Paremkime knygos apie Mariją Kazimierą Kaupaitę leidybą

2017-06-07 |
Kazimieriuciu

Ramygalos kultūros centras ir Ramygalos parapija vykdo knygos leidybos projektą „Po Dievo dangumi mano tauta“. Ketiname išleisti knygą-rinktinę, kuri įamžins iš Panevėžio rajono Ramygalos krašto kilusią Mariją Kazimierą Kaupaitę, vieną iš Lietuvos valstybingumo kūrėjų, ženkliai prisidėjusių prie atkurtos Nepriklausomos Lietuvos švietimo sistemos kūrimo bei įsteigusios pirmąją lietuvių vienuolių Šv. Kazimiero seserų kongregaciją Čikagoje ir Pažaislyje. Už nuopelnus ji buvo apdovanota Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordinu. 1986 m. Marijai Kazimierai Kaupaitei Vatikane užvesta beatifikacijos (šventumo paskelbimo) byla. 

Knygos leidyba bus skirta LR Seimo paskelbtiems lietuvių kalbos kultūros metams ir artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Knyga jau yra redaguojama ir maketuojama, tačiau leidybai dar trūksta lėšų.

Maloniai kviečiame, pagal jūsų galimybes, finansiškai prisidėti prie knygos „Po Dievo dangumi mano tauta“ išleidimo.

Kultūros centro paramos sąskaitos nr.
DNB bankas a/s LT 044010041200781352
Pavedime prašome nurodyti „knygos leidybai

Teikėme projektą Lietuvos kultūros tarybai, bet nesėkmingai. Biudžetinės įstaigos nelabai gali pasigirti finansavimu. Manome, kad šį žmogų būtina pristatyti plačiąjai visuomenei. Tuo laikotarpiu moterims reikėjo labai daug drąsos, ryžto ir jėgų pasiekti kažko daugiau ir nuveikti didžius darbus savo tautos labui, net būnant emigracijoje. 

Ramygalos kultūros centro direktorė Loreta Kubiliūnienė
Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapijos vargonininkas ir knygos sudarytojas Mantas Masiokas

 

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Su vaikais ir jaunimu: 
Penktadieniais- 18 val.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. penktadienį 19–20 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.