Stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versme, melski už mus!

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.

Pamąstymui

Taigi sėdėti prie stalo su Jėzumi reiškia būti jo perkeistam ir išgelbėtam. Krikščionių bendruomenėje Jėzaus stalas yra dvejopas: Žodžio stalas ir Eucharistijos stalas (plg. Dei Verbum, 21). Tai vaistai, kuriais dieviškasis Gydytojas mus gydo bei maitina. Pirmuoju vaistu – Žodžiu – jis mums apsireiškia ir kviečia kalbėtis tarp draugų. Jėzus nebijojo kalbėtis su nusidėjėliais, muitininkais, prostitutėmis... Ne, jis nebijojo – jis mylėjo kiekvieną! Jo žodis kaip skalpelis įsiskverbia giliai į mūsų širdis, kad išlaisvintų mus nuo mūsų gyvenime tūnančio pikto. Kartais šis Žodis skaudus, nes atskleidžia veidmainystę, demaskuoja netikrus pasiteisinimus bei apnuogina paslėptas tiesas. Tačiau tuo pat metu jis nušviečia ir apvalo, suteikia jėgos ir vilties, stiprina mus mūsų tikėjimo kelionėje. Eucharistija kaip nepaprastai stiprus vaistas maitina mus pačiu Jėzaus gyvenimu. Ji paslaptingu būdu nuolat atnaujina mūsų Krikšto malonę. Priimdami Eucharistiją esame pamaitinami Jėzaus Kūnu ir Krauju, o jis, įeidamas į mus, suvienija mus su savuoju Kūnu!

Iš popiežiaus Pranciškaus katechezės „Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos“ (Mt 9, 13)

Dienos liturginiai skaitiniai >
Sekmadienio Evangelijos komentaras >
Sekmadienio homilijos audioįrašas >

Kiekvieno mėnesio 7 d.
   homilija laidoje „Dievo žodis“
fb baneriukas

REKOMENDUOJAME
katalikų žiniasklaidą internete.
Kviečiame naršyti, klausytis, skaityti.

KVIEČIAME JUS ĮSIGYTI
katalikų spaudos
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis – klebonijos raštinėje.

  • kpl

DĖKOJAME RĖMĖJAMS
Prašome paramos
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
J. a. k.: 191260418
Adr.: Bažnyčios g. 19, Krekenava, Panevėžio r.

REKOMENDUOJAME
aplankyti vyskupijos svetaines.
Kviečiame naršyti, ateiti ir dalyvauti.

REKOMENDUOJAME
lankytis ir kitose svarbiose
katalikų svetainėse.