Švč. M. Marijos atlaidai bazilikoje

2013-11-15 | Lina Kiršaitė

2013 m. lapkričio 15 d., kaip ir kiekvieno mėnesio 15-ąją, Švč. M. Marijos dieną, Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje buvo švenčiami atlaidai. Valandą prieš šv. Mišias procesijos dalyvės ir beveik visus bazilikos suolus užpildę tikintieji adoravo Jėzų Švč. Sakramente. Šv. Mišių aukai vadovavo J. E. Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo kan. Petras Budriūnas. Vargonavo ir giedojo vargonininkė Virginija Kavaliauskienė, saksofonu kūrinius Švč. M. Marijai atliko Krekenavos gimnazistas Arnas Vasiliauskas.

Ganytojas pažymėjo, kad tą lapkričio savaitę, kai švenčiami Švč. M. Marijos atlaidai Krekenavoje, ir kitose Lietuvos svarbiausiose Švč. M. Marijos šventovėse Vilniaus Aušros Vartuose ir Šiluvos bazilikoje švenčiamos Švč. M. Marijos iškilmės.

Pamoksle J. E. Vyskupas kvietė prisiminti Mariją ne tik kaip Gailestingąją Motiną, bet ir kaip Gailestingumo Motiną: gailestingumas aramėjų kalboje reiškia tą žinią, kai viskas viduje apsiverčia. Kai Dievas žiūri į žmogų, kai jam bėda, ypač kai jis nupuolė, jam viduje viskas apsiverčia. Pagalvokime, ką gali išgyventi motina, žvelgdama į karstą žuvusio sūnaus. O Marija žvelgia į sūnų, esantį ant kankinimo įrankio – ir joje viskas apsiverčia. Marija vadinama Gailestingumo, kuris yra Dievas, - Jėzaus Motina.

Čia, Krekenavoje, susirinkę mes kreipiamės į Mariją su savo rūpesčiais ir raudame prie stebuklingo jos - Malonių Versmės - paveikslo. Kaip Marija stovėjo po Jėzaus Kryžiumi, taip daugybė žmonių ateiname prie Marijos ir prašome pažvelgti į mus, kurie kalami prie Jėzaus kryžiaus mūsų vargų...

Ganytojas kvietė prisiminti ne tik savus rūpesčius, bet neužmiršti visų, prisiminti visas mamas, kurios susirūpinusios savo vaikais.

Ateinantys metai – Šeimos metai, tad susirinkusieji buvo kviečiami pagalvoti, ką galima padaryti, kad šeimose būtų daugiau šviesos, laimės, meilės; kviečiami melstis už šeimas, jaunus žmones, kuriems sunku rasti Dievą; už krikščionis, kurie apsupti priešiškumo savo aplinkoje.

Šv. Mišių metu eremitas Patrikas Kergosien, atvykęs iš Prancūzijos, o dabar jau bene 8 metus gyvenantis Vajasiškyje, atnaujino įžadus – į vyskupo rankas sudėjo skaistumo, neturto, klusnumo Dievui pažadą, pasirinkdamas dvejus metus gyventi eremitišką - maldos, tylos, kontempliacijos gyvenimą, tapydamas ikonas, prašydamas Švč. M. Marijos pagalbos augti meilėje. Buvo giedama Švč. M. Marijos litanija.

Bazilikos klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas pasidžiaugė, kad Marija - Malonių Versmė - traukia ne tik Krekenavos, bet ir kitų Lietuvos parapijų tikinčiuosius piligrimus, kurių tą dieną buvo atvykę iš Panevėžio, Vadaktų, Naujamiesčio, Ramygalos, Pasvalio, Utenos, Vilniaus, Kauno ir Vajasiškio.

Visus atlaidų dalyvius klebonas pakvietė į parapijos salę - „tvartelį“ - kuriame jau garavo paties klebono virta žuvienė ir kitos vaišės. Susirinkusieji galėjo pabendrauti su dvasininkais, svečiu iš Vajasiškio, senais ir naujais pažįstamais, apžiūrėti Kęstučio Lapiniausko fotografijų parodą iš rugpjūčio mėnesį vykusios Didžiųjų Krekenavos Žolinės atlaidų savanorių stovyklos. Šiltą aplinką sukūrė visiems patarnavę Krekenavos parapijos jaunimo grupės „Žolynėlis“ nariai, neleido sušalti išradingai pagamintas akmenų židinys ir infraraudonųjų spindulių apšvietimas.

Trumpame pokalbyje agapės metu Patrikas Kergosien pasidalino, kad pirmuosius įžadus jis davė prieš penkerius metus, iš pradžių vieneriems metams, po to du kartus po dvejus metus. Jis pats sakosi nusprendęs visą laiką laikytis šių įžadų, bet juos ne duoti visam gyvenimui, o kas dvejus metus, kad neapsiprastų ir neužsimirštų tokio gyvenimo būdo svarba. Eremitas – tai atsiskyręs nuo pasaulio, o kadangi daug žmonių eremitą Patriką lanko ir dažnai tenka būti pasaulio apsuptyje, Patrikas sako, kad eremitišką vietą reikia rasti pačiame savyje.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.