Krekenavos jaunimas dalyvavo jaunimo piligrimystėje į Šiluvą

2013-09-07 | Samanta Klusytė, jaunimo grupės „Žolynėlis“ narė

Mes, Krekenavos „Žolynėlio“ piligrimai, dalyvavome Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro organizuotoje Jaunimo dienoje Šiluvos atlaiduose. Jaunimo dienos tema buvo „Tikiu į...“, joje dalyvavo apie 400 jaunų žmonių.

Jaunimo diena prasidėjo Žaiginyje, kur vyko dalyvių registracija, šlovinimas bei pirmosios katechezės. Pirmąją katechezę Žaiginio Šv.
Antano Paduviečio bažnyčioje apie tai, kuo mes tikime ir kaip galėtume jau turimą tikėjimą stiprinti, pravedė kun. Artūras Kazlauskas. Savo liudijimu apie Krikšto sakramentą dalijosi brolis pranciškonas Severinas.

Po to pėsčiomis patraukėme į piligriminį žygį iš Žaiginio į Šiluvą. Žygio metu sustojimuose taip pat klausėmės pasakojimų ir asmeninių liudijimų apie kitus sakramentus. Ypač sužavėjo kun. Povilo Narijausko liudijimas apie tai, kaip Dievas jį pašaukė būti kunigu. Smagu buvo ir dalintis bendrais pietumis, taip pat karšta arbata, kuria mus vaišino savanoriai. tvykusius jaunuosius piligrimus Šiluvoje pasitiko ir pasveikino arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ. Didžioji dalis mūsų grupelės narių pirmą kartą lankėsi Šiluvoje. Todėl pirmiausiai nuskubėjome pasveikinti Šiluvos Marijos Apsireiškimo koplytėlėje, pasimelsti prie akmens, ant kurio 1608 metais pasirodė Švč. Mergelė Marija. Po to Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje vyko Sutaikinimo pamaldos, kurių metu galėjome atlikti išpažintį ir susitaikyti su Viešpačiu. Po katechezės apie Eucharistijos sakramentą kartu šventėme Šv. Mišias. Po Šv. Mišių visi piligrimai kartu valgė vakarienę, o po jos Jaunimo dieną baigė vakaro koncertas, kuriame dainavo grupės – „Medinių tiltų smuikai“ iš Kaišiadorių ir „Ichthus“ iš Vilniaus.

Šis piligriminis žygis sustiprino mūsų bendrystę ir suteikė viltį ateityje aplankyti ir kitas piligrimystės vietas Lietuvoje.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.