DIDŽIOSIOS SAVAITĖS pamaldos

2019-04-12 |
Prisikėlęs Kristus

Balandžio 14 d.
VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

Šv. Mišios Upytėje – 10 val., Krekenavoje – 12 val.

Balandžio 18 d. 
Didysis Ketvirtadienis

Paskutinės Vakarienės šv. Mišios Upytės bažnyčioje – 18 val.

Balandžio 19 d.
Didysis Penktadienis

Kryžiaus kelias Upytės bažnyčioje – 15 val.
Kristaus Kančios pamaldos Vadaktėlių bažnyčioje – 18 val.

Balandžio 20 d.
Didysis Šeštadienis

Velyknakčio vigilija Krekenavos bazilikoje – 20 val.
(turėkite žvakę Krikšto pažadų atnaujinimui)

Balandžio 21 d.
MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMO IŠKILMĖ (Velykos)

Prisikėlimo šv. Mišios ir procesija Krekenavoje – 8 val.,
Upytėje – 10 val., Vadaktėliuose – 12 val.

 

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.