A+A Mokytojas Vincas Steponavičius 1926 - 2022

2022-03-14 |
1.2 2

Kovo 14 d. į amžinuosius Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Krekenavos šviesuolis - mokytojas Vincas Steponavičius. Laidotuvių šv. Mišios Krekenavos bazilikoje kovo 15 d. 12 val.

Nuo 1964 m., mokytojas V. Steponavičius Krekenavos mokykloje mokė vaikus gimtosios lietuvių kalbos ir literatūros, skiepijo gėrį, žadino ir ugdė meilę savo tautai ir tėvynei. Visą gyvenimą priklausė tokiems Lietuvos mokytojams, kurie neapsiriboja vien stropiu tarnybiniu darbu, o visą savo laisvalaikį, jėgas, resursus ir kūrybines galias aukojo tautos pažangai ir gerovei. Periodinėje spaudoje paskelbė per 300 straipsnių, daugiausia – „Gimtinėje“ (2003 m. pelnė jos laureato titulą), „Lietuvos aide“, „Tėvynėje“, „Tremtinyje“, „XXI amžiuje“, „Apžvalgoje“. Jo kūrybą spausdino 56 periodiniai leidiniai. Dalinamės keliais mokytojo kurtais eilėraščiais:

 

Nesmerkite manęs

Nesmerkite manęs, kad Lietuvą myliu lyg Dievą,
Jos pulsą visada širdim jaučiu.
Aš jos siekius, vargus nešiojuosi kas dieną,
Su ja džiaugiuos, su ja skausmus kenčiu...

Kai knygnešiai neleido jai vergijoj dusti,
Ir man alsuoti darėsi lengviau.
Kai Baltijos kely su Trispalve stovėjau –
Ir ji tada atsikvėpė lengviau...

Kai tremtyje, vienutėse turėjo mirti,
Didžiam skausme vos plakė man širdis...
Tad negaliu jos nemylėti ir neginti,
Kai šiandien laisvės varpą aš ir tu girdi...

Įaugau aš į ją kaip ąžuolas į žemę –
Gyventi einam tuo pačiu keliu.
Nesmerkite, jei Lietuvą myliu kaip Mamą –
Kitokis šiandien būti negaliu.

 

Prisipažinimas

Aš visą laiką ėjau prieš šaltą šiaurės vėją,
Vienas šalau, speiguotai pūgai siaučiant laukuose...
Šiandien širdis nurimo. Pavargau daug nuėjęs,
Sunku laikyt man likimą šaltuose delnuose...

Kai pažvelgiu į nueitą gyvenimo kelią,
Matau tėvų namus paunksmėje aukštų klevų...
Širdis suspurda, troškimai vėl eiti kelia
Į tėviškę priglust prie žemės ir tėvų...

Deja, žinau, ten nieko aš jau neberasiu –
Nei senos pirkios, nei vaikystėj išmintų takų...
Nors praeitį aš kasdien auksinėm svajonėm pinsiu,
Nesugrąžinsiu nieko, ir dėl to man labai sunku...

Paslėpsiu širdyje, kas mano išgyventa –
Ir džiugesį, ir liūdesį dėl meilės ir skaudžių klaidų...
Tačiau ir šiandien, kol širdis krūtinėj plaka,
Aš ne tik skausmo, bet ir džiaugsmo vis dar surandu...

275573444 662369865088954 2088354170279444975 n
< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas