Stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versme, melski už mus!

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.

Pamąstymui

Dievas imasi iniciatyvos ir atkreipia savo žodį į žmogų, užmegzdamas su juo ryšį ir naują santykį. „Bet, tėve, kaip tai gali būti? Ar Dievas mums kalba?“ „Taip.“ „O mes ar galime kalbėtis su Dievu?“ „Taip.“ Tai vadinama malda, tačiau Dievas tai darė nuo pradžių. Taigi Dievas formuoja tautą iš tų, kurie klausosi jo žodžio ir juo pasiti­kėdami leidžiasi į kelionę. Tai vienintelė sąlyga: pasitikėti Dievu. Jei pasitiki juo, klausaisi jo ir leidiesi į kelionę, tai yra Bažnyčios kūrimas.
Dievo meilė yra pirmiau visko. Dievas visuomet yra pir­mas, jis pradeda anksčiau už mus, yra už mus pirmesnis. <...> Dievas visuomet pražysta anksčiau už mus. Jis mūsų laukia atvykstančių, mus šaukia ir liepia eiti. Jis visuomet pirmesnis už mus. Tai vadinama meile, nes Dievas visuomet laukia mūsų. „Bet, tėve, aš tuo netikiu, nes jei jūs žinotumėte, tėve… Mano gyvenimas buvo toks baisus, kaip aš galiu galvo­ti, kad Dievas manęs laukia?“ „Dievas laukia tavęs. Jei būtum didis nusidėjėlis, jis lauktų tavęs dar labiau, jis laukia su didele meile, nes jis yra pirmas. Tai yra grožis Bažnyčios, vedančios mus pas mūsų laukiantį Dievą. Jis pirmesnis už Abraomą, pirmesnis net už Adomą.“

 
Iš popiežiaus Pranciškaus katechezės Dievas suburia Bažnyčią 2014 m. birželio 18 d.

Dienos liturginiai skaitiniai >
Sekmadienio Evangelijos komentaras >
Sekmadienio homilijos audioįrašas >

Kiekvieno mėnesio 7 d.
   homilija laidoje „Dievo žodis“
fb baneriukas

REKOMENDUOJAME
katalikų žiniasklaidą internete.
Kviečiame naršyti, klausytis, skaityti.

KVIEČIAME JUS ĮSIGYTI
katalikų spaudos
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis – klebonijos raštinėje.

  • kpl

DĖKOJAME RĖMĖJAMS
Prašome paramos
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
J. a. k.: 191260418
Adr.: Bažnyčios g. 19, Krekenava, Panevėžio r.

REKOMENDUOJAME
aplankyti vyskupijos svetaines.
Kviečiame naršyti, ateiti ir dalyvauti.

REKOMENDUOJAME
lankytis ir kitose svarbiose
katalikų svetainėse.