Parapijos skelbimai

2019-06-23 | Klebonas
Skelbimai

Parapijos pastoracinės ir ekonominės tarybų posėdis

Birželio 19 d. vyko parapijos pastoracinės ir ekonominės tarybų jungtinis posėdis. Posėdžio metu buvo aptarti praėję renginiai ir darbai, pasidžiaugta augančiu bendruomeniškumu ir sąmoningumu. Klebonas pristatė būsimų Žolinės atlaidų temą ir programą, prisiminti praėjusių metų iššūkiai ir klausimai, į kuriuos šiais metais būtina atkreipti dėmesį. Tarybos nariai, kaip ir kasmet pasidalino atsakomybėmis, kas už ką ir kokią atlaidų dieną atsako. Visi parapijiečiai kviečiami, kas kuo gali prisidėti ir vainikų pinime, ir bazilikos tvarkyme, ir įvairiose svetingumo bei liturginėse tarnystėse. Kaip ir kasmet atlaidų metu vyks vaikų ir jaunimo stovykla, kurios dalyviai savo tarnystėmis daugiausiai prisideda prie atlaidų tvarkos ir švaros. Posėdžio pabaigoje klebonas supažindino su bazilikos remonto eiga, taip pat buvo diskutuojama, kaip vyks sielovadinė veikla po rugpjūčio 23 d., kuomet remonto darbei persikels į bazilikos vidų, ir Šv. Mišios bus aukojamos parapijos namų didžiojoje salėje.

Šv. Mišios Krekenavos ligoninėje

Birželio 26 d., trečiadienį, 14 val. šv. Mišios bus aukojamos Krekenavos slaugos ligoninėje. Stirprinkime vieni kitus abipuse malda.

Šv. Mišios už kanauninką Petrą Budriūną

Birželio 28 dieną, penktadienį, 18 val. bus aukojamos šv. Mišios už kanauninką Petrą Povilą Budriūną, kviečiame maldoje prisiminti ilgametį Krekenavos parapijos kleboną bendroje maldoje. Šv. Mišias aukos kunigas Dainius Matiukas, kanauninko Petro paskutinės valios vygdytojas.

Diakono šventimai Kristaus Karaliaus katedroje

Birželio 28 dieną, penktadienį, 18 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyskupas Linas suteiks diakono šventimus mums gerai pažįstamam klierikui Normundui Figurinui. Prisiminkime naująjį diakoną maldoje, o dalis parapijiečių su klebonu vyks į iškilmes Katedroje.

Šv. Petro ir Pauliaus iškilmė

Birželio 29 dieną, šeštadienį, šv. Mišiose minėsime šventuosius apaštalus Petrą ir Povilą, dvi ryškiausias ankstyvosios Bažnyčios figūras. Aplankius katedrą ar mažosios bazilikos titulą turinčią bažnyčią ir pamaldžiai sukalbėjus Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą įprastomis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai.

Šv. Petro skatikas

Birželio 30 dieną, sekmadienį, šv. Mišių rinkliava tradiciškai bus skirta popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams. Dėkojame už jūsų auką.

Šv. Mišios Vadaktėliuose

Birželio 30 dieną, sekmadienį, šv. Mišios bus aukojamos Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje. Kviečiame visus, kam brangus šis kraštas, kartu švęsti Eucharistiją.

Palydėjome į amžinybę

Krekenavos parapijoje:

Rūta Šulcienė, 36 m.

Priėmė santuokos sakramentą

Krekenavos parapijoje:

Edvinas Šemežys ir Živilė Berželytė

Nauji bažnyčios nariai

Krekenavos parapijoje:

Jonas Survila

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Su vaikais ir jaunimu: 
Penktadieniais- 18 val.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. penktadienį 19–20 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.