PARAPIJOS SKELBIMAI

2022-05-15 | Klebonas
naujas logo 100x100

 

 

SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKARAŠTIS

   savaitė Gegužės 16-22 dienos

 

Gegužės mėnuo skiriamas maldomis pagerbti Švč. Mergelę Mariją, Dievo Motiną, nuo seno šios pamaldos vadinamos gegužinėmis. Bazilikoje gegužinės pamaldos ŠIOKAIDIENIAIS – po kiekvienų Šv. Mišių, SEKMADIENĮ – prieš 12 val. Šv. Mišias (11.45 val.)

+ Gegužės 17 d., antradienis, 12 val. Šv. Mišios.

+ Gegužės 18 d., trečiadienis, 18 val. Šv. Mišios, po jų parapijos salėje (19 val.) Šv. Rašto studijos.

+ Gegužės 19 d., ketvirtadienis, Šv. Mišios 18 val., po jų Švč.Sakramento adoracija.  

+ Gegužės 20 d., penktadienis, Šv. Mišiios 18 val. 

+ Gegužės 21 d., šeštadienis, 12 val. Šv. Mišių NEBUS.

+ Gegužės 22 d., VI Velykų sekmadienis,

11. 45 val. Švč. Mergelės Marijos litanija, 

12 val. Šv. Mišios, aukos kun. Gediminas Jankūnas. 

* Primeneme, kad yra galimybė Šv. Mišias stebėti nuotoliniu budu Krekenavos parapijos Facebook, Yuotube interneto kanaluose. 

 

Šv. Mišių intencijų užprašymas 

Šv. Mišias galite užprašyti parapijos raštinėje ar bazilikoje prie intencijų rašymo stalelio.

TAIP PAT galima ir telefonu 8 620 20989, ar el.paštu: krekenavosbazilika@gmail.com

   

< atgal į sąrašą

 

Pamaldų tvarka
Pirmadieniais - nėra
Antradieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais - 12 val. 
Trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais – 18 val.

Ketvirtadieniais nuo 19 iki 20 val.
Švč. Sakramento adoracija.

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną:
Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Pusvalandis iki šv. Mišių

Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje.