Stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versme, melski už mus!

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.

Pamąstymui

Visi esame nusidėjėliai, mes visi nusidėjome. Pašaukdamas Matą, Jėzus parodo nusidėjėliams, jog jam nesvarbi jų praeitis, socialinė padėtis, visuomenės nuostatos – jis atveria jiems naują ateitį. Kartą girdėjau gražų posakį: „Nėra šventojo be praeities ir nėra nusidėjėlio be ateities.“ Kaip tik tai ir daro Jėzus. Nėra šventojo be praeities ir nėra nusidėjėlio be ateities. Pakanka atsakyti į pašaukimą nuolankia ir atvira širdimi. Bažnyčia nėra nepriekaištingų žmonių bendruomenė. Tai bendruomenė keliaujančių mokinių, kurie seka Vieš- pačiu žinodami, jog yra nusidėjėliai ir reikalingi jo atleidimo. Taigi krikščioniškas gyvenimas yra nuolankumo mokykla, kuri atveria mus malonei.
Toks elgesys nesuprantamas tiems, kurie teigia esą „teisūs“ ir geresni už kitus. Puikybė ir pasididžiavimas neleidžia žmogui atpažinti išganymo būtinybės ir netgi kliudo matyti gailestingą Dievo veidą bei gailestingai elgtis. Puikybė ir pasididžiavimas yra užtvara, kuri užkerta kelią santykiui su Dievu. Būtent tai yra Jėzaus misija – ieškoti kiekvieno iš mūsų, gydyti mūsų žaizdas ir pašaukti mus sekti juo iš meilės. Jis taip aiškiai sako: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams“ (Mt 9, 12).

Iš popiežiaus Pranciškaus katechezės „Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos“ (Mt 9, 13)

Dienos liturginiai skaitiniai >
Sekmadienio Evangelijos komentaras >
Sekmadienio homilijos audioįrašas >

Kiekvieno mėnesio 7 d.
   homilija laidoje „Dievo žodis“
fb baneriukas

REKOMENDUOJAME
katalikų žiniasklaidą internete.
Kviečiame naršyti, klausytis, skaityti.

KVIEČIAME JUS ĮSIGYTI
katalikų spaudos
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis – klebonijos raštinėje.

  • kpl

DĖKOJAME RĖMĖJAMS
Prašome paramos
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
J. a. k.: 191260418
Adr.: Bažnyčios g. 19, Krekenava, Panevėžio r.

REKOMENDUOJAME
aplankyti vyskupijos svetaines.
Kviečiame naršyti, ateiti ir dalyvauti.

REKOMENDUOJAME
lankytis ir kitose svarbiose
katalikų svetainėse.