Parapijos skelbimai

2019-05-19 | Klebonas
Skelbimai

Gegužinės pamaldos

Gegužės mėnuo skiriamas Švč. M. Marijos garbei, todėl visą mėnesį bazilikoje aukojamų šv. Mišių pabaigoje giedosime Švč. M. Marijos litaniją.

Šv. Rašto studijų užbaigtuvės

Paskutinis šių mokslo metų  Šv. Rašto studijų susitikimas įvyks gegužės 22 dieną, trečiadienį. Pradėsime 18 val. šv. Mišiomis bazilikoje, po kurių parapijos namuose studijų dalyviams bus įteikti š.m. studijų baigimo pažymėjimai.

Šv. Mišios Krekenavos slaugos ligoninėje

Gegužės 23 dieną, 14 val. šv. Mišios bus aukojamos Krekenavos slaugos ligoninėje. 

Paroda ir susitikimas su autoriais

Parapijos namuose veikia paroda, kurios autoriai vilniečiai mama ir sūnus. Mamos Indrės Selenytės Griškevičienės darbai vaizduoja Kryžiaus kelią, o sūnus Petras Pijus Griškevičius tapo ikonas. Susitikimas su parodos autoriais ir parodos uždarymas vyks gegužės 26 dieną, po šv. Mišių parapijos namuose. Kviečiame dalyvauti!

Naujas laikraštėlio numeris

Išleidome naują gegužės mėnesio laikraštėlio „Po bazilikos skliautais" numerį. Kviečiame skaityti elektroninėje erdvėje arba pasidovanoti laikraštėlio popierinį numerį bazilikos gale.

Nauji bažnyčios nariai

Krekenavos parapijoje:

Kajus Kuprinskas

Nojus Gabrielius Kuprinskas

Paulina Andriejavaitė

Priėmė Santuokos sakramentą

Martynas Adamkevičius ir Dominyka Leonavičiūtė

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Su vaikais ir jaunimu: 
Penktadieniais- 18 val.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. penktadienį 19–20 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.