Parapijos skelbimai

2020-03-29 | Klebonas
HERBAS be fono

Informacija apie sielovadą parapijoje karantino metu


Mūsų parapijoje Lietuvos vyriausybės paskelbto karantino metu nevyksta viešosios pamaldos ir kiti sielovadiniai užsiėmimai. Nepaisant šios situacijos ir toliau bus meldžiamasi jūsų iš anksto užprašytomis intencijomis. Intencijas maldai galite ir toliau užprašyti skambinant telefonu 8 620 20989, arba rašant elektroniniu paštu krekenavosbazilika@gmail.com. Jūsų intencijomis klebonas kun. Gediminas melsis sekmadieniais 12 val., aukodamas privačias šv. Mišias. Taip pat šiais būdais galite pasikviesti kleboną aplankyti ligonių. Kitu metu šv. Mišios bus aukojamos tik esant laidotuvėms ir dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams. Visiems rimties, vilties ir susikaupimo išgyvenant tokią neįprastą bet Dievo leistą Gavėnią!

Tiesioginės šv. Mišių transliacijos 


Kviečiame jungtis į bendrą maldą parapijos Facebook paskyroje https://www.facebook.com/krekenavosbazilika/ sekmadiieniais 12 val. Taip pat parapijos paskyroje tiesiogiai transliuosime šv. Mišias 18 val. trečiadieniais prieš Šv. Rašto studijas. Šv. Rašto studijų transliaciją galėsite stebėti šioje grupėje https://www.facebook.com/groups/170123826899310/ Sekantis Šv. Rašto studijų virtualus susitikimas bus balandžio 1 dieną, trečiadienį. 

Kristaus Kančios Verbų sekmadienis


Balandžio 5 d. 12 val. mūsų parapijos laikinuose maldos namuose bus švenčiamas Kristaus Kančios Verbų sekmadienis. Šv. Mišių pradžioje bus šventinamos verbos, kurias mums paruoš parapijos jaunimas. Verbas bus galima pasiimti po šv. Mišių atėjus ar privažiavus prie parapijos namų pagrindinių durų, kur lauke stovės kryžius, su jame susmaigstytomis verbų šakelėmis. Pasiimkite sau ir jeigu žinote kaimynui, kuris negali šiuo metu ateiti ar privažiuoti prie parapijos namų, jam arba jai atiduosite pasitaikius pirmai galimybei. Tegul pašventinta žalia verbų šakelė kartu su mūsų maldomis bus mums visiems vilties ir prisikėlimo ženklas. Verbų sekmadienio šv. Mišios ir verbų šventinimas bus transliuojamas tiesiogiai internetiniame parapijos Facebook puslapyje.


Didžiosios savaitė liturgijos tvarkaraštis


Didžioji savaitė, kada liturgijoje iškilmingiausiu būdu švenčiame svarbiausius mūsų krikščioniško tikėjimo slėpinius -Viešpaties Jėzaus išganingąją kryžiaus kančią, mirtį ir prisikėlimą, prasideda Verbų sekmadieniu. Tačiau visos savaitės kulminacija – Velykų Tridienis - ketvirtadienis, penktadienis ir šeštadienis, tos dienos vadinamos „didžiosiomis.“
Didžiojo Ketvirtadienio -Paskutinės vakarienės, Švč. Eucharistijos įsteigimo šv. Mišios bus aukojamos, balandžio 9 d. 17 val. Upytės bažnyčioje. Tiesioginė transliacija Krekenavos parapijos Facebook paskyroje. Nuo 15 val. iki 17 val. Upytės bažnyčioje bus klausoma išpažinčių.
Didžiojo Penktadienio – Kryžiaus pagerbimo pamaldos (šv. Mišios tą dieną neaukojamos) 15 val. Vadaktėlių bažnyčioje. Tiesioginė transliacija Krekenavos parapijos Facebook paskyroje. Išpažintys klausomos Vadaktėlių bažnyčioje nuo 14 iki 15 val.
Didžiojo Šeštadienio Velyknakčio šv. Mišios nebus aukojamos. Jas kviečiame klausytis ar stebėti per Lietuvos televiziją ar Marijos radiją. Krekenavos parapijos laikinuose maldos namuose tądien nuo 15 iki 17 val. bus klausoma išpažinčių.
Velykų sekmadienio ryto šv. Mišios – 8 val. ryte Krekenavoje, 10 val. Upytėje. Abejos šv. Mišios bus transliuojamos Krekenavos parapijos Facebook paskyroje. Po šv. Mišių ir prie Upytės bažnyčios durų ir Krekenavos laikinųjų maldos namų parapijos namuose bus galima pasiimti šventinto vandens (turėti savo tarą).

Dėl išpažinties


Kaip pastebėjote yra sudaryta galimybė atlikti išpažintį skirtingomis dienomis visose trijose parapijose. Jeigu nesijaučiate saugūs to daryti neprivaloma, kol yra paskelbtas karantinas, tačiau Lietuvos vyskupai paliko galimybę tokiam privačiam išpažinčių išklausymui. Negalintys atlikti išpažinties karantino metu, turi sužadinti tobulą gailestį ir pasiryžimą atlikti sakramentinę išpažintį kai tik atsiras galimybė. Visų kitu metu dėl išpažinties ar Ligonių sakramento kreipkitės telefonu ar elektroniniu paštu į parapijos raštinę.

 

Palydėjome į amžinybę


Krekenavos parapijoje:
Marija Vėbirinienė, 88 m

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.