Marijos Legionui „Malonių Versmė“ vieneri metai

2013-11-20 | Aldona Juozapaitienė, prezidiumo pirmininkė
legion-maria_jb64.jpg

Greit prabėgo metai nuo Marijos legiono „Malonių Versmė“ susikūrimo. Su baime ir nedrąsiai žengėme pirmuosius žingsnius. Abejonės, svarstymai, įvairios replikos ar pajėgsime, ar sugebėsime gyventi kaip reikalauja Marijos Legiono sistema, taisyklės. Supratome, kad kiekvieno mūsų asmeninis įsipareigojimas bus skleisti ir atgaivinti tikėjimą ir pasišventimą, su Marijos dvasia ir rūpestingumu tarnauti kiekvienam žmogui ir Kristui, nueiti pas kiekvieną, kuris laukia, kuriam reikia, kad ateitum, kuris tiesiog nedrįsta susieti savo gyvenimą su Dievu, ar atitrūko ir jaučiasi nepatogiai. Nėra žmonių ledinėmis širdimis, tik yra atšalusių. Sušildyk ir jis bus laimingu žmogumi, dovanos laimę kitiems. Sunki buvo mūsų prezidiumui pradžia. Mažai kas ryžosi priklausyti Legionui. Nemažai yra vadinančių save katalikais, bet jie nepajėgia suprasti bažnytinių organizacijų reikšmės, jų veiklos prasmės ir apsiriboja tik bažnyčios lankymu. Ne iš netikinčių ar abejojančių, o kaip tik iš tų „uoliųjų“ sulaukiame kritikos, šmeižto, pajuokos, knaisiojimosi po praeitį ir kitokių pasityčiojimų, kurie silpnesnius žmones trikdė. Nežiūrint į tas „šėtoniškas“ strėles iš šalies, ir problemų prezidiumo viduje, pasiekėme neblogų rezultatų. Sustiprėjo prezidiumas, pagausėjo davusių Pažadą, maldos pagalbininkai suprato, kad jų malda labai stiprina Legioną ir reikalinga Marijai.

marijos legiono emblema

Legioną sudaro 21 legionieriai. Prezidiumą – 6 (1 – laikinai pasitraukė). Nariai reguliariai dalyvauja savaitiniuose Prezidiumo susirinkimuose, atlieka pavestus darbus, meldžiasi, o bendroje maldoje lengviau ir aiškiau sprendžiamos iškilę problemos, sprendžiami klausimai. Apie visą tai buvo kalbama spalio 29 dieną Panevėžio vyskupijos Marijos Legiono Curijos tarybos susirinkime, kuriame mūsų Legionas davė ataskaitą už praėjusių metų veiklą. Susirinkimas, kuriame dalyvavo J. E. vyskupas Lionginas Virbalas įvyko parapijos salėje. Ataskaitą perskaitė „Malonių versmė“ prezidiumo sekretorius brolis Gediminas. Pagrindiniai darbai buvo Marijos Legiono atmintinės studijavimas dalykiniuose susirinkimuose ir asmeniškai ; ryšių palaikymas su kitomis organizacijomis ir prezidiumais, su parapijiečiais, Rožinio kalbėjimas susirinkus keliems pas senelius, neįgaliuosius, ligoninėje ir slaugos namuose, jų lankymas, pagalba šventoriaus tvarkymo darbuose, kapinių tvarkymas. Marijos Legiono broliai ir sesės bendravo su AA klubu, ieškojo nedrįsusių ten ateiti, padėjo jaunimo kursų „Alfa“ užsiėmimų metu. Pravestos kelios akcijos : Marijos radio klausymo, kojinių mezgimo - Trijų Karalių dovanos seneliams, „Knyga į namus“, Paieškos, kam reikia Šv. Sakramentų. Prezidiumo dėka parapijiečiai aplankė Marijampolę, Šiluvą, Tytuvėnus, keliavo 1863 m. sukilimo takais ir kitur. Ataskaitoje buvo paminėti svarbesni darbai tos nedidelės grupelės, kuri pasiryžusi žengti kartu su Švč. M. Marija, kurios stebuklingo paveikslo kopija keliavo po Krekenavos miestelį. Gaila tų, užkietėjusių širdžių, kurios nesuprato to žingsnio, juokėsi, komentavo su panieka. Matyt, jie taip norėjo pateisinti save , kad nedrįso prisidėti prie šios akcijos.

Susirinkimo metu pasidalino savo mintimis kitų prezidiumų atstovai, kurie perdavė pageidavimą, kad vyskupijos Marijos Legionų Dvasios vadu ir toliau liktų kun. Gediminas Jankūnas. Vyskupas Lionginas Virbalas atidžiai visų išklausė, pasidalino mintimis, davė labai reikalingų patarimų.

Pirmi metai, pirmi darbai, pirma ataskaita, liaudiškai šnekant, pirmas blynas būna prisvilęs, o kad tas „blynas neprisvilo“ visų „Malonių versmė“ legionierių vardu dėkoju dvasios vadui, kun. Gediminui už pasiūlymus, patarimus, nukreipimus veiklai.
O mes pasiliekame tokį pastebėjimą kitiems metams: „Nereikalaujama atversti kiekvieno, bet užmegzti ryšį su kiek įmanoma daugiau žmonių“.

Parapijos salėje jau veikia katalikiškos literatūros biblioteka. Knygas galima pasiimti atėjus patiems arba paprašyti bet kurio legionieriaus ir jums atneš į namus. Ateidamas legionierius turės su savimi sąrašą turimų knygų, kad galėtumėte išsirinkti sekančiam kartui.

Už bibliotekėlės įkūrimo idėją ir knygas esame dėkingi klebonui. Kaimo gyventojams tikrai nėra kur gauti katalikiškos literatūros, o gavus ir perskaičius, daug kas gali būti nesuprantama. Legionierių pareiga ir bus išsiaiškinus padėti suprasti skaitovui. Maloniai laukiame skaitytojų!

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.