Stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versme, melski už mus!

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10, 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 9–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

Pamąstymui

Pirmenybę nuolankumui Dievas teikia ne norėdamas mus pažeminti: nuolankumas veikiau yra būtina sąlyga, kad galėtume būti jo pakelti ir taip patirtume mūsų tuštumą užpildantį gailestingumą. Išdidžiųjų malda nepasiekia Dievo širdies, o vargšų nuolankumas ją plačiai atveria. Dievas turi silpnybę nuolankiesiems. Nusižeminusios širdies akivaizdoje Dievas atveria visą savo širdį. Mergelė Marija šį nuolankumą išreiškia savo giesmėje Magnificat: „nes jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę […] jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso“ (Lk 1, 48. 50). Tepadeda mums mūsų Motina melstis nuolankia širdimi. O mes tris kartus pakartokime tą gražią maldą: „Dieve, būk gailestingas man, nusidėjėliui!“

Iš popiežiaus Pranciškaus katechezės „Nuolanki malda sulaukia malonės“

Dienos liturginiai skaitiniai >
Sekmadienio Evangelijos komentaras >
Sekmadienio homilijos audioįrašas >

Gailestingumo jubiliejus

Kiekvieno mėnesio 10 d. 
   homilija laidoje „Dievo žodis“

Kas antrą pirmadienį „Katechezėje“ 
   „Amoris Laetitiae“ komentaras
fb baneriukas

KVIEČIAME ĮSIGYTI
Bazilikos suvenyrų ir devocionalijų
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis – klebonijos raštinėje.

suvenyrai01.jpgsuvenyrai02.jpgsuvenyrai03.jpgsuvenyrai04.jpgsuvenyrai05.jpg

KVIEČIAME JUS ĮSIGYTI
katalikų spaudos
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis - klebonijos raštinėje.

DĖKOJAME RĖMĖJAMS
Prašome paramos
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
J. a. k.: 191260418
Adr.: Bažnyčios g. 18, Krekenava, Panevėžio r.

REKOMENDUOJAME
katalikų žiniasklaidą internete.
Kviečiame naršyti, klausytis, skaityti.

REKOMENDUOJAME
aplankyti vyskupijos svetaines.
Kviečiame naršyti, ateiti ir dalyvauti.

REKOMENDUOJAME
lankytis ir kitose svarbiose
katalikų svetainėse.