Kan. Petro Budriūno paskyrimas į Kristaus Karaliaus katedrą

2014-08-29 |
panevezys lcn

2014 m. rugpjūčio 29 d. Panevėžio vyskupo Liongino Virbalo SJ dekretu kan. Petras Budriūnas iki šiol ėjęs Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijoje altaristos tarnystę, perkeltas į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapiją.

 

Dėkojame kan. Petrui Budriūnui už ilgametę uolią ir pavyzdingą kunigišką tarnystę. Eidamas bet kurias pareigas visada paaukodavo visą save Dievui, Bažnyčiai ir Tėvynei. Už tai jam be galo dėkingi Krekenavos ir Vadaktėlių parapijų tikintieji. Kan. P. Budriūno patirtis ir darbai niekada neliks be atpildo, kurį mums žada Viešpats Jėzus Kristus. Telydi jo tolimesnę tarnystę Krekenavos Stebuklingoji Dievo Motina – Malonių Versmė ir mūsų maldos.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Su vaikais ir jaunimu: 
Penktadieniais- 18 val.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. penktadienį 19–20 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.