Parapijos skelbimai

2020-05-24 | Klebonas
HERBAS be fono

Sušvelninti karantino reikalavimai ir sielovada parapijoje

Lietuvos vyskupų konferencijos nutarimu nuo gegužės 10 dienos leidžiama sekmadieniais ir kitomis savaitės dienomis aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, laikantis visų reikiamų saugumo reikalavimų. Į laikinuosius maldos namus tikintieji bus įleidžiami su veidą dengiančiomis kaukėmis. Neturintys veido apsaugos priemonių galės įsigyti medicininių kaukių už auką parapijos raštinėje. Pageidaujantiems taip pat turėsime vienkartinių pirštinių. Šv. Mišių metu prašome sėstis į iš anksto jums paruoštas vietas, laikytis saugaus 2 metrų atstumo laukiant eilėje išpažinties, Šv. Komuniją priimti į rankas.
Ir toliau bus meldžiamasi jūsų iš anksto užprašytomis intencijomis. Intencijas maldai galite užprašyti skambinant telefonu 8 620 20989, rašant elektroniniu paštu krekenavosbazilika@gmail.com, įmetant lapelį su informacija į aukų dėželę raštinės duryse.
Dėkojame už jūsų aukas, kurios šiuo nelengvu visiems metu padeda parapijai išgyventi. Parapiją galite paremti ir paskirdami 1.2% GPM (tai galite daryti iki liepos 1d.) arba interneto banku. Rekvizitai ir informacija > https://krekenavosbazilika.lt/parapija/parama/

Gegužinės pamaldos

Gegužės mėnuo tradiciškai yra skiriamas Švč. Mergelei Marijai. Mūsų parapijoje gegužinės pamaldos vyks pasibaigus šv. Mišioms. Kviečiame ir asmeniškai mažomis grupelėmis praktikuoti šią gražią Dievo Motinos garbinimo tradiciją. Apie gegužinių pamaldų ištakas įdomių faktų galite rasti parapijos svetainėje https://www.krekenavosbazilika.lt/aktualu/skelbimai/show/geguzines-pamaldos, taip pat iš svetainės galite atsisiųsti ir Švč. M. Marijos litaniją bei kitas maldas asmeninei gegužinių pamaldų praktikai https://www.krekenavosbazilika.lt/assets/Uploads/Skelbimai-ir-kt./geguzines.pdf.

Šv. Rašto studijų metų ciklo užbaigimas

Gegužės 27 dieną, trečiadienį, kviečiame į Šv. Rašto studijų metų ciklo užbaigimo šventę, kurią pradėsime laikinuose maldos namuose šv. Mišiomis 18 val. Kviečiame visus, kurie šiais metais lankėte studijas, atsiimti pažymėjimų ir trumpam pasibuvimui prie kavos ar arbatos puodelio. Dėkojame visiems, kurie šiais metais prisijungėte prie Šv. Rašto studijų virtualiu būdu, lauksime jūsų sugrįžtant rudenį į gyvus susitikimus parapijos namuose.

Šventosios Dvasios Atsiuntimo iškilmė (Sekminės)

Gegužės 31 dieną, sekmadienį, 12 val. šv. Mišiose švęsime Šventosios Dvasios Atsiuntimo iškilmę (Sekmines). Kviečiame jungtis į bendrą maldą.

Novena į Šv. Dvasią

Nuo gegužės 22 dienos iki pat Sekminių katalikai bažnyčiose ar namie raginami melstis Šventajai Dvasiai. Įprastai kalbamas arba giedamas Sekminių himnas „Dvasia, Viešpatie, ateik“ (Veni Sancte Spiritus). Pabaigoje sukalbama TĖVE MŪSŲ, SVEIKA MARIJA, GARBĖ DIEVUI.
XIX a. pab. popiežius Leonas XIII, pakvietė visus tikinčiuosius kasmet prieš Sekmines švęsti iškilmingą devyndienį. Šią Šventosios Dvasios noveną Katalikų Bažnyčia švenčia iki šių dienų.
DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK, spindulių dangaus mums teik, žemės klystkelius nušviesk. Tėve vargstančių nuženk, savo dovanas dalink, mūsų dvasią atgaivink! Sielų Tu ramintojas, svečias atlankytojas, mielas atgaivintojas. Darbuose Tu – poilsis, kaitroje Tu – atvėsis, Tu – paguoda liūdesy. O šviesybe amžina, skaidrink sielos gilumą, stiprinki tikėjimą. Be Tavųjų dovanų viskas žmoguje skurdu, viskas – atvira žaizda. Nuvalyk, kas sutepta, laistyk, kas išdeginta, gydyk tai, kas sužeista. Atitrauk mus nuo klaidų, dvasios šalty duok jėgų, tiesink vingius mūs takų. Duok mums, mylintiems Tave, tikintiems Tava galia, dovanas septynerias. Duok dorybių atpildą, siųsk laimingą pabaigą, kviesk į džiaugsmą amžiną.

Garažo išpardavimas

Pasibaigus karantinui mūsų parapijoje numatyta organizuoti "Garažo išpardavimą". Tradiciškai kasmet rengdami ne blusų turgų, šiemet šią akciją pavadinome "Garažo išpardavimu", kadangi ji vyks parapijos namų garažo patalpose prie parapijos raštinės. Tikime, jog karantino metu turėjote daug laiko susitvarkyti įvairiausius namų kampus ir atradote daiktų, kurių daug metų jau nebenaudojote. Mūsų skelbiama akcija galėtų padėti jūsų nebereikalingiems daiktams atrasti naujus namus ir taip prisidėti prie tvaraus vartojimo. Kviečiame atnešti šiuos daiktus į parapijos namus, prieš tai kreipiantis į parapijos namų administratorę raštinės telefonu dėl patogaus laiko suderinimo. Prašome nenešti avalynės ir rūbų, visi kiti daiktai išpardavimui tinka. Parapijos namų garaže išpardavimas prasidės ir vyks savaitgaliais, kuomet tai leis daryti LR įstatymai. Lėšos, gautos už parduotus daiktus, bus skiriamos bazilikos remontui. Prisidėti prie bazilikos remonto galite ir visais kitais jums patogiais būdais, nieko neperkant.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.