Stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versme, melski už mus!

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 9–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

Pamąstymui

Ko reikia, kad išdrįstume tiesai pažiūrėti į akis, kad nebijotume savęs, savo nuodėmingumo, savo sužeistumo, savo pačių baimių? Reikia meilės. Tik meilė suteikia drąsos pažvelgti tiesai į akis ir priimti tiesą bet kokia, dažniausiai asmeninės kančios ir aukos, kaina. Tik meilė padrąsina, todėl taip svarbu mylėti ir būti mylimiems. Todėl taip svarbu patirti, kaip Dievas mus myli ir ta meilės patirtimi dalintis vieni su kitais. Aš manau, kad šiuose metuose tai ir būtų pagrindinis uždavinys: kiekvienam iš mūsų asmeniškai, mums kaip šeimai, mums kaip parapijinei bendruomenei, mums kaip Bažnyčiai, mums kaip šio krašto piliečiams, išdrįsti pažvelgti tiesai į akis. Juk reikia, tikrai reikia išsilaisvinti iš vaikiškų svajonių, įsivaizdavimų, vaizdavimų, prisiminimų, kaip buvo, kas buvo, kur buvo, reikia atsakyti labai atvirai: kas dabar yra, kur ir kokie dabar esame? Kad galėtume susitelkti, kad galėtume tinkamai organizuotis, kad galėtume augti, kad išdrįstume pradėti nuo tikro ir esamo „mažai“, o ne nuo įsivaizduojamo ir nerealaus „daug“.

Klebonas kun. Gediminas Jankūnas

Dienos liturginiai skaitiniai >
Sekmadienio Evangelijos komentaras >
Sekmadienio homilijos audioįrašas >

Kiekvieno mėnesio 10 d. 
   homilija laidoje „Dievo žodis“

Kas antrą pirmadienį „Katechezėje“ 
   „Amoris Laetitiae“ komentaras
fb baneriukas

KVIEČIAME ĮSIGYTI
Bazilikos suvenyrų ir devocionalijų
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis – raštinėje.

suvenyrai01.jpg

KVIEČIAME JUS ĮSIGYTI
katalikų spaudos
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis - klebonijos raštinėje.

DĖKOJAME RĖMĖJAMS
Prašome paramos
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
J. a. k.: 191260418
Adr.: Bažnyčios g. 19, Krekenava, Panevėžio r.

REKOMENDUOJAME
katalikų žiniasklaidą internete.
Kviečiame naršyti, klausytis, skaityti.

REKOMENDUOJAME
aplankyti vyskupijos svetaines.
Kviečiame naršyti, ateiti ir dalyvauti.

REKOMENDUOJAME
lankytis ir kitose svarbiose
katalikų svetainėse.