Parapijos skelbimai

2020-09-27 | Klebonas
HERBAS be fono

Misijų mėnuo parapijoje „Pasibelsk į kiekvieno duris“

Spalio mėnuo Bažnyčioje skirtas misijoms. Mūsų parapijoje šiais metais neįprastu būdu minėsime misijų mėnesį. Kiekvienuose namuose, nepriklausomai nuo to, kas juose gyvena, ir koks jų ryšys su Dievu ir Jo Bažnyčia, apsilankys savanoriai - misionieriai. Savanorių misija - sutikslinti mūsų parapijos teritorijoje gyvenančių žmonių sąrašus, suteikti informaciją apie mūsų parapiją, priminti apie galimybes priimti sakramentus, pasikviesti kunigą ligoniui, palaiminti namus, užprašyti šv. Mišių intenciją. Tuo pačiu visiems parapijiečiams bus suteikta galimybė jiems patogiais būdais prisidėti prie bazilikos remonto, paremiant presbiterijos ir pagrindinio altoriaus įrengimo darbus. Kviečiame visus norinčius, pilnametystės sulaukusius parapijiečius, išmėginti Jėzaus mokinių misionierystės tarnystę. Savanorių-misionierių susitikimas ir mokymas vyks spalio 1 dieną, ketvirtadienį, 18 val. parapijos namuose.

„Malda, apmąstymas ir materialinė pagalba yra galimybė aktyviai dalyvauti Jėzaus ir Bažnyčios misijoje“

(Iš popiežiaus Pranciškaus 2020 m.  Pasaulinės misijų dienos žinios)

Šventojo Rašto studijos

Rugsėjo 30 dieną, trečiadienį, 18 val. bus aukojamos šv. Mišios. Po jų vyks Šventojo Rašto studijos. Kviečiame jungtis gyvai ir nuotoliniu būdu, stebint transliaciją parapijos Facebook paskyroje. Visus nuotolinius klausytojus kviečiame registruotis parapijos elektroniniu paštu krekenavosbazilika@gmail.com

Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

Spalio skiriamas Švč. Mergelės Marijos Rožiniui. Popiežius Pranciškus kviečia kasdien sukalbėti bent vieną Rožinio slėpinį, namuose ar bažnyčioje, vienumoje ar kartu su šeima. Mūsų laikinuose maldos namuose Rožinio malda bus kalbama pusvalandį prieš šv. Mišias. Kviečiame jungtis į bendrą maldą.

Šv. Mišios Vadaktėliuose

Spalio 4 dieną, sekmadienį, 14 val. šv. Mišios bus aukojamos Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje. Kviečiame visus, kam brangus šis kraštas, jungtis į bendrą maldą.

Pasaulinė gyvūnijos diena

Ateinantį sekmadienį, spalio 4 dieną, minėsime šv. Pranciškų Asyžietį, gyvūnijos globėją. Mūsų parapijoje įvairiausi gyvūnai bus laiminami 15 val. prie šv. Pranciškaus ir Gubijo vilko kalnelio. Kviečiame atsinešti, atsivežti ar kitaip atsigabenti savo augintinius, kuriems bus suteiktas specialus palaiminimas!

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.