Stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versme, melski už mus!

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 11–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

Pamąstymui

Duonos pavidalu tau pateikiamas kūnas, o vyno pavidalu tau pateikiamas kraujas, kad priėmus Kristaus kūną ir kraują tavo kūnas ir kraujas pasidarytų kaip jo. Juk mes tampame Kristaus nešėjais, kai po mūsų kūno narius pasklinda jo kūnas ir kraujas. Taip, pasak palaimintojo Petro, mes tampame dieviškos prigimties dalininkais.
Kitados psalmėse Dovydas kalbėjo: Duona stiprina žmogaus širdį, kad jo veidas švytėtų nuo aliejaus. Tad sustiprink savo širdį, aną duoną valgydamas kaip dvasinį valgį, ir pradžiugink savo sielą.
Tegul tavo veidą nušviečia tyra sąžinė, idant tarsi veidrodyje regėdamas Viešpaties garbę eitum iš garbės į garbę, mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje, kuriam garbė ir valdžia, ir šlovė per amžių amžius. Amen.

Jeruzalės katechezių

Dienos liturginiai skaitiniai >
Sekmadienio Evangelijos komentaras >
Sekmadienio homilijos audioįrašas >

LJD2017
Teofiliaus metai baneriukasKiekvieno mėnesio 10 d.
   homilija laidoje „Dievo žodis“
Kas antrą pirmadienį „Katechezėje“ 
   „Amoris Laetitiae“ komentaras
fb baneriukas

REKOMENDUOJAME
katalikų žiniasklaidą internete.
Kviečiame naršyti, klausytis, skaityti.

KVIEČIAME JUS ĮSIGYTI
katalikų spaudos
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis – klebonijos raštinėje.

  • kpl

DĖKOJAME RĖMĖJAMS
Prašome paramos
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
J. a. k.: 191260418
Adr.: Bažnyčios g. 19, Krekenava, Panevėžio r.

REKOMENDUOJAME
aplankyti vyskupijos svetaines.
Kviečiame naršyti, ateiti ir dalyvauti.

REKOMENDUOJAME
lankytis ir kitose svarbiose
katalikų svetainėse.