Parapijos skelbimai

2020-01-26 | Klebonas
HERBAS be fono

Pastoracinės ir ekonominės tarybų posėdis

Sausio 23 dieną, ketvirtadienį,  klebonijos antrame aukšte buvo susirinkę parapijos pastoracinės ir ekonominės tarybų nariai. Posėdžio metu, parapijos referentė ir buhalterė Sonata Česevičienė supažindino su praėjusių metų sielovadine ir finansine statistika. Akivaizdu, kad skaičiai mažėja, bet galime pasidžiaugti augančiu žmonių sąmoningumu ir atsakingu įsitraukimu į parapijinės bendruomenės gyvenimą. Krekenavos piligrimų centro vadovė Daiva Adamkevičienė supažindino su šiuo metu vykstančiu bazilikos remontu, jo darbų eiga ir finansine dalimi. Buvo pabrėžta, kad pagal projektą suplanuotiems remonto darbams skirtos lėšos yra panaudojamos tikslingai ir jų šiai dienai netrūksta. Klebonas pristatė savo ir vyskupo Panevėžio Lino Vodopjanovo OFM kreipimosi į Panevėžio rajono savivaldybę dėl lėšų skyrimo priežastis ir poreikį. Įvykdžius bazilikos remonto darbus, nėra ir nebuvo galima iš remonto lėšų gauti pinigų vidaus įrangos: altoriaus, koplyčios, zakristijų ir kitų liturginių baldų įsigijimui. Tai tampa pačios bendruomenės atsakomybe, kam kviečiame visus pagal galimybes jau dabar prisidėti. Posėdžio metu taip pat buvo patvirtintas atnaujintas abiejų tarybų sąstatas, aptarti įvairūs kiti klausimai.

Šv. Rašto studijos

Sausio 29 dieną, trečiadienį, tradiciškai 18 val. kviečiame į Šv. Rašto studijas parapijos namuose, kur susitikimą pradėsime šv. Mišiomis. Laukiame jūsų!

Šv. Mišios slaugos ligoninėje

Sausio 30 dieną, ketvirtadienį, 15 val. šv. Mišios bus aukojamos Krekenavos slaugos ligoninėje. Kviečiame jungtis į bendrą maldą!

Kristaus paaukojimas (Grabnyčios)

Vasario 2 dieną, sekmadienį, minėsime Kristaus paaukojimą (Grabnyčias). 12 val. šv. Mišiose bus laiminamos žvakės, meldžiamasi už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolijas. 

Palydėjome į amžinybę

Krekenavos parapijoje:

Bronius Jonas Kalvelis, 74 m.

Linutė Valantinienė, 53 m.

Irena Barauskienė , 85 m.

Vanda Bankauskienė, 88 m.

 

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.