Pastoracinės tarybos posėdis

2013-12-09 | Angelė Pranaitytė, Pastoracinės tarybos narė
Skelbimai

2013 m. gruodžio 9 d. vyko parapijos Pastoracinės tarybos posėdis, kuriam vadovavo klebonas G. Jankūnas. Posėdžio metu susirinkę tarybos nariai surašė savo atsakymus į popiežiaus Pranciškaus pateiktą klausimyną dėl šeimos institucijos situacijos pasaulyje. Atsakinėjant į klausimus paaiškėjo, kaip mažai esame susipažinę su tais Bažnyčios dokumentais, kurie kalba apie šeimą. Buvo išreikštas tarybos narių noras, kad šiuose Lietuvos vyskupų paskelbtuose šeimos metuose būtų galima įvairiomis priemonėmis ir būdais siekti geriau pažinti Bažnyčios mokymą apie šeimą.

Tarp kitų posėdžio dienotvarkės klausimų buvo aptartas ir ūkinio pastato – parapijos namų rekonstrukcijos projektas. Klebonas priminė, kad dar nesame surinkę visos reikalingos sumos, kuria parapija turės prisidėti prie projekto vykdymo. Tarybos nariai nutarė iki ateinančių metų balandžio ieškoti rėmėjų, kurie galėtų šį parapijai svarbų projektą paremti. Primename, kad savo paramą galima pervesti tiesiogiai į parapijos sąskaitą Panevėžio kredito uniją. Sąskaitos Nr. LT74 5011 0000 1400 2556, įmokos pavadinimas „auka ūkinio pastato rekonstrukcijai unikalus Nr. 4400-2324-3381“.

Likusieji klausimai daugiausia siejosi su artėjančiomis šventėmis: parapijos taryba nutarė, kad šiais metais Piemenėlių šv. Mišios būtų švenčiamos gruodžio 24 d. vakare 21 val. Taip pat, kaip ir pernai, šv. Mišiomis palydėsime senuosius ir smagia švente sutiksime Naujuosius metus. Trijų karalių šventė šiemet keliama į gruodžio 5 d., sekmadienį. Taip pat nutarta prašyti, kad Panevėžio vyskupas suteiktų tos dienos šventimui visuotinių atlaidų malonę.

Kitas tarybos posėdis numatomas ateinančių metų kovo mėnesį. Tiksli data dar bus paskelbta. Primename parapijiečiams, kad jie gali savo klausimus ir pasiūlymus perduoti pastoracinės tarybos nariams.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.