Kad Dievas laimintų naują derlių...

2015-03-30 | Sonata Česevičienė
kovo 15 atlaidai 01

2015 m. kovo 15 dieną švęsdami kasmėnesinius Švč. Mergelės Marijos atlaidus ypatinga intencija meldėmės už mūsų krašto ūkininkus, žemdirbius ir visus, kurie savo darbu puoselėja mūsų žemės grožį ir vaisingumą. Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Po šv. Mišių parapijos namuose susirinkęs gausus būrys svečių klausėsi prasmingų eilių apie žemę maitintoją ir lyriškų dainų, atliekamų Linkaučių pagrindinės mokyklos mokinių, vadovaujamų muzikos mokytojos Žanetos Malinauskienės. Mažųjų ūkininkų vaikučių lūpose skambėjo padėka žemdirbiams už sunkiai auginamą duonelę ir jos ilgą kelią iki mūsų stalo. Parapijos namuose taip pat buvo atidaryta Krekenavos M. Antanaičio gimnazijos pradinių klasių mokytojos Vidos Kacevičienės gamtos fotografijų paroda. Susirinkusius pasveikino Panevėžio rajono meras Povilas Žagūnis ir kiti garbūs svečiai.  Svarbiausias šventės akcentas buvo naujos parapijos namų virtuvės, įrengtos JAV tikinčiųjų lėšomis, šventinimas. Klebonas Gediminas Jankūnas pasidžiaugė proga kartu visiems pabendrauti prieš prasidedant pavasario darbams laukuose ir padėkojo visiems prisidėjusiems prie šventės organizavimo, taip pat ir tiems, kurie savo darbu ar auka prisidėjo prie naujos virtuvės įrengimo darbų ir laiptų į antrą aukštą įrengimo.

kovo 15 atlaidai

kovo 15 atlaidai

kovo 15 atlaidai

kovo 15 atlaidai

kovo 15 atlaidai

kovo 15 atlaidai

kovo 15 atlaidai

kovo 15 atlaidai

kovo 15 atlaidai

kovo 15 atlaidai

kovo 15 atlaidai

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.