Mano viena vasaros diena

2015-07-29 | Stovyklautojos pasakojimą užrašė Samanta Klusytė
vasaros stovykla 01

Vasara – atostogų metas. Mano atostogos – kaime su močiute. Kai sekmadienį su savo močiute buvau bažnyčioje, išgirdome, kad kiekvieną liepos mėnesio trečiadienį visi vaikai yra kviečiami dalyvauti vasaros dienos stovykloje parapijoje. Močiutė pasitarė su mano mama, kad ir aš galėčiau joje dalyvauti.

Nedrąsu buvo pirmąjį kartą ateiti į molinį „Tvartelį“. Vis tik pradinės baimės greitai išgaravo, kaip rytmečio rasa saulutės šilumoje. Visi vaikai audringai sveikinosi tarpusavyje ir, kaip atrodė, džiaugėsi vienas kitu. Vyresnieji visus pakvietė į baziliką. Pirmoji stovyklos diena prasidėjo bendra „Tėve mūsų“ malda ir giesme. Ne tik giedojome, bet ir, vadovaujami Julijos, mokėmės giesmės judesių. Po to vyko ekskursija po baziliką. Sužinojome, kodėl ir kaip mūsų bažnyčiai buvo suteiktas bazilikos titulas, išgirdome įdomias istorijas apie joje esančius paveikslus ir skulptūras. Mokytoja Svajonė papasakojo, kodėl viso pasaulio katalikų bažnyčiose dega raudona lempelė, kodėl toks svarbus yra aukojimo altorius, kas vyksta prie bazilikos gale esančios krikštyklos, taip pat atsakė į įvairiausius klausimus.

Po ekskursijos grįžome į parapijos namus, kur vyko kūrybinis užsėmimas. Susiskirstėme grupelėmis. Kiekviena grupelė išsitraukė pasakojimą, kuriam turėjo iš modelino nulipdyti iliustraciją. Tada reikėjo perskaityti vaidmenimis arba suvaidinti pasakojime aprašytąją situaciją. Po to mūsų laukė savanorystės valanda. Pirmiausiai išsiaiškinome, kas yra ta savanorystė ir kam ji yra reikalinga. Vėlgi suskirstėme grupelėmis. Vienai grupelei vadovavo Žilvija. Jie rinko ir grėbė šventoriuje nukritusias šakas. Mokytoja su savo grupele tvarkė katechezės klasę bazilikoje. O Julijos vadovaujama grupelė, į kurią visi džiaugėmės pakliuvę, gaminome virtinius ir ruošėme pietus.

Po pietų žaidėme įvairius žaidimus ir lauke, ir parapijos namuose. Pavakary visi pasijutome, kaip sugautos žuvelės, nes kiekvienas gavome po balto popieriaus žuvelę, ant kurios užrašėme savo vardą ir apibūdinome, ką labiausiai mėgstame veikti.

Diena stovykloje baigėsi bendra giesme bazilikoje. Tikrai, „tas, kuris tiki, turi gyvenimą“!

Tai buvo pirmoji diena vasaros dienos stovykloje Krekenavos parapijoje. Kitais trečiadieniais vyko nemažiau įdomūs mūsų susitikimai: apžiūrėjome Krekenavos regioniniame parke esančią ekspoziciją, kopėme į apžvalgos bokštą, pramogavome pojūčių take. Lankėmės Krekenavos globos namuose, kur nudžiuginome senelius savo eilėraščiais bei giesmėmis. Klausėmės ir senelių skaitomų eilių, lankėmės jų kambariuose, bendravome. Taip pat mokėmės žaisti įvairius žaidimus ir daryti gerus darbus. Ir, žinoma, džiaugėmės vasara!

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.