Stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versme, melski už mus!

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10, 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 9–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

Pamąstymui

Kiekvienas iš mūsų, žvelgdamas į savo gyvenimą Dievo akimis, gali įtempti atmintį ir atrasti, koks gailestingas buvo mums Viešpats, daug gailestingesnis nei tikėjomės. Tai padrąsina mus prašyti žengti dar vieną nedidelį žingsnį ir parodyti ateityje dar daugiau gailestingumo. „Viešpatie, parodyk mums savo gailestingumą!“ (Ps 85, 8). Toks paradoksalus būdas melstis vis gailestingesniam Dievui padeda mums nugriauti tas sienas, tarp kurių mes taip dažnai uždarome jo Širdies apstumą. Pravartu išeiti iš savo aptvarų, nes Dievo širdžiai būdinga, kad gailestingumas lietųsi per kraštus, netaupant švelnumo, kurio niekada nepritrūksta. Mat Viešpačiui labiau patinka prarasti veltui nei kad pristigtų gailestingumo lašo, jam mieliau, kad daug grūdų sulestų paukščiai nei kad per sėją pritrūktų bent vienintelio grūdo, nes visi geba duoti gausių vaisių, iš vienos sėklos trisdešimteriopą, šešiasdešimteriopą ir galiausiai šimteriopą.

Iš popiežiaus Pranciškaus pamokslo per šv. Krizmos Mišias Didįjį ketvirtadienį

Dienos liturginiai skaitiniai >
Sekmadienio Evangelijos komentaras >
Sekmadienio homilijos audioįrašas >

Gailestingumo jubiliejus

Kiekvieno mėnesio 10 d. 
   homilija laidoje „Dievo žodis“

Kas antrą pirmadienį „Katechezėje“ 
   „Amoris Laetitiae“ komentaras
fb baneriukas

KVIEČIAME ĮSIGYTI
Bazilikos suvenyrų ir devocionalijų
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis – klebonijos raštinėje.

suvenyrai01.jpgsuvenyrai02.jpgsuvenyrai03.jpgsuvenyrai04.jpgsuvenyrai05.jpg

KVIEČIAME JUS ĮSIGYTI
katalikų spaudos
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis - klebonijos raštinėje.

DĖKOJAME RĖMĖJAMS
Prašome paramos
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
J. a. k.: 191260418
Adr.: Bažnyčios g. 18, Krekenava, Panevėžio r.

REKOMENDUOJAME
katalikų žiniasklaidą internete.
Kviečiame naršyti, klausytis, skaityti.

REKOMENDUOJAME
aplankyti vyskupijos svetaines.
Kviečiame naršyti, ateiti ir dalyvauti.

REKOMENDUOJAME
lankytis ir kitose svarbiose
katalikų svetainėse.