Naujas kreipinys Švč. M. Marijos litanijoje

2015-08-28 |
kmadona_64.jpg

2015 m. rugpjūčio 28 d. Dievo kulto ir sakramentų disciplinos kongregacijos Dekretu oficialiai leista įtraukti kreipinį Gailestingumo motina / Mater misericordiae į Lietuvoje naudojamą Loreto Švč. M. Marijos litanijos variantą. Kreipinys Motina gailestingumo turi būti įterpiamas iškart po kreipinio Motina Dievo malonės / Mater divinae gratiae. Naująjį kreipinį (tiek lotyniškąją, tiek lietuviškąją jo formas) Lietuvos vyskupijose galima pradėti naudoti tuoj pat.

Vyskupų konferencijos pranešimas >

Švč. Mergelės Marijos litanija >

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Su vaikais ir jaunimu: 
Penktadieniais- 18 val.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. penktadienį 19–20 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.