Parapijos skelbimai

2020-08-02 | Klebonas
HERBAS be fono

Dėl asmeninio saugumo priemonių maldos namuose bei bažnytiniuose renginiuose

Atsižvelgdami į padidėjusį užsikrėtimų skaičių mūsų krašte, o valstybei ėmusis papildomų priemonių gyventojų sveikatai apsaugoti, Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis 2 metrų atstumo, o jei tokios galimybės nėra – dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Snieginės atlaidai

Rugpjūčio 5 dieną, trečiadienį, 18 val. parapijoje švęsime Snieginės atlaidus. Kviečiame jungtis į bendrą maldą!

Abiturientų išleistuvės

Rugpjūčio 7 dieną, penktadienį, 17 val. šv. Mišiose melsimės už Krekenavos gimnazijos abiturientus ir jų šeimas. Po šv. Mišių vyks iškilmingas brandos atestatų teikimas. Palydėkime jaunuolius maldoje, prašant Dievo palaimos jų tolimesniame kelyje.

Sutvirtinamųjų susitikimas

Rugpjūčio 9 dieną, sekmadienį, po sumos šv. Mišių 13 val. parapijos namuose vyks sutvirtinamųjų ir jų globėjų susitikimas su klebonu. Visų dalyvavimas būtinas!

Presbiterijos projektas

Mieli parapijiečiai, kraštiečiai, išeivijoje gyvenantys krekenaviškiai  ir piligrimai!

Kviečiame prisidėti prie Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos presbiterijos įrengimo projekto. Visa informacija pateikiama Panevėžio vyskupijos internetinėje svetainėje.  Daugiau informacijos apie galimybę prisidėti prie projekto įgyvendinimo gausite paskambinę parapijos telefonu 8 620 20989 ir e.paštu  krekenavosbazilika@gmail.com . Parapijos rekvizitai: Bankas AB „Swedbank“ A. S. LT457300010002378753

Palydėjome į amžinybę

Sofija Repečkienė, 106 m.

Romualdas Žepnickas, 69 m.

Nauji bažnyčios nariai

Krekenavos parapijoje:

Mažvydas Ernestas Valuška-Sereika

Vadaktėlių parapijoje:

Viltė Otilija Reikalaitė

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.