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.