Parapijos skelbimai

2021-06-13 | Klebonas
naujas logo 100x100

Birželinės pamaldos 

Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Krekenavos bazilikoje birželinės pamaldos vyksta prieš Šv. Mišias. 

Klieriko paskyrimas

Nuo birželio 9 dienos mūsų parapijoje pastoraciniam darbui yra priskirtas seminaristas Benas.

Tautos Kankinių atlaidai

Birželio 13 dieną, sekmadienį, 18 val. Berčiūnų tautos kankinių bažnyčioje vyks Tautos kankinių atlaidai, po šv. Mišių bus einamas Kryžiaus kelias kartu su vyskupu Linu Vodopjanovu OFM. Nuo 17 val. bus galima nuvykti į Berčiūnus autobusu nuo Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios.

Alfonso Lipniūno beatifikacijos byla

Iškilmingas beatifikacinės bylos vyskupijos fazės užbaigimas vyks Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje š. m. birželio 14 d., pirmadienį, kuomet yra minima Gedulo ir vilties diena bei kun. Alfonso Lipniūno kunigystės šventimų diena.

17.00 val. Iškilminga uždarymo sesija

18.00 val. Iškilmingos Šv. Mišios

Kviečiame dalyvauti šiame ypatingame renginyje bei drauge meldžiantis tapti istorinio įvykio liudininkais. Po šių iškilmių beatifikacinė kankinio kun. Alfonso Lipniūno byla bus perduota Šventųjų skelbimo Kongregacijai Romoje.

Kasmėnesiani atlaidia

Birželio 15 dieną, antradienį, 12 val. šv. Mišiose švęsime kasmėnesinius Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų atlaidus. Šv. Mišias aukos Panevėžio  vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Kviečiame jungtis į bendrą maldą.

Balsavimas dėl bazilikos aikštės projekto

Panevėžio rajono savivaldybėje vietos bendruomenės ir pavieniai gyventojai antrus metus iš eilės buvo kviečiami teikti idėjas, skirtas viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti. Krekenavos bendruomenės „Tiltas“ sumanymas – erdvėje tarp Krekenavos Šv. Marijos Ėmimo į dangų Bazilikos ir parapijos namų nutiesti pėsčiųjų takus vietos bendruomenės, piligrimų ir kitų atvykstančiųjų poreikiams. Pirmuosiuose etapuose buvo atliktas administracinis projektų ir idėjų pasiūlymų tinkamumo vertinimas.  Trečiajame etape jie pateikiami viešam vertinimui balsuojant. Kurie pareiškėjai gaus paramą, lems balsavimo rezultatai. Panevėžio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje.  Balsavimas vyks iki birželio 19 d. Susipažinti su projektais ir už juos balsuoti galite čia➡ https://bit.ly/3hCXcbr

Šv. Mišių intencijos ir pamaldų tvarka

Šv. Mišių intencijas galite užprašyti telefonu 8 620 20989, el. paštu krekenavosbazilika@gmail.com arba paliekant Šv. Mišių intenciją aukų dėžutėje, esančioje raštinės duryse. Šv. Mišios šeštadieniais ir sekmadieniais 12 val. bus aukojamos bazilikoje.

 

 

< atgal į sąrašą

VISOS PAMALDOS vyksta BAZILIKOJE

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Kitomis savaitės dienomis – sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną:
Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Pusvalandis iki šv. Mišių

Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje.