Šv. Antano Paduviečio paveikslas

Krekenavos bazilikos paveikslas „Šv. Antanas Paduvietis“

Paveikslas „Šv. Antanas Paduvietis“

Žemėje mus lydi ne tik mūsų mylimi artimieji, bet ir dangiškoji Motina Marija bei dangaus šventieji. Krekenavos parapijoje toks ypatingas mūsų globėjas yra šv. Antanas Paduvietis, jo stebuklingą paveikslą galime rasti kairėje pusėje šoniniame altoriuje. 2013 m. birželio 16 d. klebono kun. Gedimino Jankūno inicviatyva paveikslas buvo nuleistas į žemesnę altoriaus dalį, kur kabojo kryžius, kad kuo daugiau tikinčiųjų gautų progą pažvelgti į jo ir ant jo rankų laikomo Kūdikėlio Jėzaus veidus, pastebėti rūpestingą ir mylintį žvilgsnį, patirti šv. Antano globą ir užtarimą.

Kad tai stebuklingas paveikslas žinome iš to, jog turi metalinius aptaisus. Pasakojama, kad buvo ir votų, skirtų tam paveikslui, tačiau karo metu jie susimaišė su votais, skirtais Švč. M. Marijos paveikslui. Nuo seno Krekenava garsėja ne tik Žolinės, bet ir Antano Paduviečio atlaidais. Ir šiandien pirmais mėnesio antradieniais šv. Mišiose meldžiamasi aukotojų intencija į šv. Antaną Paduvietį.

Šv. Antano užtarimas visais laikais buvo labai paveikus rasti pamestus ir dingusius daiktus, taip pat atrasti pamirštą ar kur nusimetusią draugystę su Jėzumi.

 

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.