Naujieji skautai papildė gretas

2013-11-01 | Skautų vadovė Ilona Dauderienė

Pagrindinis skautų judėjimo bruožas yra dvasia. Raktas, kuris ją atrakina, yra meilė, pagarba miškui ir gamtos pažinimas. Net šiais materializmo laikais nerasite jaunuolio ar suaugusio žmogaus, kurio nejaudintų laukinės gamtos šauksmas ir viliojantis miško takelis. Su tuo raktu galima plačiai atverti duris, norint įsileisti šviežio oro ir saulės spindulių į tą gyvenimą, kuris be to būtų pilkas...

Rugsėjo 21 d. Krekenavos regioniniame parke „Girinio tako slėnyje”, plazdant mūsų trispalvei vėliavai, jaunieji Krekenavos M. Antanaičio gimnazijos skautai prisiekė Dievui, Tėvynei ir artimui. Džiugu, kad prasmingoje šventėje turėjome svečių. Šventėje dalyvavo Panevėžio krašto skautų seniūnė Lina Rinkauskaitė, kuri visus šventės dalyvius apdovanojo prasmingomis dovanomis – emblemomis „Gėrio pėdomis“. Visada laukiamas švenčių dalyvis, mokantis su moksleiviais bendrauti, mūsų sielų ganytojas, Krekenavos Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Mažosios bazilikos klebonas Gediminas Jankūnas, kurio išsakytos mintys tikrai pasiekė mokinių širdis. Šventėje neapseita ir be tradicinio laužo, buvusios mokyklos mokinės, dabar jau VDU studentės, Indrės
dainų. Jai mielai pritarė ir kartu dainavo visi susirinkusieji.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.