Parapijos skelbimai

2019-12-01 | Klebonas
HERBAS be fono

Klebonas išvykęs

Lapkričio 25- gruodžio 6 dienomis parapijos klebonas Gediminas Jankūnas yra išvykęs. Kleboną savaitgaliais ir laidotuvių atveju pavaduoja svečias kunigas, šv. Mišios aukojamos įprastu metu šeštadieniais ir sekmadieniais 12 val. laikinuose maldos namuose. Klebono išvykimo metu nevyksta Šv. Rašto studijos. Sekantis Šv. Rašto studijų susitikimas bus gruodžio11 dieną, trečiadienį, įprastu laiku.

Advento laikas                    

Kiekvieną Advento sekmadienį  prieš 12 val. šv. Mišias bus giedamos Švč. M. Marijos valandos. Advento metu tikintiesiems dera laikytis maldingumo ir džiugaus laukimo.

Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė

Gruodžio 7 dieną, šeštadienį, Krekenavos miestelyje vyks kalėdinės eglutės įžiebimo šventė. Renginys prasidės 16 val. studijos „Svirplys“  koncertu kultūros centre, 17 val. eglutės įžiebimas miestelio aikštėje.  18 val. kviečiame į šv. Mišias parapijos namuose, melsimės už savanorius, rėmėjus, geradarius ir jų šeimas ir po mišių juos pakviesime į padėkos vakarą Vilties salėje.

Palydėjome į amžinybę

Žibartoniuose:

Bronislavas Šikšnevičius, 87 m.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.