Stebuklingojo paveikslo restauracija

2014-11-16 | Klebonas
krekenavosb_paveikslas-marijos01_vk.jpg

Krekenavos stebuklingasis paveikslas pagaliau sulaukė progos, kad būtų restauruotas. Dėkojame vyskupui Lionginui Virbalui, kuris įdėjo nemažai pastangų, kad tokia restauracija prasidėtų. Paveikslas yra išvežtas į Vilniaus Prano Gudyno restauracijos centrą, kur bus atliekami tyrimo, valymo ir atnaujinimo darbai. Šiuo metu Bazilikoje kabo paveikslo nuotrauka. Kaip ir visos nuotraukos, ji mums primena brangų ryšį, kurį turime su joje vaizduojamu asmeniu. Tegul Krekenavos stebuklingoji Dievo Motina ir toliau užtaria visus Jos besišaukiančius Krekenavos bazilikoje.  

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Su vaikais ir jaunimu: 
Penktadieniais- 18 val.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. penktadienį 19–20 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.